środa, 10 lipca 2024

Zgłoszenia do zawodów “jesiennej” części sezonu 2024

Sobota 17.08.2024 - IMPMk (finał), IMPK, IMPDu12 - Kalety

Zgłoszenia na IMPK i IMPDu12 do soboty 3.08.2024, na adres kaletytpd@gmail.com.

Do finału IMPMk zawodnicy zostali zakwalifikowani z eliminacji okręgowych. Lista zakwalifikowanych do finału oraz rezerwy kwalifikowanej dostępna jest TUTAJ (potwierdzani na bieżąco zawodnicy będą zaznaczani kolorowym tłem - możliwe 24h opóźnienie zaznaczenia potwierdzenia; w tej samej tabeli będą ręcznie nanoszone przez organizatora zgłoszenia na IMPK i IMPDu12) - również do soboty 3.08.2024, na adres biuro.pfks@gmail.com należy potwierdzać udział finalistów i rezerwowych - na tej podstawie listy będą korygowane.

Uwaga techniczna - sformułowanie “potwierdzam udział wszystkich zawodników klubu X” zostanie potraktowane jak potwierdzenie również wszystkich rezerwowych, których ewentualna nieobecność zostanie potraktowana jako nieuzasadniona nieobecność na zawodach, zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym i finansowym.
Sobota 24.08.2024 - DPPŻ & DPPŻ8 - Zielona Góra (ZKS)

Zgłoszenia do soboty 10.08.2024, na adres zielonazksgora@gmail.com

Podczas tych zawodów odbędą się losowania związane z turniejem finałowym CSSŻ - szczegóły w dalszej części komunikatu.
Sobota-Niedziela 31.08-1.09.2024 - IMP, IMPGw, IMPW, IMPMc, IMPJ, IMPKb - Ostrów

Zgłoszenia do soboty 10.08.2024, na adres osomega.ostrow@gmail.com.

IMP w danej kategorii odbędą się wyłącznie wtedy, jeśli do danych zawodów zgłosi się minimum 16 zawodników - zapis w RSS na podstawie uchwały walnego zebrania z lutego 2024.

Organizator korzysta z regulaminowego prawa pobrania wpisowego za udział w tych zawodach w wysokości 20 zł za każdego zgłoszonego zawodnika w każdej z kategorii, w której zawodnik zostaje zgłoszony. Wpisowe należy kierować na konto klubu: 88 1020 2267 0000 4402 0212 9914, do piątku 16.08.2024.

Wstępny program / plan imprezy:

 • Sobota 31.08.2024
  • 11:00-14:00 – kwalifikacje do  sobotnich finałów
  • 15:00 finał kategoria Grand Weteran
  • 17:00 finał kategoria Junior
  • 19:00* uroczyste otwarcie Mistrzostw
  • 19:30*  finał kategoria OPEN
  • 21:30 zakończenie pierwszego dnia Mistrzostw
 • Niedziela 01.09. 2024
  • 10:00-12:30 – kwalifikacje do niedzielnych finałów
  • 13:00 finał Kobiet
  • 15:00 finał kategoria Młodzieżowiec
  • 17:00  finał kategoria Weteran
  • 19:00 zakończenie Mistrzostw Polski

 * - godziny uroczystego otwarcia Mistrzostw oraz finału OPEN zostały ustalone “na sztywno”; pozostałe godziny rozpoczęcia poszczególnych turniejów mogą ulec korekcie, w zależności od liczby zgłoszeń (konieczności użycia konkretnych schematów rozgrywania danych kategorii).
Sobota 7.09.2024 - IMPŻ (finały) - Gniezno

Do finałów poszczególnych kategorii IMPŻ zawodnicy zostali zakwalifikowani z eliminacji okręgowych. Lista zakwalifikowanych do poszczególnych finałów oraz rezerw kwalifikowanych dostępna jest TUTAJ* (potwierdzani na bieżąco zawodnicy będą zaznaczani kolorowym tłem - możliwe 24h opóźnienie zaznaczenia potwierdzenia) - do soboty 24.08.2024, na adres biuro.pfks@gmail.com należy potwierdzać udział finalistów i rezerwowych - na tej podstawie listy będą korygowane.

Uwaga techniczna - sformułowanie “potwierdzam udział wszystkich zawodników klubu X” zostanie potraktowane jak potwierdzenie również wszystkich rezerwowych, których ewentualna nieobecność zostanie potraktowana jako nieuzasadniona nieobecność na zawodach, zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym i finansowym.

*  Uwaga / wyjaśnienie dotyczące kategorii ŻAK8. Tabela określająca liczbę awansujących na podstawie proporcji wskazuje, iż z każdego z trzech okręgów awansuje po trzech zawodników - błąd może wynikać z mocno zbliżonych liczb zawodników liczonych do przeliczenia proporcji (tacy, którzy wystartowali w minimum dwóch turniejach eliminacyjnych). Dokładniejsza analiza formuł przeliczeniowych, każe ustalić liczby awansujących na czterech zawodników okręgu północnego i po pięciu z zachodniego i południowego - co daje 14 finalistów, piętnastym jest, zgodnie z RSS, przedstawiciel gospodarza (żaden z zawodników Orła nie awansował “normalnie”), szesnastym i kolejnymi rezerwowymi są kolejni przedstawiciele okręgów w kolejności: zachodni, południowy, północny (zachodni i południowy mają tą samą liczbę zawodników liczonych do proporcji - start w min. 2 turniejach - jednakże wszystkich sklasyfikowanych w okręgu zachodnim było o czterech więcej niż w południowym).
Sobota 14.09.2024 - Finał CSSJ - Częstochowa (tor na osiedlu Północ - ul.Starzyńskiego)

Odbyły się eliminacje grupowe, z których udział w finale wywalczyły drużyny Orła, Szawera, TPD i Lwów. Gospodarz turnieju finałowego został ustalony drogą losowania, które odbyło się podczas MPPK w Poczesnej.
Sobota 21.09.2024 - Finały CSSŻ - gospodarz zostanie wyłoniony spośród finalistów drogą losowania nadzorowanego przez wiceprezesa PFKS Artura Bujnowskiego, które odbędzie się podczas DPPŻ 24.08.2024 w Zielonej Górze.

Poza wyznaczeniem gospodarza turnieju finałowego, odbędą się inne losowania związane z turniejem:

 • który mecz półfinałowy zostanie rozegrany jako pierwszy - w jednym z półfinałów zmierzy się Szarża z Orłem, a w drugim Omega z Szawerem lub ZKS (na drugie miejsce w grupie A będzie miał wpływ mecz Lwy vs ZKS, który został zaplanowany na 18.08.2024)

 • które drużyny będą “formalnym gospodarzem” (wpis w protokół zawodów jako gospodarz / gość) meczów półfinałowych

 • przegrany którego półfinału będzie “gospodarzem” meczu o brązowy medal CSSŻ

 • triumfator którego półfinału będzie “gospodarzem” meczu o tytuł DMPŻ (triumfatora CSSŻ)
Sobota-Niedziela 28-29.09.2024 - Żołędowo

Zgłoszenia do soboty 14.09.2024, na adres mustangzoledowo@gmail.com.

DMP w danej kategorii odbędą się wyłącznie wtedy, jeśli do danych zawodów zgłoszą się minimum 3 drużyny - zapis w RSS.

Organizator korzysta z regulaminowego prawa pobrania wpisowego za udział w tych zawodach w wysokości 40 zł za każdej zgłoszonej drużyny w każdej kategorii. Wpisowe należy kierować na konto klubu: 37 8142 1033 0002 9030 2000 0001, do soboty 21.09.2024.

Organizator podaje informacje dotyczące planu / programu imprezy:

 • W sobotę rozegrane zostaną DMPK, DMPKb i DMPW

 • W niedzielę DMPMk i DMPMc 

 • Oba dni rozgrywkowe rozpoczną się o godzinie 15, co jest spowodowane względami bezpieczeństwa - nic na torze speedrowerowym (oraz pobliskim orliku) nie może się odbywać wcześniej, aby uniknąć … ostrzelania przez łuczników (w weekend DMP odbywają się ich zawody)
Sobota 5.10.2024 - IPPŻ - Wrocław

Zgłoszenia do soboty 14.09.2024, na adres szarzawroclaw@gmail.com

Organizator korzysta z regulaminowego prawa pobrania wpisowego za udział w tych zawodach w wysokości 20 zł za każdego zgłoszonego zawodnika. Wpisowe należy kierować na konto klubu: 63 1140 2004 0000 3902 8195 1501, do soboty 21.09.2024.

Uwaga, zostaje wprowadzone ograniczenie zgłoszeń (ze względów logistycznych) - można awizować udział zawodnika do startu wyłącznie w jednej kategorii - wynikającej z roku urodzenia. Na podstawie liczby zgłoszeń do poszczególnych kategorii, zostaną ustalone schematy rozegrania zawodów. Jeśli zostaną miejsca w danym schemacie, będzie możliwość uzupełnienia stawki o chętnych zawodników z kategorii “niższej”.


wtorek, 7 maja 2024

Komunikat ICSF: Mistrzostwa Europy 2024 - zgłoszenia

 Podaje się w całości treść informacji otrzymanej od Sekretarza Generalnego ICSF Mike,a Hack'a - pisownia oryginalna (treść w języku polskim utworzona za pomocą ogólnodostępnego translatora):Entries are now invited from European riders to compete in the 2024 ICSF European Championships. The competition takes place over three days, from 26-28 July, in the city of Torun, in Poland. Online entries only, which close on Friday 24 May 2024. Full details are on the entry form.


In order to deter riders from making frivolous and speculative applications, all riders are now required to pay a Refundable Entry fee, at the time of making an application. Any applications received without payment of the Refundable Entry fee will be automatically rejected.

All competing riders are required to hold an ICSF International Rider's Licence.
This is the link to the online International Rider Licence Form, to be completed only by riders who currently do not hold an International Rider's Licence:

International Team Managers are requested to provide notification of their teams' entries for the European Nations Cups, in the Open, Women, Veterans and Junior categories. The closing date for entries is Friday 24 May 2024. Notification to be made ivia email to the ICSF General Secretary.


Obecnie zapraszani są zgłoszenia od europejskich jeźdźców do wzięcia udziału w Mistrzostwach Europy ICSF 2024. Konkurs odbywa się przez trzy dni, w dniach 26-28 lipca, w mieście Toruń w Polsce. Zgłoszenia wyłącznie online. Zakończenie nastąpi w piątek 24 maja 2024 r. Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.
Aby zniechęcić zawodników do składania niepoważnych i spekulacyjnych wniosków, wszyscy zawodnicy są obecnie zobowiązani do uiszczenia zwrotnej opłaty startowej w momencie składania wniosku. Wszelkie zgłoszenia otrzymane bez uiszczenia zwrotnej opłaty startowej zostaną automatycznie odrzucone.https://docs.google.com/forms/d/1EbExJw6BUIKCMPdTSote1fVsBuD5-qndKcHftdWKmrA/edit

Wszyscy biorący udział w zawodach zawodnicy muszą posiadać Międzynarodową Licencję Jeźdźca ICSF. Oto link do internetowego formularza Międzynarodowej Licencji Jeźdźca, który muszą wypełnić wyłącznie kolarze, którzy obecnie nie posiadają Międzynarodowej Licencji Jeźdźca:
https://docs.google.com/forms/d/1Bs7DspiokZT3uhipvRn6ET_YkCc8muc5w3xDdOnW5K0/edit

Kierownicy drużyn międzynarodowych proszeni są o powiadamianie o zgłoszeniach swoich drużyn do Pucharów Narodów Europy w kategoriach Open, Kobiet, Weteranów i Juniorów. Ostateczny termin zgłoszeń upływa w piątek 24 maja 2024 r. Powiadomienie należy przesłać e-mailem do Sekretarza Generalnego ICSF.


Regards / Pozdrawiam
Mike Hack
ICSF General Secretary

niedziela, 14 kwietnia 2024

MEDK - kolejne informacje od ICSF

Został przygotowany "rozkład jazdy" (zasady rozgrywania zawodów) wraz z wynikami losowania zawodów pierwszej rundy. Ów rozkład (w wersji angielskiej i polskiej - translator) oraz spis "baz noclegowych" został umieszczony w folderze na dysku - bezpośredni link do niego: https://drive.google.com/drive/folders/1uO4c3FwG7Tin7ifqEBUraE9JR7QfEF1m?usp=drive_link


Został przygotowany folder z protokołami na MEDK. Znajduje się on na dysku ICSF, a bezpośredni link znajduje się w kalendarzu pod datą imprezy oraz tutaj: https://drive.google.com/drive/folders/17ntzLGNl5y0an9jQhqqk_BVRp9asJBa2?usp=drive_link


Każdy zawodnik startujący w jakichkolwiek zawodach pod jurysdykcją ICSF musi posiadać licencję międzynarodową - jest to proces, który należy przeprowadzić tylko raz, więc ci, którzy o takowe zawnioskowali przed MŚ 2023 w Australii już je posiadają. Pozostali mogą ją uzyskać tu: https://docs.google.com/forms/d/1Bs7DspiokZT3uhipvRn6ET_YkCc8muc5w3xDdOnW5K0/edit


środa, 20 marca 2024

Sympozjum sędziowskie 2024 - zapytanie logistyczne

Kolegium Sędziów zwraca się z prośbą do wszystkich klubów (jak również osób niezrzeszonych, które wyrażają chęć uczestnictwa w sympozjum), aby do najbliższego piątku 22.03.2024, do godziny 23:59 podały liczbę osób, które wezmą udział w sympozjum, które się odbędzie w niedzielę 24.03.2024 (szczegóły w poprzednich komunikatach); informacje te należy przesłać na adres panel.pfks@gmail.com.


sobota, 16 marca 2024

Zmiany regulaminowe przed sezonem 2024

Przed rozpoczęciem każdego kolejnego sezonu są udostępniane RSS w wersji na bieżący rok plus aneks do RSS na dany ro - oba dokumenty zostały podlinkowane w zakładce "statut i regulaminy"; tradycyjnie, wszelkie zmiany (w stosunku do ubiegłorocznych) są, dla zwiększenia czytelności zakreślone na zielono.


Tradycyjnie już, został przygotowany plik video z "wykładem" BA na temat owych zmian - link został umieszczony w ww. zakładce oraz jest dostępny TUTAJ. Informacja techniczna: z powodu ograniczeń dysku google'a zostały trwale usunięte "wykłady" na temat zmian w latach 2022 i 2023 (niniejszy, prawdopodobnie, po opublikowaniu kolejnego, też zniknie).


Pomimo wcześniejszej sygnalizacji, termin tegorocznego sympozjum sędziowskiego został ustalony ze zbyt małym wyprzedzeniem, co skutkuje tym, iż podczas sympozjum nie będzie możliwości kierowania pytań, uwag czy wątpliwości regulaminowych bezpośrednio do BA.


sobota, 9 marca 2024

Zgłoszenia do zawodów “wiosennej” części sezonu 2024

Sobota 13.04.2024 - Pierwsza runda części grupowej CSSJ (Żołędowo, Ostrów, Częstochowa-W) - impreza cykliczna, zgłoszenia były przyjęte wcześniejSobota 20.04.2024 - Drużynowy Puchar Polski Open, Juniorów i Drużyn Mieszanych (drużyna to W, J, Kb, O) - Żołędowo

Zgłoszenia do soboty 6.04.2024, na adres mustangzoledowo@gmail.com Sobota 27.04.2024 - pierwsza runda okręgowych eliminacji do IMPŻ & IMPMk - Gniezno, Leszno, Częstochowa

Zgłoszenia do soboty 13.04.2024, na adresy (odpowiednio): orzelgniezno95@gmail.com, lksszawer@gmail.com, czestochowalwy@gmail.com Sobota 18.05.2024 - druga runda okręgowych eliminacji do IMPŻ & IMPMk - Żołędowo, Ostrów, Kalety

Zgłoszenia do soboty 4.05.2024, na adresy (odpowiednio): mustangzoledowo@gmail.com, osomega.ostrow@gmail.com, pks.victoria.poczesna@gmail.comSobota 25.05.2024 - Drużynowy Puchar Polski Kobiet, Kadetów i Młodzików - Leszno

Zgłoszenia do soboty 11.05.2024, na adres lksszawer@gmail.comSobota 1.06.2024 - Druga runda części grupowej CSSJ (Toruń, Leszno, Częstochowa-P) - impreza cykliczna, zgłoszenia były przyjęte wcześniejSobota 15.06.2024 - trzecia runda okręgowych eliminacji do IMPŻ & IMPMk - Toruń, Wrocław, Poczesna

Zgłoszenia do soboty 1.06.2024, na adresy (odpowiednio): tsz.torun1@gmail.com, szarzawroclaw@gmail.com, kaletytpd@gmail.comSobota 22.06.2024 - Trzecia runda części grupowej CSSJ (Gniezno, Zielona Góra, Kalety) - impreza cykliczna, zgłoszenia były przyjęte wcześniejWeekend 29-30.06.2024 - MPPK wszystkich kategorii - Poczesna

Regulaminowe minimum, żeby zawody danej kategorii mogły się odbyć, to zgłoszenie do Mistrzostw czterech par.

Organizator podał rozkład kategorii na oba dni rozgrywkowe; jest to jednocześnie kolejność zawodów (konkretne godziny zostaną ustalone po zgłoszeniach):

sobota - Kadet, Młodzieżowiec, Junior, Open

niedziela - Żak, Grand Weteran, Kobieta, Młodzik, Weteran.

Organizator korzysta z regulaminowej możliwości pobrania wpisowego w wysokości 40 zł od każdej pary, w każdej kategorii.

Zgłoszenia do soboty 15.06.2024, na adres pks.victoria.poczesna@gmail.com, a wpłat do wtorku 18.06.2024 na konto PKS Victoria, 42-262 Poczesna, ul.Strażacka 9, numer konta: 52 1090 2590 0000 0001 3198 2305 (Santander)Sobota 6.07.2024 - trzecia runda okręgowych eliminacji do IMPŻ & IMPMk - Toruń, Zielona Góra, Świętochłowice

Zgłoszenia do soboty 22.06.2024, na adresy (odpowiednio): tsz.torun1@gmail.com, zielonazksgora@gmail.com, slaskswietochlowice@gmail.com Informacje na temat zgłoszeń do imprez “jesiennych” zostaną podane w terminie wakacyjnym.


czwartek, 7 marca 2024

Sympozjum sędziowskie 2024 - czas i miejsce

Po Walnym Zebraniu została podana data tegorocznego sympozjum sędziowskiego, jednak nie było znane miejsce, ani nie została podana godzina spotkania. Uzupełnia się te informacje:

Data: niedziela 24.03.2024

Godzina: 12:00

Miejsce: Świetlica Wiejska, 87-126 Stajenczynki, ul. Długa 28. Link do map google’a z zaznaczonym miejscem spotkania: https://maps.app.goo.gl/YhB83A3a6yJKWqTp7?g_st=ic


Poza sędziami i kandydatami na sędziów, na spotkanie są zaproszeni przedstawiciele zawodników, by poznali interpretacje poszczególnych wydarzeń torowych oraz możliwych decyzji sędziowskich.

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych 2024 - zgłoszenia

Otrzymaliśmy informację od ICSF, że zgłoszeń do tegorocznych MEDK, które zostaną rozegrane w dniach 4-6.05.2024 na torach Newport & East Newport, kluby powinny dokonać w terminie do 4 kwietnia, we własnym zakresie za pośrednictwem podanego formularza: https://docs.google.com/forms/d/1I6sgk2ayodMV4hmoZCTtKMAy2fM_qL6BsDmnzteDoTk/edit

niedziela, 25 lutego 2024

Walne Zebranie Delegatów PFKS 2024 - protokoły

Wersja uzupełniona o wcześniej nieudostępnione uzupełnienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej o część finansową tego sprawozdania
PROTOKÓŁ WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA DELEGATÓW

POLSKIEJ FEDERACJI KLUBÓW SPEEDROWEROWYCH

GNIEZNO 11.02.2024Otwarcie obrad - dokonał go aktualny Prezes PFKS Paweł Woźny.


Wybór Komisji Mandatowej - jednogłośnie wybrano ją w składzie Paweł Cegielski, Arkadiusz Szymański.

Jednogłośnie przyjęto protokół ww komisji: w pierwszym terminie o godzinie 12:00 na sali było obecnych 17 osób (wymagana minimalna liczba delegatów wynosiła 27), wobec czego Zebranie nie mogło się rozpocząć; Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 12:30, w obecności 24 osób.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Komisji Mandatowej - w Zebraniu uczestniczyli (publikowanie listy obecności w pełnej formie jest niezgodne z RODO): Zarząd w składzie 4 osób, Komisja Rewizyjna w komplecie (3 osoby), po 2 przedstawicieli BTS”S” Bydgoszcz i ULKS Mustanga Żołędowo, po 1 przedstawicielu SFC Lwów Częstochowa, MKS Śląska Świętochłowice, Harpagana Zielona Góra i Pavartu Rawicz oraz po 3 przedstawicieli KS Orła Gniezno, TSŻ Toruń i Szawera Leszno.  


Jednogłośnie dokonano wyboru Prezydium Zebrania: Przewodniczący - Paweł Woźny, Zastępca - Sebastian Charbich, Sekretarz - Maciej Laskowski.


Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad; w trakcie przedstawiania zgłoszono wniosek o dopisanie do porządku obrad sprawozdania Centralnego Kolegium Sędziów oraz Federacyjnego Trybunału Speedrowerowego, który został odrzucony (5 głosów za, 6 przeciw, 12 wstrzymujących).


Jednogłośnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków: Przewodniczący - Łukasz Rajewski, Sekretarz - Aleksandra Kaczmarek, Członek - Sebastian Baldys.


Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Oba zostały podane do wiadomości w terminie poprzedzającym Zebranie. Podczas Zebrania swoje sprawozdanie uzupełniła Komisja Rewizyjna o część finansową (TUTAJ dostępne to uzupełnienie). 

Złożono wniosek o votum zaufania dla urzędującego Zarządu *. (* - wyniki głosowań nad zgłoszonymi wnioskami w załączonym protokole Komisji Uchwał i Wniosków).


Elementy dyskusji nad sprawozdaniami oraz dyskusji na temat określenia kierunków działania, celów i założeń Federacji na rok 2024 zakończyły się złożeniem wniosków, które były głosowane w końcowej fazie Zebrania **. Zostały również złożone wolne wnioski **. (** - wnioski, wraz z wynikami głosowań nad nimi zostały zapisane w protokole Komisji Uchwał i Wniosków).


Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwał i wniosków **.


Nastąpiło zamknięcie obrad.


Podpisano:

Przewodniczący Zebrania - Paweł Woźny

Sekretarz Zebrania - Maciej Laskowski


PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW ** - SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA DELEGATÓW POLSKIEJ FEDERACJI KLUBÓW SPEEDROWEROWYCH, GNIEZNO 11.02.2024WNIOSKI PRZYJĘTE:


 1. Votum zaufania dla urzędującego Zarządu. (17 głosów ZA - 0 PRZECIW - 7 WSTRZYMUJĄCYCH)


 1. Podjęcie przez Zarząd (do 31.03.2024) działań mających na celu dokonanie formalności umowy z bankiem, dokonanie zmian w CRBR oraz zawarcie pisemnej umowy z księgowym dotyczącej prowadzenia spraw finansowych. (22 - 0 - 0)


 1. Przygotowanie i wprowadzenie zmian w formatce finansowej dla każdego klubu z osobna (dane dotyczące zobowiązań, wpłat klubów w ujęciu historycznym). (20 - 0 - 2)


 1. Wyłączenie kwoty składki członkowskiej od pozostałych opłat startowych i licencyjnych. (18 - 0 - 4)


 1. Bezwzględne przestrzeganie zasady dotyczącej wydawania licencji / nadania numeru licencji / zatwierdzania zawodników do rozgrywek dopiero po dokonaniu wpłat z tego wynikających. (20 - 1 - 1)


 1. Zwolnienie osób fizycznych udzielających się czynnie w rozwój Federacji ze wszystkich opłat wynikających z zapisów statutowych i regulaminowych. (21 - 0 - 1)


 1. Prowadzenie przez Zarząd rozważnej i zgodnej z ustawą skarbową polityki finansowej w zakresie wydawania środków pochodzących z opłat klubowych. (17 - 0 - 5)


 1. Utrzymanie opłat startowych na poziomie stawek z sezonu 2023. (22 - 0 - 0)


 1. Podjęcie współpracy z osobami spoza Zarządu odpowiedzialnymi za pozyskanie środków wspierających finanse Federacji. (22 - 0 - 0)


 1. Zniesienie obowiązku prowadzenia transmisji video na żywo z zawodów, zastępując to obowiązkiem publikacji atrakcyjnych fragmentów zawodów w formie ogólnodostępnej - szczegóły techniczne opracuje CSS. (19 - 1 - 2)


 1. Stworzenie części technicznej, w tym grafik, szablonów, itp pomocnych w tworzeniu materiałów video z zawodów. (19 - 0 - 3)


 1. Wprowadzenie obowiązku posiadania tablicy wyników meczów ligowych (CSS / CS 1.L) widocznej dla kibiców - szczegóły techniczne opracuje CSS. (22 - 0 - 0)


 1. Skrócenie przerwy dla drużyny w meczu ligowym (CSS / CS 1.L) z pięciu do dwóch minut. (21 - 0 - 1)


 1. Nieskuteczność interwencji VAR dokonanej na żądanie jednej z drużyn pozbawia tę drużynę możliwości skorzystania z dwuminutowej przerwy dla drużyny. (14 - 2 - 6)


 1. Stworzenie krótkometrażowego dokumentalnego filmu o speedrowerze. (21 - 0 - 1)


 1. Stworzenie wytycznych dotyczących scenariusza przebiegu meczu ligowego. (22 - 0 - 0)


 1. Wprowadzenie minimalnej liczby 16 zgłoszonych uczestników zawodów rangi IMP, żeby takowe mogły się odbyć - dotyczy wszystkich kategorii powyżej kategorii ŻAK. (20 - 0 - 2)


 1. Przeprowadzenie kampanii marketingowej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat speedrowera. (22 - 0 - 0)


 1. Zezwolenie zawodnikowi na reprezentowanie barw co najwyżej dwóch klubów w ciągu sezonu, jednego na podstawie umowy kontraktowej, drugi na podstawie umowy wypożyczenia na wskazane rozgrywki - nie dotyczy lig okręgowych. (21 - 0 - 1)


 1.  Zatwierdzenie zmian w rozgrywkach IMPŻ i IPPŻ wg poniższego spisu (22 - 0 - 0):

  1. rozbudowanie formuły decydującej fazy zawodów I/26z/29b i I/40z/43b o dwa wyścigi wg zasad:

   1. do decydującej fazy awansuje po 6 (zamiast 4) zawodników z obu grup eliminacyjnych

   2. zawodnicy z miejsc 1-2 mają miejsce w półfinale, zawodnicy z miejsc 3-6 jadą w “ćwierćfinale”

   3. pierwsi dwaj zawodnicy z “ćwierćfinału” awansują do półfinału, III i IV odpadają, zajmując miejsca 9-12 w całych zawodach

   4. półfinały i finał jak dotychczas

  2. ograniczenie liczby zawodników w zawodach eliminacyjnych IMPŻ oraz IPPŻ do 40 w jednej kategorii

   1. w rundzie eliminacyjnej IMPŻ danej kategorii w przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń powyżej 40, pierwszeństwo ma pierwsza 16-ka z ubiegłego sezonu

   2. gospodarz ma gwarantowane minimum 3 miejsca w zawodach każdej kategorii

   3. gospodarz nie może przekroczyć 40% stawki zawodniczej danej kategorii; w przypadku braku innych zawodników, gospodarz może przekroczyć ten limit w celu uzupełnienia stawki wg planowanego schematu 

  3. jako podstawa do obliczenia proporcji liczby awansujących do finału IMPŻ (danej kategorii) z poszczególnych okręgów są brani pod uwagę wyłącznie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej dwóch turniejach eliminacyjnych

  4. wprowadzenie sankcji za poruszenie się po komendzie GOTÓW dla zawodników kategorii Żak10 - cofnięcie zawodnika o 2m od taśmy

  5. wprowadzenie obowiązku używania rowerów w pełni zgodnych z RSS dla zawodników kategorii Żak10

  6. wprowadzenie obowiązku (niektórzy sędziowie już to z własnej woli czynili) przeprowadzenia osobnej odprawy sędziego z rodzicami i opiekunami zawodników 


 1. Zobowiązanie klubów do przedstawienia wykazu zawodników z informacją o dacie ważności badań lekarskich - szczegóły techniczne zostaną podane do wiadomości przed rozpoczęciem sezonu. (21 - 0 - 1)


 1. Wszystkie zawody organizowane przez klub zrzeszony w PFKS muszą być zgłoszone do PFKS w terminie minimum trzech dni przed zawodami. (22 - 0 - 0)


 1. Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą wydaną przez PFKS / numer licencji zawodniczej nadanej przez PFKS mają prawo startować wyłącznie w zawodach zgłoszonych do PFKS. (22 - 0 - 0)


 1. Zobowiązanie Zarządu PFKS do stworzenia jednolitego i czytelnego regulaminu. (15 - 0 - 7)


 1. Obniżenie o 50% kwoty opłaty wpisowej dla drugiej drużyny jednego klubu, jeśli ten zgłosi dwie drużyny do rozgrywek ligowych. (22 - 0 - 0)


 1. Możliwość startu drugiej drużyny klubu, który w rozgrywkach ligowych jest reprezentowany przez dwie drużyny, w rozgrywkach DMP (nieligowych), MPPK i DPP. (22 - 0 - 0)


 1. Zlecenie produkcji medali MP wg ujednoliconego wzoru. (18 - 0 - 4)


 1. Wprowadzenie od sezonu 2025 obowiązku posiadania drużyny startującej w CSSJ (CS Superliga Juniorów; drużyna 4+1) dla wszystkich klubów startujących w rozgrywkach ligowych seniorów (CSS / CS 1.L). (21 - 0 - 1)


 1. Zmiana terminu rozgrywania części meczów ligowych (CSS / CS 1.L) na sobotę - obowiązuje od sezonu 2025, szczegóły zostaną podane wraz z terminarzem. (22 - 0 - 0)


 1. Zwiększenie kar za zachowania podczas zawodów za nieodpowiednie zachowanie, w tym używanie niecenzuralnego słownictwa, będące antyreklamą sportu. (14 - 5 - 3)WNIOSKI NIEPRZYJĘTE:


 1. Wprowadzenie nagród finansowych dla zawodników zdobywców medali IMP. (1 - 21 - 0)


 1. Wzajemna zamiana zaplanowanych na 1-2.06 i 8-9.06.2024 wydarzeń ujętych w kalendarzu rozgrywek na sezon 2024. (3 - 5 - 14)


 1. Zmiana sposobu wyznaczania sędziów. (0 - 1 - 21) 


Podpisano:

Przewodniczący KUiW - Łukasz Rajewski

Sekretarz KUiW - Aleksandra Kaczmarek

Członek KUiW - Sebastian Baldys