czwartek, 25 stycznia 2024

Plebiscyt za sezon 2023 - głosowanie i bal

Przed nami Bal Speedrowerowca, który odbędzie się 10 lutego o godzinie 19:00 w Restauracji Europejskiej w Gnieźnie. Zapisy zostały przedłużone do 4 lutego. Podczas tego wydarzenia rozstrzygniemy wyniki Plebiscytu Speedrowerowego za rok 2023. Kapituła w składzie: Paweł Woźny, Artur Bujnowski, Sebastian Charbich, Jarosław Lis, Daniel Kubiak, Maciej Laskowski, Tomasz Włodarczyk, Paweł Cegielski, Damian Wojczyński, Bartosz Fryckowski i Konrad Cinkowski dokonała nominacji w poszczególnych kategoriach. Członkowie kapituły podawali swoje propozycje do nominowania 10 zawodników w kategorii zawodnik roku, 5 zawodniczek w kategorii zawodniczka roku oraz po 3 propozycje w każdej innej kategorii. 

Następnie, drogą mailową (na adres biuro.pfks@gmail.com) kapituła, kapitanowie oraz kierownicy wszystkich klubów, członków zwyczajnych PFKS, będą mogli dokonać głosowania - do niedzieli 4 lutego. 

W kategorii zawodnik sezonu, należy klasyfikować zawodników według punktów. 10 za 1 miejsce, 9 za 2 miejsce, 8 za 3 miejsce, aż do 10 miejsca. Podobnie jest w przypadku zawodniczek. 5 punktów z 1 miejsce, 4 za 2 miejsce itd. 

Nowością będzie możliwość głosowania przez kibiców - za pośrednictwem Facebookowej strony PolskiSpeedrower.pl - w kategoriach zawodnik sezonu oraz zawodniczka sezonu. Tu liczba punktów, które otrzymają nominowani od kapituły, kapitanów i kierowników drużyn będzie mnożona przez 0,7, zaś głosów internetowych przez 0,3. Głosowanie zostanie uruchomione już wkrótce i potrwa do 4 lutego. 

W pozostałych kategoriach głosują tylko kapituła, kierownicy oraz kapitanowie drużyn. Głos można oddać TYLKO na jedną z propozycji w danej kategorii. 


Kategorie:


Zawodnik roku (kolejność alfabetyczna):

 • Dawid Bas (TSŻ Toruń)

 • Remigiusz Burchardt (TSŻ Toruń)

 • Krystian Górniaczyk (Harpagan Zielona Góra)

 • Bartosz Grabowski (OS Omega Ostrów)

 • Arkadiusz Graczyk (KS Orzeł Gniezno)

 • Paweł Kozłowski (KS Orzeł Gniezno)

 • Wojciech Małecki (OS Omega Ostrów)

 • Mikołaj Menz (KS Orzeł Gniezno)

 • Radosław Morawiak (ULKS Mustang Żołędowo)

 • Łukasz Nowacki

 • Łukasz Rajewski (LKS Szawer Leszno)

 • Kosma Syrkowski (TSŻ Toruń)

 • Paweł Szkudlarek (OS Omega Ostrów)

 • Arkadiusz Szymański (TSŻ Toruń)

 • Marcin Szymański (ULKS Mustang Żołędowo)


Zawodniczka roku (kolejność alfabetyczna):

 • Agnieszka Bujnowska (Harpagan Zielona Góra)

 • Sandra Charbich (Lwy Częstochowa)

 • Natalia Dynus (Lwy Częstochowa)

 • Karina Górniaczyk (Harpagan Zielona Góra)

 • Zuzanna Klett (ULKS Mustang Żołędowo)

 • Maja Rembiok (OS Omega Ostrów)

 • Oliwia Wilbrandt (ULKS Mustang Żołędowo)

 • Fryderyka Wojciechowska (TSŻ Toruń)


Trener roku:

 • Paweł Cegielski

 • Tomasz Pokorski

 • Arkadiusz Zając


Działacz roku: 

 • Sebastian Charbich

 • Marcin Paradziński

 • Joanna Urbanowska


Sędzia roku:

 • Krystian Górniaczyk

 • Paweł Szychalski

 • Arkadiusz Szymański


Wydarzenie roku:

 • Finał DMPŻ w Zielonej Górze

 • Otwarcie toru na Kaczym Dole w Zielonej Górze

 • Zgrupowanie reprezentacji Polski w Częstochowie


Walczak roku:

 • Krystian Górniaczyk

 • Mikołaj Menz

 • Kosma Syrkowski


Powrót roku:

 • Krzysztof Kowalski

 • Daniel Kubiak

 • Jakub Włodarczyk


Odkrycie roku:

 • Filip Balcer

 • Adrian Olkowski

 • Tomasz Wejerowski


Osobowość roku:

 • Bartosz Fryckowski

 • Jacek Wleklik

 • Damian Wojczyński


Klub roku:

 • KS Orzeł Gniezno

 • OS Omega Ostrów

 • TSŻ Toruń


Drużyna roku:

 • Drwęca Kaszczorek (CS 1. Liga)

 • TSŻ Toruń (CS Superliga)

 • ZKS Zielona Góra (CS Superliga Żaków)


Zdjęcie roku:

 • Kacper Małkowski

 • Bogielczyk Foto

 • Dorota Wiśniewska

 • WOKO

 • Patryk Kowalski


Dla każdego z klubów, który znalazł się wśród nominowanych lub jego przedstawiciele albo osoby pośrednio związane z ośrodkiem otrzymały nominację przygotowaliśmy grafiki do ogłoszenia nominacji - https://we.tl/t-SzhPJcCd1g

Nominowani w kategorii zawodnik roku oraz zawodniczka roku w otrzymają także grafiki zachęcające do głosowania na nich.


sobota, 13 stycznia 2024

Walne Zebranie Delegatów PFKS 2024

11.02.2024 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów PFKS. Odbędzie się ono w Gnieźnie, w Restauracji Europejskiej, ul. Dąbrówki 19. 


12:00 – pierwszy termin

12:30 – drugi termin


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Komisji Mandatowej.

 3. Przyjęcie protokołu z pracy Komisji Mandatowej.

 4. Wybór Prezydium Zebrania - Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.

 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.

 7. Sprawozdania Zarządu PFKS za rok 2023.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Dyskusja na temat określenia kierunków działania, celów i założeń Federacji na rok 2024.

 11. Wolne wnioski.

 12. Przyjęcie uchwał i wniosków sporządzonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

 13. Zamknięcie obrad.
Informacje formalne:


Uprawnieni do uczestnictwa w Zebraniu z głosem stanowiącym:

Członkowie Zarządu PFKS (Paweł Woźny, Artur Bujnowski, Sebastian Charbich, Jarosław Lis, Daniel Kubiak),

Członkowie Komisji Rewizyjnej PFKS (Dariusz Wychodil, Bartosz Fryckowski, Witold Strzelec),

Członkowie honorowi (Dariusz Kowalski, Janusz Bąk),

Członkowie wspierający (Dariusz Wychodil) - wyłącznie bierne prawo wyborcze (dotyczy zebrań wyborczych), bez głosu stanowiącego, Dariusz Wychodil posiada głos stanowiący / czynne prawo wyborcze jako członek komisji rewizyjnej,

Przedstawiciele poszczególnych klubów - członków zwyczajnych PFKS (poza ww. osobami, które “występują” imiennie) wg zasad statutowych, o ile nie mają zaległości finansowych wobec PFKS (ich weryfikacja nastąpi bezpośrednio przed Zebraniem):

po 3 delegatów - TSŻ, Mustang, Orzeł, Szawer, Omega, Szarża, Harpagan, ZKS, Lwy, TPD, Strażak, Victoria, Śląsk;

2 delegatów - BTS”S”;

1 delegat - Pavart.