czwartek, 8 kwietnia 2021

Kolejne uzupełnienie poprzednich - komunikat (techniczny) Prezesa

Informacje techniczne (całość prowadzi Prezes Marcin Niedzielski - ewentualne pytania techniczne należy kierować bezpośrednio do niego), przewodniczącym spotkania będzie Dawid Bas:

10:00 – pierwszy termin

POPRAWKA DLA OSÓB JUŻ PRZESZKOLONYCH 

11:15- godzina egzaminu

Aby wziąć udział w Szkoleniu należy:

Możesz dołączać do spotkania aplikacji Teams w dowolnym momencie, korzystając z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, czy masz konto zespołowe. Jeśli nie masz konta, wykonaj poniższe czynności, aby dołączyć jako gość.

Uwaga: Niektóre spotkania nie zezwalają na dołączanie osób jako Gości.

  1. Przejdź do zaproszenia na spotkanie i wybierz pozycję Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams.

  2. Zostanie otwarta strona sieci Web, w której zostaną wyświetlone dwie opcje: Pobierz aplikację systemu Windows i Dołącz do niej w sieci Web. Jeśli dołączysz do sieci Web, możesz użyć przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome. Przeglądarka może zapytać, czy aplikacja Teams nie będzie mogła używać mikrofonu i kamery. Pamiętaj, aby zezwolić na to, aby Twoje spotkanie było widoczne i wysłuchane.

  3. Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz wybierz swoje ustawienia audio i wideo. Jeśli pokój na spotkanie (lub inne urządzenie podłączone do spotkania) znajduje się w pobliżu, wybierz pozycję audio wyłączona , aby uniknąć zakłóceń. Wybierz pozycję telefon audio , jeśli chcesz odsłuchać spotkanie na telefonie komórkowym.

  4. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk Dołącz teraz.

  5. Spowoduje to wyświetlenie w poczekalni spotkania. Powiadomimy o tym organizatora spotkania, a osoba na spotkaniu będzie mogła Ci dopuścić.


Zaproszono Cię do dołączenia do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Tytuł: Szkolenie sędziów termin 2

Godzina: 09.04.2021 09:30:00

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 


Uprasza się o “przyjście” na egzamin przygotowanym, będzie on trudny i pytanie będą ograniczone czasowo.