piątek, 20 grudnia 2019

Sezon 2020 - kolejne informacje

O Drużynowe Mistrzostwo Polski w sezonie 2020 będzie walczyć dziewięć drużyn. Oficjalnie zostają potwierdzone wcześniejsze doniesienia medialne, że do ubiegłorocznego “zestawu” drużyn, po latach przerwy dołączy Wiraż Ostrów, jak również Drużynowy Mistrz I Ligi (grupa południowa) - Victoria Poczesna oraz nowy podmiot na speedrowerowej mapie Polski - Drwęca Kaszczorek.
Zespołów będzie dziewięć, ale kalendarz rozgrywek został przygotowany na osiem. Za zgodą wszystkich zespołów występujących w DMP 2020, w każdej z ligowych kolejek, jedna z drużyn wystąpi w dwóch spotkaniach - z TSŻ i Drwęcą, zarówno na własnym torze, jak i w Toruniu; mecze drużyn toruńskich odbędą się w terminie uzgodnionym pomiędzy nimi.
W minioną niedzielę, poza terminem zgłoszeń do rozgrywek o DMP 2020, minął termin zgłoszeń chęci organizacji imprez mistrzowskich i pucharowych sezonu 2020. Podanego terminu dotrzymały tylko cztery podmioty zrzeszone w PFKS: BTS”Speedrower”, Victoria, Szawer i Mustang. W związku z wypełnieniem obowiązku, tym czterem klubom powierzono organizację imprez, o które wnioskowały. O “nieobstawione” imprezy można wnioskować do 31.12.2019.

Kalendarz na sezon 2020 dostępny jest TUTAJ. Nie ma w nim ujętych rund Best of Pairs oraz Drużynowych Mistrzostw Polski poszczególnych “nieligowych” kategorii (Mk, K, J, Mc - zawody łączone w jeden lub dwa terminy). Zgłaszający chęć organizacji imprez mają możliwość sugestii terminu.


niedziela, 8 grudnia 2019

Komunikat Prezesa PFKS - czasowy zakaz startu w zawodach podmiotów z zaległymi należnościami wynikającymi z nałożonych kar regulaminowych ogłaszanych w poprzednich komunikatach

Pkt. 9.13 RSS jasno mówi: Wszelkie zobowiązania finansowe związane z postanowieniami niniejszego rozdziału należy uregulować w ciągu 30 dni od daty bezpośredniego powiadomienia zainteresowanego lub ogłoszenia faktu nałożenia kary w komunikacie biura PFKS. Niedotrzymanie terminu powoduje, określone w aneksie na dany rok, zwiększenie kwoty zobowiązania. Brak regulacji zobowiązania powoduje niedopuszczenie klubu lub zawodnika do rozgrywek kolejnego sezonu do czasu pełnego uregulowania zobowiązania wraz z dodatkową karną kwotą. 


Zarząd PFKS postanowił skorzystać z ww. punktu i zawiesza: licencję na starty w rozgrywkach do czasu uregulowania rzeczonych zaległości:

 1. Klub Orzeł Gniezno 200zł + 60 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 2. Zawodnika N.Koperskiego (Orzeł Gniezno) 30zł + 9 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 3. Zawodnika D.Ordona (Lwy Częstochowa) 30zł  + 9 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 4. Zawodnika S.Paruzela (Lwy Częstochowa) 30zł + 9 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 5. Zawodnika M.Jakubiaka (Lwy Częstochowa) 30zł + 9 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 6. Zawodnika M.Gabora (Lwy Częstochowa) 30zł + 9 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 7. Zawodnika W.Szewczyka (Lwy Częstochowa) 30zł + 9 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 8. Zawodnika I.Czajkowskiego (Lwy Częstochowa) 30zł + 9 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 9. Zawodnika M.Mączkę (Lwy Częstochowa) 30zł + 9 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 10. Zawodnika H.Kielaszewskiego (Szawer Leszno) 125zł + 12,5 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019
 11. Zawodnika Sz.Kowalczyka ( Wiraż Ostrów) 30zł + 6 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 12. Zawodnika K.Bielicę (Śląsk Świętochłowice) 30zł + 9 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019
 13. Zawodnika D.Zająca (Śląsk Świętochłowice) 30zł + 9 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019
 14. Zawodnika B.Wojciechowskiego (TSŻ Toruń) 100zł + 10 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019 
 15. Zawodnika M.Sasska (Szawer Leszno) 225zł + 50 zł za zwłokę zgodnie z Aneksem na rok 2019


Odwołanie zawieszenia musi się odbyć na mocy komunikatu - wpływ terminu ogłoszenia komunikatu; zasada obowiązująca od początku funkcjonowania BLOGa nie uległa zmianie - jeżeli komunikat dotyczy zawodów weekendowych musi zostać ogłoszony najpóźniej w piątek, do godziny 12:00.

niedziela, 1 grudnia 2019

DMP 2020 - zamknięcie tematu … oraz stały, o tej porze roku, zestaw informacji.

Po ogłoszeniu wyników głosowania na temat opcji składów ligowych w sezonie 2020, do Zarządu PFKS spłynęło kilka uwag zarówno ze strony klubów jak i osób indywidualnych (zawodników i działaczy). Zarząd postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom i w trybie pilnym przeprowadził dodatkowe zebranie opinii. Efektem tego są kosmetyczne zmiany polegające na zwiększeniu liczby seniorów (kategoria open) w składzie kosztem juniora starszego w wariantach I i III oraz dodanie młodzieżowca kosztem juniora w wariancie II; wobec tych zmian warianty I i II stały się tożsame, wobec czego do złożenia składu na mecz pozostaną dwa, a nie jak wcześniej, trzy. Po wyżej opisanych zmianach warianty składu wyglądają następująco:

Wariant I
Senior (open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (open) - bez ograniczeń wiekowych
Młodzieżowiec - U23
Junior - U18
Kadet - U16

Wariant II
Senior (open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (open) - bez ograniczeń wiekowych
Młodzieżowiec - U23
Młodzieżowiec - U23
Junior - U18
Junior - U18

Padały również pytania o kwestię rezerwowych. Będzie ich maksymalnie czterech; z racji tego, że w składzie pojawia się więcej kategorii (wcześniej były tylko dwie - junior i senior/open) zmieni się regulaminowy zapis dotyczący stosowania rezerwy na bardziej uogólniający obecne realia - było “12.21.3.10. Zawodnika z numerem 6 lub 7 ma prawo zastąpić tylko junior startujący z numerem 8–10.”, będzie “Zawodnik zastępujący musi spełniać wymogi kategorii wiekowej zawodnika zastępowanego.”. Ponieważ może się zdarzyć, że wpisze się “młodszego” zawodnika jako “starszego”, a numery startowe w nowym schemacie nie determinują kategorii, gdzieś w rozdziale 12.21.3. pojawi się zapis: “W przypadku większej liczby zawodników danej kategorii wiekowej niż liczba określona w wybranym wariancie składu, należy przed zawodami jednoznacznie wskazać którzy zawodnicy są wyznaczeni do spełnienia obowiązku jazdy jako zawodnik danej kategorii.”. Przykładowo - drużyna jedzie w składzie: jeden O, trzech Mc i dwóch J, a w zastosowanym tu wariancie II mógłby być drugi senior i tylko dwóch Mc; kierownik drużyny wskazuje którzy dwaj z trzech mają spełniać obowiązek startu Mc, co daje możliwość zastępowania tego trzeciego dowolnym zawodnikiem (open).

W jednym z poprzednich komunikatów został omówiony temat Drużynowych Mistrzostw Polski Żaków. Podaje się więcej informacji na temat schematu tych rozgrywek.
Drużyna żaków będzie się składała z czterech zawodników plus maksymalnie dwóch rezerwowych - bez podziału na podkategorie (U12, U10, U8, U6), po prostu żak to zawodnik U12.
Mecz o DMPŻ będzie się odbywał w łączności z meczem o DMP - rozkład czasowy wydarzenia do dyskusji.
Biegi w ramach DMPŻ odbywają się na trzy okrążenia.

Zawody o DMP oraz o DMPŻ będą się odbywać wg wcześniej podanych schematów (przypomnienie - TUTAJ).

Tematy rozgrywek o DMP oraz DMPŻ zostają niniejszym definitywnie zamknięte (poza ww kwestią “czasowości eventu”).Jesienny “zestaw”:

Do niedzieli 22.12.2019 można zgłaszać propozycje zmian regulaminowych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w tym momencie można się odnieść do tematów zawartych w poście / komunikacie z 12.10.2019 pt. “Revolution is coming”; oczywiście poza tematami definitywnie zamkniętymi powyżej.

W latach ubiegłych o tej porze roku był już wstępnie nakreślony kalendarz rozgrywek na kolejny sezon. Z racji “doniesień prasowych” o możliwym zwiększeniu liczby startujących w DMP drużyn nie ma możliwości jego stworzenia - nie wiadomo ile terminów należy zarezerwować na te rozgrywki (w przypadku startu sześciu ekip, potrzeba 10 terminów, 7-8 drużyn wymaga już 14 dat, a 9-10 już 18). Wobec czego prośba do klubów o deklarację startu w DMP 2020 (same arkusze zgłoszeniowe są w trakcie nanoszenia innowacji technicznych i będą dostępne na przełomie grudnia i stycznia) do niedzieli 15.12.2020. Miło by też było, gdyby kluby zadeklarowały chęć wystawienia drużyny w DMPŻ - te nie wpływają na kalendarz, więc to tylko prośba, żeby sprawdzić jakim echem odbija się pomysł ich prowadzenia.

O tej porze roku ogłaszana była możliwość zgłaszania chęci organizacji imprez. W tym roku odbędzie się to w inny sposób, z racji tego, że jest jeszcze za dużo niewiadomych (patrz ww temat kalendarza).
Prosimy o zgłaszanie chęci organizacji następujących imprez, zgodnie z danymi ogłoszonymi w komunikacie z 12.10.2019 (również do niedzieli 15.12.2019):
IMP większości kategorii (Mk, K, J, Mc, O, W), w wersji weekendowej, planowany termin to ostatni weekend sierpnia (preferowane będą kluby dysponujące sztucznym oświetleniem);
MPPK wszystkich rozgrywanych kategorii (Ż, Mk, K, J, Mc, O, W, Kb) - dwa różne dni w czerwcu (w obu przypadkach preferowane będą kluby dysponujące sztucznym oświetleniem) - ze zgłaszającymi chęć organizacji zostaną przeprowadzone konsultacje na temat podziału poszczególnych kategorii;
pięciu rund IPPŻ+IPPMk, podobnie jak w sezonie 2019 - bez podanych terminów (należy zgłosić tylko chęć organizacji rundy, ewentualnie z informacją o chęci organizacji ostatniej rundy);
IMPŻ+IMPKb, podobnie jak w sezonie 2019 - jeszcze ściślej nieokreślony termin jesienny (przełom IX/X);
trzech rund DPP, DPPJ, KDPP - bez określenia terminów (prawdopodobnie dwie rundy wiosną i jedna jesienią);
trzech rund zawodów “Best Pairs” (na zasadach tych samych co w sezonie 2019) - również na razie bez określonych terminów poza bardzo prawdopodobnym przeniesieniu ich na soboty;
na chwilę obecną prosimy nie zgłaszać chęci organizacji rozgrywek drużynowych (DMPMc, DMPJ, DMPK, DMPMk) - ta możliwość zostanie ogłoszona wraz z ostatecznym kalendarzem.


sobota, 30 listopada 2019

Vox populi, vox ... PFKS

W poprzednim komunikacie Zarząd PFKS dał klubom możliwość wypowiedzenia się w temacie kształtu rozgrywek ligowych. Termin minął. Większość klubów wyrażających chęć rywalizowania o DMP 2020 skorzystało z możliwości i oddało głosy na jedną z trzech przedstawionych opcji.
Stosunkiem głosów 3-1-2 wybrano opcję numer JEDEN (składy sześcioosobowe), wobec czego Drużynowe Mistrzostwa polski sezonu 2020 zostaną rozegrane wg tego schematu (szczegóły schematu - patrz poprzednie komunikaty).Wstępna informacja dotycząca Walnego Zebrania Delegatów PFKS 2020: odbędzie się ono w niedzielę 19.01.2020 w Łodzi; szczegóły później.


czwartek, 21 listopada 2019

Kształt rozgrywek DMP 2020 - czas na ... vox populi

Szanowni Członkowie PFKS, w związku z planowanymi zmianami w rozgrywkach o DMP, Zarząd PFKS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klubów i tym samym  zapraszamy do głosowania nad opcjami przyszłorocznego schematu, wg którego zostaną rozegrane DMP. Każdy klub zrzeszony w PFKS ma jeden głos, ale żeby uniknąć “handlu” głosami, PFKS informuje, że klub który zagłosuje na daną opcję i wejdzie ona w życie, to klub głosujący jest  zobligowany wystartować w rozgrywkach o DMP, pod rygorem kary w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

Dla przykładu:

Jeśli klub Mustang zagłosuje na opcję nr 1 i zostanie ona przez większość wybrana, to klub musi wystartować w DMP (lub zapłacić karę 3000 zł, jeśli nie wystartuje). 

Jeśli klub ZKS zagłosuje na opcję nr 2, a nie zostanie ona wybrana, to klub nie musi wystartować w DMP - nie będzie konsekwencji dyscyplinarnych (finansowych).Głosy można oddawać do piątku 29.11.2019 do Biura Administracyjnego (biuro.pfks@gmail.com).
Jednocześnie prosimy o wstępną deklarację startu w DMP2020; deklaracja może być warunkowa (“wystartujemy wyłącznie wtedy, jak wygra opcja X”).

OPCJA NR 1 – PIERWOTNA propozycja PFKS opisana na Blogu 

Zmiany w ROZGRYWKACH

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
Od lat zapanowała w nich największa stagnacja. Przed sezonem można w ciemno stwierdzić kto zdobędzie medale (bukmacherski kurs na wskazanie medalistów powinien być … mniejszy niż 1). Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest niezgłaszanie się nowych klubów do rozgrywek, a są takie, które dysponują potencjałem zarówno organizacyjnym jak i finansowym umożliwiającym start w tych rozgrywkach, jednakże brakuje doświadczonych zawodników, którzy wzięliby na swoje barki odpowiedzialność za wynik drużyny; co ciekawe, kluby, o których mowa znakomicie prowadzą pracę szkoleniową i dysponują sporymi grupami zawodników z najniższych kategorii wiekowych.
Aby te tendencje (przewidywalność oraz brak chęci startu w DMP) zmienić wprowadza się zmiany w systemie rozgrywek - czytaj w składach drużyn. Od sezonu 2020 zmieni się podstawa ustalania składu. Od wielu lat obowiązują składy siedmioosobowe (w tym temacie pomijamy kwestię rezerwy, ta zawsze w różnych formach było i pozostanie), gdzie jedynym wymogiem było, żeby w składzie widniało dwóch juniorów U18. Teraz skład drużyny ma stanowić sześciu zawodników wg jednego z wybranych wariantów składu (na każdy mecz drużyna może wybrać inny):

Wariant 1:
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Młodzieżowiec - U23
Junior Starszy - U20; kategoria wprowadzona wyłącznie na potrzeby DMP; żadne inne rozgrywki dla niej nie będą prowadzone
Junior - U18
Kadet - U16

Wariant 2:
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Junior - U18
Junior - U18
Kadet - U16

Wariant 3:
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Młodzieżowiec - U23
Młodzieżowiec - U23
Junior Starszy - U20; kategoria wprowadzona wyłącznie na potrzeby DMP; żadne inne rozgrywki dla niej nie będą prowadzone
Junior - U18
Junior - U18

Ulegnie też zmianie schemat meczu o DMP 

Aby zachęcić kluby do efektywniejszego szkolenia oraz startu w DMP “swoimi” zawodnikami, od przełomu sezonów 2020/21 znacznie wzrosną prowizje zarówno za transfery jak i wypożyczenia zawodników na DMP.


OPCJA NR 2 – NOWA PROPOZYCJA

Jest to połączeniem opcji nr 1 (rozbudowanego o jednego zawodnika kategorii open).
Oddając głos na tę propozycję należy dołączyć propozycję schematu meczowego, tak by był on “sportowo sprawiedliwy” (jednym z warunków “sprawiedliwości” jest matematyczna symetria; dotychczasowy schemat jest symetryczny, ale po zwiększeniu liczby kategorii zawodników przestanie być “sprawiedliwym”).

Wariant 1:
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Młodzieżowiec - U23
Junior Starszy - U20; kategoria wprowadzona wyłącznie na potrzeby DMP; żadne inne rozgrywki dla niej nie będą prowadzone
Junior - U18
Kadet - U16

Wariant 2:
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Junior - U18
Junior - U18
Kadet - U16

Wariant 3:
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Młodzieżowiec - U23
Młodzieżowiec - U23
Junior Starszy - U20; kategoria wprowadzona wyłącznie na potrzeby DMP; żadne inne rozgrywki dla niej nie będą prowadzone
Junior - U18
Junior - U18


OPCJA NR 3 – NOWA PROPOZYCJA

Głosując na tę opcję należy dołączyć propozycję schematu meczu (podobnie jak w opcji nr 2) oraz propozycje zapisów regulaminowych opisujących założenia tej opcji sformułowanych w sposób czytelny i jednoznaczny.
Propozycja: Dotychczasowy program 5 dowolnych zawodników (open) + 2 juniorów i do trzech rezerwowych dla drużyny dysponującej swoimi wychowankami i maksymalnie jednym zawodnikiem z zewnątrz. Te drużyny jadą bez ograniczeń. 
W kwestii nowych (nie występujących wcześniej w najwyższej lidze) drużyn zgłaszających się do ligi zawarta będzie ulga na dwa sezony pozwalająca im wzmocnić się maksymalnie trzema zawodnikami z zewnątrz (dwóch seniorów i młodzieżowiec). 
Dla drużyn powracających (mających w ciągu ostatnich 5 lat drużynę w najwyższej lidze) do najwyższej ligi – wzmocnienie do 2 zawodników na dwa sezony (senior i junior).
Ewentualne zmiany (warianty) proponowane przez PFKS dotyczyć powinny jedynie te kluby, które próbują za wszelką cenę walczyć o medale, bądź uwikłały się w zobowiązania finansowe/kontraktowe. I dla nich jest następująca propozycja: senior, senior, senior, młodzieżowiec, U19, U18 i U16 dla tych drużyn.
Kategoryczny zakaz transferów i wypożyczania zawodników U18.

Terminologia:
Wychowanek – zawodnik posiadający pierwszą licencję danego klubu. 
„Naturalizowany wychowanek” – zawodnik z ciągłością 7 lat startów nieprzerwanie do danego momentu BIEŻĄCEGO. Nie liczymy tu przypadków, że ktoś kiedyś jeździł 7 lat ciągle lub w sumie dla jakiegoś klubu – liczymy na dany bieżący okres – stąd przykład Krigera i na rok 2021 Burchardta i Szymańskiego (oni dopiero wchodzą w 7 sezon).
Każdy inny zawodnik ma status zawodnika „zewnętrznego” czy to obcokrajowiec czy zawodnik polski.
Zawodnik z innego kraju nie może zyskać statusu wychowanka, ani naturalizowanego wychowanka.

niedziela, 3 listopada 2019

Komunikat Prezesa PFKS

W związku z przedstawieniem projektu planowanych dużych zmian w przyszłorocznym regulaminie, Zarząd PFKS postanowił przeprowadzić spotkanie konsultacyjne w okręgu południowym. Aby nie tracić czasu i wysłuchać opinii klubów / osób związanych ze speedrowerem, spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę 10.11.2019 w galerii Silesia w Katowicach (w pobliżu restauracji McDonald's) od godziny 12:00. Przedstawicielami Zarządu PFKS na zebraniu będą Marcin Niedzielski i Kazimierz Kuchta.

Zarząd PFKS zaprasza wszystkich chętnych do uczestniczenia w spotkaniu.

sobota, 12 października 2019

REVOLUTION IS COMING

Jaki speedrower jest, każdy widzi. Dyscyplina będąca w naszym kraju dosyć młodą przeżywa swego rodzaju zastój; niektórzy twierdzą, że zamiast się rozwijać, to zaczęła “się zwijać”, a tendencja ta jest widoczna od dłuższego czasu. Aby spróbować zmienić sytuację, potrzebny jest wstrząs.
Pewną tendencją stało się “przedterminowe” kończenie karier; w sporcie amatorskim jest to zrozumiałe, że na pewnym etapie życia zmieniają się priorytety i nie zawsze wystarcza czasu i chęci na treningi i zawody. Na szczęście jest też inna tendencja - dosyć duży przypływ zawodników bardzo młodych. Wprawdzie potrzebę utworzenia kategorii żak zauważono już kilka lat temu, to “boom” nastąpił jesienią 2018 podczas IMPŻ w Bydgoszczy; stąd wprowadzenie rozgrywek cyklicznych.
Wychodząc naprzeciw wspomnianym tendencjom oraz potrzebie wstrząsu Zarząd PFKS postanowił wprowadzić kilka dużych zmian w RSS. Jeśli jakieś rozwiązania się nie sprawdzą (czytaj - okażą się gorsze od obecnie obowiązujących), zostaną przywrócone dotychczasowe lub podjęta zostanie kolejna próba poprawy rozwiązań.

Zmiany w ROZGRYWKACH


DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
Od lat zapanowała w nich największa stagnacja. Przed sezonem można w ciemno stwierdzić kto zdobędzie medale (bukmacherski kurs na wskazanie medalistów powinien być … mniejszy niż 1). Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest niezgłaszanie się nowych klubów do rozgrywek, a są takie, które dysponują potencjałem zarówno organizacyjnym jak i finansowym umożliwiającym start w tych rozgrywkach, jednakże brakuje doświadczonych zawodników, którzy wzięliby na swoje barki odpowiedzialność za wynik drużyny; co ciekawe, kluby, o których mowa znakomicie prowadzą pracę szkoleniową i dysponują sporymi grupami zawodników z najniższych kategorii wiekowych.
Aby te tendencje (przewidywalność oraz brak chęci startu w DMP) zmienić wprowadza się zmiany w systemie rozgrywek - czytaj w składach drużyn. Od sezonu 2020 zmieni się podstawa ustalania składu. Od wielu lat obowiązują składy siedmioosobowe (w tym temacie pomijamy kwestię rezerwy, ta zawsze w różnych formach było i pozostanie), gdzie jedynym wymogiem było, żeby w składzie widniało dwóch juniorów U18. Teraz skład drużyny ma stanowić sześciu zawodników wg jednego z wybranych wariantów składu (na każdy mecz drużyna może wybrać inny):


Wariant 1:
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Młodzieżowiec - U23
Junior Starszy - U20; kategoria wprowadzona wyłącznie na potrzeby DMP; żadne inne rozgrywki dla niej nie będą prowadzone
Junior - U18
Kadet - U16


Wariant 2:
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Junior - U18
Junior - U18
Kadet - U16


Wariant 3:
Senior (Open) - bez ograniczeń wiekowych
Młodzieżowiec - U23
Młodzieżowiec - U23
Junior Starszy - U20; kategoria wprowadzona wyłącznie na potrzeby DMP; żadne inne rozgrywki dla niej nie będą prowadzone
Junior - U18
Junior - U18


Ulegnie też zmianie schemat meczu o DMP - kliknij TUTAJ


Aby zachęcić kluby do efektywniejszego szkolenia oraz startu w DMP “swoimi” zawodnikami, od przełomu sezonów 2020/21 znacznie wzrosną prowizje zarówno za transfery jak i wypożyczenia zawodników na DMP.


INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI różnych kategorii
Obsada kilku ostatnich finałów IMP i IMPJ była … (określenie niech każdy czytający wstawi wg własnego uznania). Zmniejszenie zainteresowania ma niewątpliwy wpływ na rangę zawodów.
Aby spróbować coś tu zmienić, postanowiliśmy skorzystać ze sprawdzonego rozwiązania, jakie od lat stosują Brytyjczycy - wszystkie rozgrywki indywidualne w jednym miejscu w jeden weekend. Pragniemy częściowo skopiować to rozwiązanie i w jeden weekend rozegrać IMP w większości kategorii; na pewno IMPŻ będą osobno ze względu na wielość podkategorii oraz prawdopodobieństwo uczestnictwa nie mniejszej liczby zawodników niż w tegorocznych IMPŻ oraz poszczególnych rund IPPŻ.
Z racji większego obciążenia finansowego organizatora takich zawodów, przewiduje się wpisowe na dobro organizatora w wysokości 10 PLN.
Szczegóły zostaną dopracowane później, z uwzględnieniem uwag i sugestii środowiska - można będzie je również zgłosić w formie i terminie zgłaszania zmian (czekać na komunikat w tej sprawie); wstępne założenie jest takie, żeby w sobotę rozegrać wszelkie potrzebne eliminacje (kwalifikacje, półfinały), a w niedzielę finały.


MISTRZOSTWA POLSKI PAR KLUBOWYCH różnych kategorii
Wszystkie w jednym terminie. Podobnie jak w mistrzostwach indywidualnych, z racji większego obciążenia finansowego organizatora takich zawodów, przewiduje się wpisowe na dobro organizatora w wysokości 20 PLN.


DRUŻYNOWY PUCHAR POLSKI
DPP i DPPJ pozostają, zmianie może ulec forma i liczba turniejów. 
Nowym pomysłem są rozgrywki, w których drużyna składa się z jeźdźców określonych kategorii: 1 senior, 1 junior, 1 weteran i 1 kobieta (kilka klubów jest w stanie takową ekipę wystawić), z zastrzeżeniem, że zawodnicy/czki poszczególnych kategorii rywalizują wyłącznie ze sobą.
Szczegóły zostaną dopracowane później, z uwzględnieniem uwag i sugestii środowiska - można będzie je również zgłosić w formie i terminie zgłaszania zmian (czekać na komunikat w tej sprawie). Można będzie również zgłaszać propozycje nazwy nowych rozgrywek - wstępna nazwa, podana przez ich pomysłodawcę, to Klubowy Puchar Polski.
Przewiduje się trzy terminy na rozgrywki pucharów drużynowych, a w każdym z nich trzy turnieje - po rundzie każdego z PP.


ZAWODY ŻAKÓW
Uznaliśmy, że rozgrywki te (zarówno IMPŻ jak i poszczególne rundy IPPŻ) cieszyły się powodzeniem i spełniły założenia, z jakimi zostały wprowadzone. Ponieważ “lepsze jest wrogiem dobrego”, rozgrywki te nie ulegną większym zmianom - już ustaloną jest zwiększenie liczby rund do pięciu, jednakże do klasyfikacji będą się liczyć cztery najlepsze występy zawodnika - pozwoli to “rozładować” olbrzymią frekwencję bez uszczerbku na wartości sportowej rozgrywek.
Ewentualnym punktem do dyskusji jest punktacja do klasyfikacji końcowej - zbierać myśli i się odezwać w momencie przyjmowania propozycji zmian regulaminowych.


Z kilku ośrodków padła propozycja, żeby rozpocząć jakąś formę rozgrywek drużynowych tej kategorii. W związku z tym, drużyny startujące w DMP mają prawo zgłosić ekipę do DMPŻ - na zasadach ligowych; po meczu DMP odbywa się mecz o DMPŻ (dotyczy to oczywiście drużyn, które do rozgrywek żaków się zgłoszą - nie jest to obowiązkowe).

Zmiany i uzupełnienia RSS


STATUS KOBIET W ROZGRYWKACH
Kobieta startująca w rozgrywkach drużynowych będzie spełniała warunek kadeta - czytaj bez względu na wiek będzie traktowana jak każdy inny zawodnik U16. Oczywiście młodsze zawodniczki mają prawo startować w zawodach kategorii zgodnie z wiekiem.


DOLNA GRANICA WIEKU
Z różnych względów wprowadza się dolną granicę wieku do startu w poszczególnych kategoriach wg schematu maksymalny wiek kategorii minus trzy lata (Mc - 6, Ż6 - bez granicy dolnej); np. Mc: 17-23 lat, J: 15-18, K: 13-16, itd.
Zawodnicy nie spełniający tego warunku mogą startować wyłącznie w charakterze rezerwy toru.


ARKUSZE ZGŁOSZENIOWE I E-PROTOKOŁY
Z roku na rok są one technicznie usprawniane - coraz więcej spraw jest pilnowanych przez system, co utrudnia ewentualne nieprawidłowości, zarówno ze strony klubów jak i BA. Jednakże nadal są kluby, które lekceważą pewne obowiązki - nie spełniają technicznych wymogów, żeby wszyscy zgłoszeni i zatwierdzeni zawodnicy są widoczni na arkuszu/zakładce podlinkowanym na bloga; kto z wypisujących arkusze zgłoszeniowe nie wie o czym mowa, niech (ponownie) ze zrozumieniem przeczyta instrukcję obsługi arkusza zgłoszeniowego.
Aby te praktyki ukrócić, do e-protokołów wszystkich zawodów (z wyjątkiem zawodów żaków) zostanie dodana “funkcja wyboru”, jaka w tym sezonie obowiązuje w e-protokołach zawodów o DMP - będzie można wpisać tylko zawodników zatwierdzonych w terminie i widocznych na stronie ogólnodostępnej.
W minionym sezonie został utworzony arkusz, do którego kluby miały wpisywać osoby będące do dyspozycji przy obsadzaniu arbitrów zawodów. Niewiele klubów się z tego wywiązało; być może dlatego, że pomysł został zatwierdzony już po sporządzeniu arkuszy zgłoszeń klubów do rozgrywek. Od nowego sezonu w arkuszu zgłoszeniowym będzie jeden arkusz/zakładka więcej, służąca do wpisania sędziów.
Info dla osób (zarówno sędziów jak i zawodników) niezrzeszonych w żadnym klubie: powstanie dodatkowy arkusz pod nazwą “niezrzeszeni”, do którego będą wpisani zawodnicy aby można było ich wpisać w e-protokoły z “funkcją wyboru” oraz sędziowie, by trafili na ogólnodostępny spis arbitrów. Niezrzeszeni powinni się zgłosić bezpośrednio do BA.

KWESTIE DYSCYPLINARNE


Na dokonanie uregulowania opłaty za kary, w przypadku otrzymania kary finansowej (kartka lub inna kara obarczona zobowiązaniem finansowym), ukarany będzie miał 30 dni. W przypadku jej nieuiszczenia (należy wysłać potwierdzenie wpłaty w ww. terminie) zawodnik nie będzie miał prawa startu w jakichkolwiek zawodach. Kara dla działacza, opiekuna, klubu - klub (ani drużyna/para ani żaden zawodnik ukaranego klubu) nie będzie mógł wystartować w żadnych zawodach do momentu uregulowania kary. 


Zgłaszanie nieobecności w zawodach indywidualnych:
Zawodnik, który zgłosił się do zawodów indywidualnych na obowiązek się na nich stawić (zgodnie z RSS). Jeśli nie przybędzie na zawody ale zgłosi ten fakt ma szansę uniknąć kary; jedyna oficjalna droga zgłaszania nieobecności to mail na adres organizatora (ten sam, na który obowiązywało zgłoszenie) oraz do wiadomości PFKS - inne zgłoszenia nie będą akceptowane.
Jeśli zawodnik nie stawi się na zawodach, ale zgłosi fakt nieobecności to: 
w przypadku rezygnacji do 5 dni przed turniejem - brak konsekwencji 
2-5 dni - kara 30 zł 
1 (dzień turnieju) - kara 50 zł 
brak jakiegokolwiek zgłoszenia - 70 zł  
Zwolnienie lekarskie (L4), jeśli jest przyczyną nieobecności zawodnika, aby było akceptowalne musi być dostarczone przed zawodami (może być podaną wyżej drogą elektroniczną). Zwolnienie lekarskie jest jedyną możliwością zwolnienia z ww. kar.


Przewiduje się dopisanie do spisu kar możliwości uznania ukaranego za “recydywistę”, co może spowodować zwielokrotnienie kary przewidzianej przez regulamin.

INNE
Podczas każdego Walnego Zebrania Delegatów PFKS wszyscy Trenerzy/Selekcjonerzy Kadr Narodowych będą musieli uzyskać absolutorium (w tajnym głosowaniu). Uzyskane absolutorium będzie aprobatą Delegatów do dalszej pracy konkretnej osoby z daną kadrą.  

SĘDZIOWANIE:
Pozostajemy w kwestii wyznaczania sędziów przez kluby. Nowym obwarowaniem do zgłoszenia się do rozgrywek DMP będzie posiadanie minimum 3 swoich sędziów (minimum 2 z nich nie może być czynnymi zawodnikami). Sędziów należy wpisywać w klubowy arkusz zgłoszeniowy - patrz wcześniejsza informacja.


Pełnienie funkcji sędziego zawodów będzie się wiązało z obowiązkowym szkoleniem i egzaminem, który zostanie przeprowadzony w okresie zimowym w formie webinaru - forma płatna 30 PLN. Osoby chcące pełnić funkcję sędziego nieobecne na webinarze, będą miały możliwość wykupienia nagrania (koszt 100 PLN) oraz zdania egzaminu. Forma egzaminu będzie również elektroniczna.