piątek, 22 czerwca 2018

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 23.06.2018

12:00 MPPKJ - Zielona Góra

Startują pary: Orła Gniezno. Szawera Leszno, Wiraża Ostrów, Śląska Świętochłowice, TSŻ Toruń, Harpagana Zielona Góra i ZKS Zielona Góra.

Zatwierdzone wypożyczenia na te zawody:
do Harpagana: Adrian Mokras, Szymon Rząd, Kosma Syrkowski.Niedziela 24.06.2018

15:30 MPPK Leszno

Startują pary: Lwów Avia Częstochowa, Szawera Leszno, Wiraża Ostrów, TSŻ Toruń, Harpagana Zielona Góra i Mustanga Żołędowo.

Zatwierdzone wypożyczenia na te zawody:
do Harpagana: Damian Pelaczyk, Borys Wojciechowski, Bartosz Fryckowski.


niedziela, 17 czerwca 2018

Mistrzostwa Europy 2018 - eliminacje krajowe oraz wpisowe

Liczba zgłoszeń do tegorocznych ME przeszła najśmielsze oczekiwania - w kategorii open (seniorzy) szacowano start 64 zawodników, a zgłosiło się (łącznie z Brytyjczykami) ... 102 zawodników, w kategorii junior szacowano 48, a zgłoszeń jest 52, wobec czego konieczne stało się rozegranie eliminacji krajowych (podobna sytuacja miała miejsce w roku 2010); do konkurencji weteranów i kobiet zgłoszono tyle startujących osób, że dodatkowe eliminacje nie są konieczne.
Eliminacje krajowe zostaną rozegrane w czwartek bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie ME - 26.07.2018 (szczegóły co do miejsc i czasu rozpoczęcia zostaną podane w terminie późniejszym).
Wyjaśnienie (autora pomysłu), dlaczego eliminacje krajowe należy rozegrać w bezpośredniej bliskości imprezy zasadniczej: w roku 2010 takowe eliminacje zostały rozegrane ze sporym wyprzedzeniem, czego konsekwencją było to, że zawodnicy, którzy nie uzyskali kwalifikacji, nie pojawili się na ME, a część z nich mogłaby, w ramach rezerwy kwalifikowanej, wystartować, gdyż zawsze się zdarza, że nie wszyscy zgłoszeni na zawody dotrą; wobec czego wyżej prawdopodobna wydaje się sytuacja, że zawodnicy, którzy odpadną w eliminacjach pozostaną na miejscu i z chęcią wystartują w miejsce zawodników, którzy nie dotarli na ME.

Zasady eliminacji krajowych kategorii OPEN (senior):
Kluby startujące w DMP lub/i DPP (Lwy, Mustang, Strażak, Szawer, Śląsk, TSŻ, Wiraż, ZKS) imiennie wskazują po TRZECH, a pozostałe kluby po DWÓCH zawodników, którzy wystartują w ME bez konieczności udziału w eliminacjach krajowych.
Pozostali utworzą stawkę 32 zawodników, którzy o pozostałe 10 miejsc powalczą w dwóch turniejach (tradycyjne I/16z/20b), - ich obsada zostanie ustalona losowo - z których awans uzyska po 5 najlepszych uzyska awans do ME; pozostali - wg zdobytych punktów (a nie zajętych miejsc) utworzą listę tzw. rezerwy kwalifikowanej.

Zasady eliminacji krajowych kategorii JUNIOR:
Wszystkie kluby imiennie wskazują po DWÓCH zawodników, którzy wystartują w ME bez konieczności udziału w eliminacjach krajowych.
Pozostali utworzą stawkę 16 zawodników, którzy w jednym (tradycyjnym I/16z/20) turnieju powalczą o 12 miejsc w ME; pozostali utworzą listę tzw. rezerwy kwalifikowanej.

 • Wskazań, o których mowa powyżej należy dokonać do 30.06.2018, bezpośrednio do BA - biuro.pfks@gmail.com 
 • Kluby, które "mieszczą się w limitach" (zgłosiły tylu zawodników, ile wynoszą ww. liczby zwolnionych z eliminacji krajowych, lub mniej) nie muszą tych wskazań dokonywać
 • W przypadku braku terminowego wskazania przez klub zawodników zwolnionych z eliminacji krajowych, wskazania dokona BA w sposób losowy
 • Jeżeli wiadomo, że pomimo zgłoszenia, zawodnik nie weźmie udziału w ME, należy zgłosić ten fakt
 • Zastrzega się możliwość zmiany formuły eliminacji krajowych, w przypadku zmniejszenia liczby zawodników - zgłoszone rezygnacje

WPISOWE na ME

Jak już było podawane, wpisowe na ME obowiązuje wszystkich, poza zawodnikami Lwów i Victorii (zasada obowiązująca "od zawsze" - zawodnicy klubów organizatorów są zwolnieni).

Mała korekta/uzupełnienie dotyczące wysokości wpisowego: 
Seniorów zakwalifikowanych (wskazanych) do ME obowiązuje kwota 50 zł, wskazanych do udziału w eliminacjach krajowych obowiązuje połowa tej kwoty (25 zł), bez konieczności późniejszej dopłaty w przypadku awansu do ME. Juniorów obowiązuje podobna zasada - zakwalifikowani do ME 30 zł, wskazani do eliminacji krajowych - połowę stawki (15 zł).

Organizatorzy wraz z PFKS ustalili, że wpłat wpisowego należy dokonać na konto PFKS (patrz zakładka "Dane PFKS") do 15.07.2018.

SCHEMAT MISTRZOSTW EUROPY - poszczególne kategorie:

Kategoria OPEN

5 eliminacji
zawodnicy z miejsc 1-3 awansują do półfinałów
zawodnicy z miejsc 4-12 + 3 z dalszych miejsc z najwyższą liczbą punktów ze wszystkich eliminacji startują w repasażach
pozostali zawodnicy kończą swój udział w ME
3 repasaże
zawodnicy z miejsc 1-5 + 2 z dalszych miejsc z najwyższą liczbą punktów ze wszystkich repasaży awansują do półfinałów
pozostali zawodnicy kończą swój udział w ME
2 półfinały
zawodnicy z miejsc 1-8 awansują do finału
FINAŁ

Kategoria JUNIOR - schemat analogiczny do MEJ 2012 (Ipswich & Gt.Blakenham)
3 eliminacje
zawodnicy z miejsc 1-5 + 1 z miejsca 6 z najwyższą liczbą punktów ze wszystkich eliminacji awansuje do półfinałów
pozostali zawodnicy startują w repasażach
2 repasaże
zawodnicy z miejsc 1-8 awansują do półfinałów
pozostali zawodnicy kończą swój udział w ME
2 półfinały
zawodnicy z miejsc 1-8 awansują do finału
FINAŁ

Kategoria WETERAN
1 kwalifikacja - brytyjski schemat eliminujący (używany m.in. podczas MŚ 2017)
16 zawodników awansuje do finału
pozostali zawodnicy kończą swój udział w ME
FINAŁ

Indywidualne Mistrzostwa Europy KOBIET
FINAŁSzczegółowy scenariusz (co, gdzie, kiedy) ME zostanie podany niezwłocznie po ustaleniu jego ostatecznej wersji.


wtorek, 12 czerwca 2018

Konkurs na stanowisko TRENERA Reprezentacji Polski Seniorów

Wobec rezygnacji dotychczasowego trenera reprezentacji seniorów, Zarząd PFKS ogłasza konkurs na objęcie tego stanowiska.
Jedynym warunkiem formalnym jest posiadanie uprawnień instruktora/trenera sportu speedrowerowego; jeżeli kandydat zdobył takie uprawnienie poza strukturami PFKS powinien załączyć skan dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnienia.
Podstawą rozstrzygnięcia konkursu będą przedstawione przez kandydata: uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (mile widziane opinie osób trzecich, w tym władz swojego klubu) oraz wizja prowadzenia reprezentacji.
Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do niedzieli 24.06.2018, na adres biuro.pfks@gmail.com.


czwartek, 7 czerwca 2018

Zapowiedź najbliższego weekendu w Poczesnej

Sobota 9.06.2018
14:00 IMPMk
Startują zawodnicy reprezentujący kluby: Częstochowa (2), Gniezno (7), Kalety (1), Leszno (6), Toruń (4)

Niedziela 10.06.2018
Druga runda Pucharu Polski
10:00 - runda DPP
13:00 - runda IPPInformacje pomocnicze dotyczące dojazdu na obiekt:
Jadąc DK nr 1 z północy na południe (kierunek Katowice) należy minąć Częstochowę. Kilkanaście kilometrów dalej skręcić na DW nr 904 (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną; drogowskaz na miejscowość Blachownia). Kilkaset metrów po skręcie wjeżdża się do miejscowości Bargły. W niej to, na terenie za budynkiem remizy OSP / Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Śląska 84), znajduje się obiekt speedrowerowy PKS Victoria Poczesna.
Parking na terenie OSP - ok. 150 m od toru.


wtorek, 29 maja 2018

Mistrzostwa Polski Par Klubowych (wszystkich kategorii) - korekta regulaminowa

Podczas Walnego Zebrania Delegatów PFKS (luty 2018 - Toruń) zgłoszono wniosek o rozszerzenie możliwości wypożyczeń zawodników pomiędzy klubami na rozgrywki par (kiedyś była pełna dowolność, obecnie dozwolone jest to tylko w rozgrywkach drużynowych, ale tylko open i Mc). Delegaci ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawili nowemu Zarządowi. Decyzja została podjęta; niniejszym podaje się ją do wiadomości.Dopuszcza się wypożyczenia zawodników na zawody rangi Mistrzostw Polski Par Klubowych - dotyczy to wszystkich kategorii wiekowych. Spełnione muszą być warunki:

 • wypożyczeń mogą dokonywać wyłącznie kluby, które nie startują w bieżących rozgrywkach o DMP
 • kluby oraz zawodnicy biorący udział w procedurze wypożyczenia muszą wyrazić na to zgodę - zgodnie z RSS
 • powyższe porozumienie musi zostać zgłoszone do BA nie później, niż 5 dni przed zawodami; BA musi to ogłosić w komunikacie conajmniej 1 dzień przed zawodami

niedziela, 27 maja 2018

MPPKK Ostrów - zmiana terminu

W związku z problemami organizacyjnymi PKS Wiraż, zaplanowane na najbliższą sobotę, 2.06.2018 MPPKK nie odbędą się w tym terminie.
Zawody te odbędą się w sobotę 30.06.2018, wespół z MPPKMc - dwa turnieje jednego dnia. W związku z tym, korekcie ulegają zasady zgłoszeń do zawodów:
- do MPPKK można się zgłosić (dotyczy par nie zgłoszonych w pierwotnym terminie - do dzisiaj), podobnie jak do MPPKMc, do 21.06.2018
- zgłoszenia już złożone, "domyślnie" zachowują ważność, o ile nie zostaną odwołane (z racji zmiany terminu, zgłoszenie można odwołać bez konsekwencji regulaminowych; brak reakcji klubu już zgłoszonego zostaje uznane jako potwierdzenie już zgłoszonej chęci startu w zawodach) - termin ewentualnego odwołania, również do 21.06.2018 


wtorek, 22 maja 2018

Zgłoszenia do imprez do końca sierpnia 2018

Przez najbliższe trzy miesiące rozegranych zostanie kilka imprez rangi Mistrzostw Polski (i nie tylko), do których, zgodnie z RSS obowiązują pojedyncze zgłoszenia. Dla ułatwienia pracy oraz większej przejrzystości, wszystko zostaje podane w jednym poście.IMPREZY KRAJOWE:

Sobota 2.06.2018 - MPPKK w Ostrowie. Zgłoszenia do 27.05.2018 na adres: ostrowwiraz@gmail.com

Niedziela 3.06.2018 - 7 runda DMP (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)

Sobota 9.06.2018 - IMPMk w Poczesnej. Zgłoszenia do 29.05.2018 na adres: pks.victoria.poczesna@gmail.com

Niedziela 10.06.2018 - 2 runda Pucharu Polski w Poczesnej (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)

Sobota 16.06.2018 - 4 runda okręgowych rozgrywek juniorów (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń) w Gnieźnie, Lesznie i Poczesnej

Niedziela 17.06.2018 - 8 runda DMP (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)

Sobota 23.06.2018 - MPPKJ w Zielonej Górze. Zgłoszenia do 13.06.2018 na adres: speedrower.zielonagora@gmail.com

Niedziela 24.06.2018 - MPPK w Lesznie. Zgłoszenia do 14.06.2018 na adres: szawerleszno@gmail.com

Sobota 30.06.2018 - MPPKMc w Ostrowie. Zgłoszenia do 21.06.2018 na adres: ostrowwiraz@gmail.com

Niedziela 1.07.2018 - 9 runda DMP (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)

Niedziela 8.07.2018 - 10 runda DMP (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)

Piątek 27.07 - Niedziela 29.07.2018 - MISTRZOSTWA EUROPY - patrz niżej, na osobną zapowiedź

Sobota 25.08.2018 - IMO w Gnieźnie, Zielonej Górze i Poczesnej. Organizacja zawodów leży w kompetencjach koordynatorów - oni ustalą szczegóły. Dzikie karty na półfinały IMP zostaną podane około 15.08.2018.

Niedziela 26.08.2018 - 11 runda DMP (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)MISTRZOSTWA EUROPY:

Imiennych zgłoszeń należy dokonać do czwartku 31.05.2018 (Boże Ciało) bezpośrednio do BA (biuro.pfks@gmail.com).


Uwagi i wskazówki:

 1. ME zostaną rozegrane w czterech kategoriach - open (seniorów), juniorów, kobiet i weteranów.
 2. Dozwolony jest start w większej niż jedna, kategorii ME; jednakże zastrzega się, iż może wystąpić konflikt terminów (niektóre z eliminacji mogą być rozgrywane jednocześnie na obu torach); szczególnie trudne może być połączenie seniora z juniorem.
 3. W pierwszych dniach czerwca do BA powinna dotrzeć lista zawodników zgłoszonych przez stronę brytyjską. Po jej otrzymaniu, zostanie podsumowana liczba zgłoszonych zawodników. Z racji tego, że terminarz zostanie przygotowany pod określoną stawkę (64 seniorów i 48 juniorów), być może będzie konieczne rozegranie eliminacji krajowych; podobne zostały rozegrane przed ME w roku 2010.
 4. Na ME polskich zawodników będzie obowiązywało wpisowe (zawsze tak było) w wysokości 50 PLN - senior i 30 PLN - junior; wpisowe nie dotyczy zawodników reprezentujących kluby organizatorów ME. Uprasza się o niedokonywanie żadnych wpłat w momencie zgłoszeń, gdyż:
 • Wpisowe będzie obowiązywało zawodników, którzy przebrną eliminacje krajowe, jeżeli ich rozegranie okaże się konieczne.
 • Wpłaty będą dokonywane na dobro organizatorów, a te jeszcze nie ustaliły szczegółów (co, do kogo i na jakie konta).


czwartek, 17 maja 2018

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 19.05.2018 - Gniezno
12:00 DMPMk.
Wystąpią drużyny z Gniezna, Leszna, Torunia, Zielonej Góry (ZKS) i Żołędowa.
Sędziuje Łukasz Bazelak, rez. Paweł Kozłowski.


Niedziela 20.05.2018 - 5 runda DMP2018
11:00 Leszno - Toruń; s. Paweł Kokot, r. Krystian Górniaczyk
16:30 Świętochłowice - Częstochowa; s. Paweł Szychalski, r. Piotr Kuder


środa, 9 maja 2018

DMPMk 2018 - zapowiedź

W sobotę 19 maja 2018, na torze w Gnieźnie odbędą się DMPMk.
Zgłoszeń do tej imprezy należy dokonać do niedzieli 13.05.2018 na adres: orzelgniezno@gmail.com.


czwartek, 3 maja 2018

Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych 2018 - zapowiedź

Tegoroczne MEDK, jak wiadomo, odbędą się w dniach 5-7 maja 2018, na torze East Park w Wolverhampton.

Na zebraniu ICSF, które odbyło się podczas MŚ2017, uchwalono, że obowiązkową zasadą podczas imprez międzynarodowych będzie prowadzenie na żywo e-protokołów; u nas to całkiem poprawnie (z małymi wyjątkami - potwierdzającymi regułę) działa od kilku sezonów, a dla Wyspiarzy i Australijczyków to techniczna nowość - niektórzy przekonali się dopiero w momencie, kiedy zobaczyli to rozwiązanie (prowadzone podczas MŚ2017 przez obecnych tam Polaków za pomocą ... telefonu). Jednakże organizatorzy MEDK2018 tą próbę po raz pierwszy podejmą; z jakim skutkiem, to się okaże.

Szablony zostały przygotowane. Link do całego folderu MEDK znajduje się w kalendarzu (patrz zakładka Sezon 2018; nazwa folderu: East Park 2018) - tak samo jak wszystkie imprezy krajowe. Do "rozszyfrowania" schematu Mistrzostw potrzebny może się okazać jego szczegółowa rozpiska - poniżej zamieszczamy oryginał terminarza i regulaminu otrzymany od Sekretarza ICSF.
Mamy zapowiedź, że brytyjska strona "3318" również zamieści linki, jednakże do każdych zawodów osobno (u nas jest jeden link do całego folderu). Wobec tego, każdy będzie mógł wybrać formę mu wygodniejszą.

Pełny tekst Mike Hack'a (Sekretarza ICSF):


EUROPEAN CYCLE SPEEDWAY CLUB CHAMPIONSHIPS At East Park, Wolverhampton Saturday 5th – Monday 7th May 2018 COMPETITION SCHEDULE & DRAW

Day 1  Saturday 5th May    5 team x 20 heats format                                          
12:00   Round 1 Match A      Leszno v Hethersett v Birmingham v East Park v Stockport.         
13:45   Round 1 Match B      Gt. Blakenham v Newport v Torun v Kesgrave v Ipswich.                        
15:30   Round 1 Match C      Poole v Czestochowa v Wednesfield v Horspath v Hull.               
17:15   Round 1 Match D      Coventry v Astley &Tyldesley v Ostrow v Leicester v Sheffield.  
                                                                      
Teams finishing on equal points in matches A, B, C and D will have a 1 rider run off to decide their match position.                                                             
These positions do not count for the preliminary ranking table points, for example 2 teams finishing on equal race points (equal 3rd & 4th place in Matches A, B, C and D) will both receive 2.5 points toward the preliminary ranking table, but their run off will decide which match they race in on day 2 only (matches E, F, G and H).                                                               
                                                                      

Day 2 Sunday 6th May       5 team x 20 heats format. Race team positions decided by an open draw                         
10:00   Round 1 Match E                  1st (match A), 2nd (B), 3rd (C), 4th (D), 5th (A)                           
11:45   Round 1 Match F                   1st (match B), 2nd (C), 3rd (D), 4th (A), 5th (B)                           
13:30   Round 1 Match G                  1st (match C), 2nd (D), 3rd (A), 4th (B), 5th [C]                           
15:15   Round 1 Match H                  1st (match D), 2nd (A), 3rd (B), 4th (C), 5th (D)                           
                                                                      
Matches A to H will form a league table (preliminary ranking table). Match winners will receive 5 points, second place will receive 4 points etc.                                                                     
Should teams be equal in the points total, then equal teams will be split by total race points over the 2 matches. Any teams still equal will be split by a coin toss, except if teams are equal for 5th & 6th position in the preliminary ranking table. Teams equal for position 5th & 6th on both points and race points will have their position decided by a 1 rider run off.                                                                     
Teams 1st to 5th in the preliminary ranking table progress to the semi finals, teams from 6th to 20th race in the Repechagematches I, J and K.                                                                    
                                                                      
Teams 1st to 5th in the preliminary table, will select which semi final they race in and which team position they want to race, in the order 1st to 5th.                                                                    
                                                                      
16:40   Run off for positions 5th & 6th in the preliminary ranking table (if required).                                                     
16:45   Semi final draw for team 1 to 5 in the preliminary ranking table, all team managers to be present.                                                         
           
Repechage Matches   5 team x 20 heats format       Race team positions decided by an open draw.                               
17:00   RepechageMatch I                 8th, 9th, 14th, 15th, 18th                             
18:30   Repechage Match J                7th, 10th, 13th, 16th, 19th                           
20:00   Repechage Match K              6th, 11th, 12th, 17th, 20th.                            

The winners of Matches I, J and K progress to the semi finals, the team with the highest number of race points will have 6th pick for the semi finals, next will have 7th pick.  
If equal on race points this will be decided by a coin toss.                                                            
                                                                      

Day 3 Monday 7th May      4 team x 16 heats format      
Semi-Finals - Draw by team managers         
11:00   Semi final 1 Match L                          1st two teams to Grand Final, others to B Final.                  
12:30   Semi final 2 Match M                        1st two teams to Grand Final, others to B Final.

Finals - Open Draw.
14:30   B Final Match N                    To determine teams 5th to 8th in the Championship
16:30   Grand Final Match O             To determine teams 1st to 4th in the Championship.Issued by Mike Hack, ICSF General Secretary, 31/03/18.

wtorek, 24 kwietnia 2018

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 28.04.2018 - Żołędowo
16:00 DMPK
Startują: Gniezno, Leszno, Świętochłowice, Toruń i Żołędowo.

Niedziela 29.04.2018 - Częstochowa
1 runda Pucharu Polski
12:00 runda DPP
15:00 runda IPP; stałą stawkę IPP 2018 (wraz z kwalifikowaną rezerwą) znajdziesz TUTAJ


poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Zapowiedzi i zgłoszenia do pierwszych imprez w sezonie

Na sobotę 28.04.2018 zaplanowano pierwsze w tym sezonie rozdanie medali Mistrzostw Polski - w Żołędowie powalczą o nie kadeci w konkurencji drużynowej. Zgłoszeń do DMPK należy dokonać do piątku 20.05.2018 na adres mustangzoledowo@gmail.com.


Zbliżają się również rozgrywki o Puchar Polski. Zgłoszeń do cyklu IPP należy dokonać do środy 18.04.2018, bezpośrednio do BA (biuro.pfks@gmail.com). Zachęcamy do udziału zawodników z jak największej liczby klubów. Wybór obsady IPP (wraz z kwalifikowaną rezerwą) zostanie podany wraz ze szczegółową zapowiedzią pierwszej rundy.


UWAGA - zmiana w kalendarzu. W związku z "opóźnionym nadejściem wiosny", opóźniły się również prace budowlane przy torze w Poczesnej (gruntowna przebudowa przed tegorocznymi ME). W związku z tym nastąpiła zamiana gospodarzy pierwszych dwóch rund (za wzajemnym porozumieniem klubów i zgodą BA) Pucharu Polski - pierwsza runda 29.04.2018 odbędzie się w Częstochowie, a druga 10.06.2018 w Poczesnej.

sobota, 7 kwietnia 2018

Kolega Konrad Cinkowski podjął się kolejnego projektu publicystycznego łączącego speedrower z żużlem (a właściwie żużel ze speedrowerem). Link do portalu (zakładki "speedrower") został umieszczony na prawym marginesie niniejszego BLOGa, w dziale "linki". Poniżej zaproszenie od samego autora.
Czołem speedrowerowa rodzino!

W połowie marca wystartował nowy portal żużlowy -
www.speedwaynews.pl, do którego „polubienia” w serwisie facebook wielu z Was dostało ode mnie zaproszenie. Jak wiadomo, nie z każdym kontakt się ma, zatem zwróciłem się do PFKS o udostępnienie tej wiadomości w celu szerzenia faktu, że otwieramy się także na promowanie speedrowera. Każdy klub współpracuje z lokalnymi redakcjami, które medialnie wspierają dany ośrodek, lecz ciągle brakuje nam miejsca, gdzie moglibyśmy poczytać o tym sporcie na „arenie” krajowej.

Kilka artykułów w zakładce „Speedrower” już opublikowaliśmy, są plany na kolejne. Nie będziemy pisać o wszystkim, bo wiadomo, że co za dużo to nie zdrowo. Będzie jednak każdorazowo podsumowanie kolejki ligowej, relacje z ważniejszych imprez, w miarę możliwości wideo czy wywiady i zapowiedzi. Jedna takowa już wylądowała - zapowiedź sezonu DMP, w połowie kwietnia powinien wjechać większy materiał o MEDK w East Park, gdzie sporo na temat zawodów opowiedział mi Grzegorz Gdowski.

Chciałbym Was wszystkich zachęcić do odwiedzin portalu i przede wszystkim współpracy. Nie z każdym mam kontakt prywatny poprzez facebooka, będę korzystał z kontaktów udostępnionych na blogu i kontaktował się mailowo w miarę potrzeby lub przez fan page’e poszczególnych klubów. Druga prośba, by teksty dotyczące waszych klubów czy np. rozgrywek, promować na swoich kanałach w mediach społecznościowych, co spowoduje większy zasięg, zainteresowanie, podniesie statystyki i pokaże nam wewnątrz, że faktycznie o tym speedrowerze jest sens pisać. Tutaj dziękuję dla kilku klubów za udostępnienie wspomnianej zapowiedzi sezonu DMP, pyknął nam tysiak.

Jak jest okazja promować speedrower na „arenie” krajowej, skorzystajmy z tego. Kto wie, może to spowoduje, że i inne redakcje wyczują, że ten speedrower jednak opłaca się mieć u siebie i co za tym idzie, pójdzie to dalej o kolejne portale, media. Tym bardziej, że mamy w Polsce Mistrzostwa Europy i Świata, zatem szersza promocja tych imprez jest wskazana.

P.S. Jeśli czyta to ktoś z Gniezna, a jest zainteresowany materiałem na Wasz temat, prosiłbym o odpisanie na maila sprzed dwóch tygodni.

Pozdrawiam
Konrad
środa, 4 kwietnia 2018

DMP 2018 czas zacząć

Już w najbliższą niedzielę zostaną zainaugurowane rozgrywki o DMP. Na pierwszą rundę kalendarz przewiduje rozegranie dwóch pojedynków (organizatorzy podali godziny zawodów, a CKS obsadę sędziowską):
13:00 Lwy - TSŻ; sędziuje Paweł Szychalski, rez. Piotr Kuder
16:00 Mustang - Szawer; sędziego wyznacza gospodarz - porozumienie międzykluboweUzupełnienie poprzedniego posta: regulaminowe warunki przystąpienia do rozgrywek spełniły: TSŻ, Mustang, Lwy, Szawer, BTS i Harpagan.


środa, 28 marca 2018

Dopuszczenie klubów do rozgrywek sezonu 2018

Aby klub mógł w pełni przystąpić do rozgrywek danego sezonu powinien spełnić szereg wymogów regulaminowych. Większość z nich nie stanowi problemu. Jednak po raz kolejny!!! nastąpił zastój przy spełnieniu regulacji, o których mowa w punkcie 5.4.5. RSS; termin, o której mówi ww. punkt regulaminu już minął - w niedzielę 25.03.2018.
Wymogi związane z tym obowiązkiem spełniły tylko dwa kluby (TSŻ Toruń i Mustang Żołędowo) i na chwilę obecną tylko one mają prawo do rozgrywek przystąpić.


niedziela, 25 marca 2018

Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych 2018 - "rozkład jazdy"

Termin do zawodów dawno zgłoszeń minął, więc ci, którzy zdążyli to uczynić w terminie, zostali podani stronie brytyjskiej oraz do ICSF.
Organizatorzy podali, że do tegorocznych zmagań zgłosiło się aż 20 zespołów: Astley & Tyldesley Cycling Club, Birmingham CSC, Coventry CSC, East Park Wolves CSC, Great Blakenham CSC, Hethersett Hawks CSC, Horspath CSC, Hull CSC, Ipswich CSC, Kesgrave Panthers CSC, Leicester CSC, Newport Track Cycling Club, Poole CSC, Sheffield Stars CSC, Stockport (2006) CSC, Wednesfield Aces CSC, Lwy Częstochowa, Szawer Leszno, Wiraż Ostrów Wlkp. i TSŻ Toruń.
Został również podany szczegółowy terminarz zawodów - dostępny on jest TUTAJ.wtorek, 27 lutego 2018

Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych - zgłoszenia

Jak już było sygnalizowane, tegoroczne Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych odbędą się na torze East Park, w dniach 5-7.05.2018.

Zgłoszeń zespołów do tej imprezy należy dokonać bezpośrednie do BA na adres biuro.pfks@gmail.com, do najbliższej niedzieli, 4.03.2018. BA przekaże do ICSF listę zgłoszonych drużyn reprezentujących polskie kluby.

piątek, 23 lutego 2018

Regulamin Drużynowego Pucharu Polski 2018

Jak zostało wcześniej wspomniane, do tegorocznej edycji DPP zgłosiło się rekordowo dużo klubów, bo aż 8. Sama liczba zaangażowanych w te rozgrywki to bardzo pozytywne zjawisko, jednakże stanowiła "mały problem" formalny - nie ma gotowego schematu na turniej z udziałem 8 ekip, w związku z czym, trzeba było takowy stworzyć, co się udało.

E-protokoły, wg załączonego regulaminu zostały przygotowane, udostępnione organizatorom i podlinkowane w kalendarzu w zakładce "sezon 2018" (można dowolną rundę otworzyć, żeby obejrzeć grafikę jak runda DPP będzie wyglądać).

Regulamin został w całości wpisany w aneks do RSS na rok 2018 (patrz pkt 7.6.). Aneks dostępny jest w zakładce "statut i regulaminy" lub TUTAJ.


czwartek, 15 lutego 2018

Kalendarz rozgrywek 2018

W zakładce "Sezon 2018" został umieszczony pełny terminarz rozgrywek speedrowerowych sezonu 2018. Zawiera on imprezy szczebla centralnego, reszta należy do koordynatorów (terminy rund rozgrywek juniorskich oraz IMO, tradycyjnie zostały podane odgórnie).

DMP zostaną rozegrane z udziałem 5 drużyn. Odbędzie się 15 rund (wariant wybrany w sposób demokratyczny): po dziesięciu tradycyjnych rundach - każdy jedzie 8 spotkań i 2 razy pauzuje - odbywa się kolejnych pięć rund, w których pozycje zależą od lokaty w tabeli po zakończeniu 10 rundy.

W Drużynowym Pucharze Polski wystartuje aż 8 drużyn - rekordowa, jak dotychczas liczba ekip. Trwają końcowe prace nad regulaminem i programem tych rozgrywek. Wkrótce zostanie opublikowany wynik tych prac.


wtorek, 6 lutego 2018

Wybrano nowe władze PFKS

Podczas niedzielnego Walnego Zebrania Delegatów PFKS w Toruniu, zostały wybrane nowe władze Federacji.
Prezesem został Marcin Niedzielski, który na tym stanowisku zastąpił swojego ojca, Krzysztofa. Poza tym, w składzie Zarządu nastąpiła tylko jedna zmiana - Marcina Kołatę zastąpiła Agnieszka Kielaszewska z Leszna. Skład Komisji Rewizyjnej zmienił się w 100% - nikt z członków ustępującej, nie kandydował do nowego jej składu.

ZARZĄD PFKS po wyborach:
Prezes - Marcin Niedzielski
Wiceprezesami, bez zmian zakresu obowiązków, pozostali Tomasz Włodarczyk i Maciej Laskowski
Kazimierz Kuchta i Agnieszka Kielaszewska - członkowie Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący - Marcin Paradziński
Zastępca - Radosław Wróblewski
Sekretarz - Mariusz Detlaf


piątek, 26 stycznia 2018

Możliwość odbioru uprawnień instruktorskich podczas Walnego Zebrania (4.02.2018 - Toruń)

W następną niedzielę (podczas Walnego Zebrania Delegatów) będzie możliwość odbioru legitymacji instruktora / dyplomu trenera przez osoby, które tego wcześniej nie uczyniły. Nie ma konieczności odbioru osobistego, można to uczynić za pośrednictwem swoich przedstawicieli reprezentujących klub podczas Walnego Zebrania). Przypomina się zasady ich otrzymania:


 • Ci, którzy uzyskali uprawnienia podczas kursu w roku 2010 otrzymują dyplom trenera. Dostarczyć muszą jedynie fotografię "legitymacyjną" o formacie 3,5 x 4,5 cm.

 • Ci, którzy uzyskali uprawnienia w sezonie 2017 (w kolejnym będzie możliwość uzyskania uprawnień na tych samych zasadach) otrzymają legitymację instruktora. W tym celu należy dostarczyć / uzupełnić:
  • Fotografię - jw.
  • Kserokopię (lub skan wysłany mailowo na adres BA) "jakiegokolwiek kwitu" poświadczającego uzyskanie wykształcenia conajmniej średniego - wymóg ustawowy
  • Opłatę za uzyskanie uprawnień w wysokości 100 PLN - potwierdzenie wpłaty na konto PFKS lub wpłata gotówkowa przy odbiorze

sobota, 13 stycznia 2018

Informacje techniczne uzupełniające poprzedni post

Arkusze zgłoszeniowe na sezon 2018 zostały przygotowane, poudostępniane klubom a ich "publiczne zakładki" podlinkowane do karty "SEZON 2018". Można zatem przystąpić do ich wypełniania.


Arkusz "numery licencji zawodniczych" (bezpośredni link na prawym marginesie BLOGa - przypomnienie) został poszerzony o kilka funkcji ułatwiających szukanie zawodników i przypisanych im numerów licencji.
Zawierał on dotąd tylko jeden arkusz/zakładkę, w której szukać trzeba było po numerach licencji, pamiętając przy tym kiedy licencja była wydana / nadany został numer licencji (przed styczniem 2009 we Wrocławiu, czy później w Gnieźnie lub Bydgoszczy). Teraz zakładek jest aż sześć - można szukać alfabetycznie, po klubach macierzystych oraz po numerach licencji; wszystkie trzy zostały przygotowane w dwóch wersjach: z "podziałem czasowym" (przed lub po styczniu 2009 - ozn. P) oraz bez tego podziału (jako jedna, sporo dłuższa lista - ozn. B).


środa, 10 stycznia 2018

"Arkusze zgłoszeniowe 2018" - DUŻO, BARDZO ISTOTNYCH zmian technicznych

Jak co roku o tej porze, wkrótce (prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu - trwają "prace wykończeniowe") zostaną wszystkim klubom udostępnione, przygotowane indywidualnie, arkusze zgłoszeniowe do rozgrywek sezonu 2018.Zgodnie z RSS, pierwsze trzy arkusze (dane klubu, wykaz osób reprezentujących klub oraz deklaracja udziału w rozgrywkach sezonu 2018) należy wypełnić do 31 stycznia 2018. W tych "zakładkach" zmian technicznych nie ma, więc nie wymagają dodatkowych instrukcji ani komentarza.Duże zmiany dotyczą zgłaszania zawodników (regulaminowy termin to 1 marca 2018; można dłużej, ale należy wziąć pod uwagę, że BA musi mieć czas na zatwierdzenie zawodników [regulaminowe minimum - 5 dni przed zawodami]; przypomnienie: BA NIE jest instytucją całodobową). Nie tyle samego zgłoszenia, co wypełniania dotychczasowych zaleceń, zarówno technicznych jak i regulaminowych. Niestety, wielu wpisujących, niektórych wytycznych nie rozumiało (pomimo wielokrotnego pisania, jak i ustnych instrukcji) lub miało zagadnienie ... głęboko w ... Wobec tego, arkusz został przeprogramowany tak, by zastosowania tych wytycznych pilnował sam program - a z nim nikt nie podyskutuje.

UWAGA 1. Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi arkusza - na pierwszej stronie; niektóre sprawy zostały powtórzone na arkuszach, w których są wpisywane konkretne dane.
Jeśli któryś z zapisów jest niezrozumiały, można dopytać.

UWAGA 2. Wytyczne, o których mowa wyżej, dotyczą konkretnych danych zawodników, które nagminnie bywały pomijane. Ich wpisanie będzie teraz "pilnowane" przez narzędzia programu; mieli tego pilnować sędziowie sprawdzając licencje zawodników (tam wskazane braki były widoczne) przed zawodami, ale niestety tego nie robili - po raz kolejny ... zawiódł "czynnik ludzki".
Unowocześnienie dotyczy tego, że zawodnicy, u których nie zostały wpisane konkretne dane / wypełnione konkretne rubryki tabeli zgłoszeniowej (ich spis, z komentarzem, poniżej) nie zostaną ujęci w arkuszu o nazwie "BLOG" (dawniej - "karta klubu") - jedynym udostępnionym publicznie oraz w arkuszu "licencje zawodników" (dane do tej zakładki są kopiowane również z arkusza "BLOG"), służącym do samodzielnego wydruku licencji zawodniczych ważnych wyłącznie na dany sezon.

UWAGA 3. Trwają prace (być może ich efekt zostanie zastosowany już w nadchodzącym sezonie), by dane z zakładki "BLOG" były wykorzystywane w innych dokumentach/arkuszach google stosowanych w dokumentowaniu rozgrywek speedrowerowych w Polsce. Na "pierwszy ogień" pójdą e-protokoły zawodów o DMP; czyt. BRAK zawodnika na liście w zakładce "BLOG" = BRAK możliwości wpisania zawodnika w skład drużyny na mecz DMP (oraz innych, jeśli zostaną one "podpięte" pod klubową bazę danych).

Spis obowiązkowych danych / rubryk, o których mowa w uwadze nr 2 (informuje się o tym już teraz, by kluby miały czas na zebranie kompletu potrzebnych danych, a nie, że "za pięć dwunasta" budzą się z ... ):
IMIĘ i NAZWISKO zawodnika - sprawa oczywista, bez komentarza.
ROCZNIK (rok urodzenia zawodnika) - umieszczony w kolumnie 5, która automatycznie generuje wiek zawodnika w kolumnie 4, a ten, również automatycznie, generuje kategorię wiekową zawodnika w kolumnie 3 (dla lepszej widoczności, kategorie wiekowe są "kolorowane", każda na własny kolor); zagadnienie bez technicznych zmian w porównaniu z arkuszami z lat ubiegłych.
Numer PESEL zawodnika - jedna z najczęściej pomijanych danych; informacja dodatkowa (technicznie bez zmian): nr PESEL jest widoczny wyłącznie dla klubu-właściciela arkusza oraz BA - kolumna zawierająca nr PESEL oraz kolejna, zawierająca adres zamieszkania zawodnika są niewidoczne (ukryte, bez możliwości ich ujawnienia przez podmioty nieuprawnione do obsługi tej funkcji) w upublicznionej zakładce - czyt. ustawa o ochronie danych osobowych nie zostaje naruszona.
NUMER LICENCJI ZAWODNIKA - kolejna z najczęściej pomijanych; od kilku lat, w miejsce dotychczas wydawanych w formie dokumentu (zalaminowana karta wielkości dowodu osobistego, drukowana w kolorze żółtym), obowiązuje wyłącznie jej NUMER nadany przez PFKS, który należy wpisywać w miejsca wymagane (w tym w arkusz zgłoszeniowy).
Spis numerów licencji zawodniczych został umieszczony w osobnym arkuszu - bezpośredni link do niego znajduje się na prawym marginesie niniejszego BLOGa. Dla ułatwienia, w arkuszu znajdują się dwie zakładki - w jednej, zawodnicy są uporządkowani wg numerów licencji, a w drugiej wg alfabetycznej kolejności klubów macierzystych (tych, które wnioskowały o wydanie licencji) zawodników; UWAGA: klub macierzysty może nie mieć nic wspólnego z klubem aktualnym (przykładowo: klubem macierzystym B.Grabowskiego jest Wiraż, a S.Harrisa BTS"S").
W przypadku braku zawodnika na liście, należy ten brak w trybie pilnym uzupełnić. Możliwe są dwa przypadki, które należy rozwiązać odrębnie:
Możliwość 1 - zawodnik otrzymał licencję PFKS przed styczniem 2009 roku (licencje wydawane przez PTS, sprzed roku 2006, nie mają zastosowania), a brakuje go na liście. Oznacza to, że numer takiej licencji nie został wcześniej, pomimo obowiązku, ujawniony. Należy taką licencję odszukać (powinna być w posiadaniu samego zawodnika lub jego klubu) i jej numer ujawnić - zostanie dopisany do listy licencji. W przypadku totalnego zagubienia, należy się zwrócić do BA o nadanie nowego, zachowując pełną regulaminową procedurę (patrz: możliwość 2).
Przypadek ten dotyczy również kilku zawodników, którym licencję wydawała gnieźnieńska Komisja Licencji po styczniu 2009 (lista nadanych numerów licencji dotarła niekompletna) - patrz brakujące numery w prawej kolumnie spisu.
Możliwość 2 - zawodnik dotychczas nie miał nadanego numeru (lub wydanej licencji w formie wcześniej obowiązującej); wówczas należy zgłosić takich zawodników z wnioskiem o nadanie im takowych numerów (dopisanie ich do ww. listy), wnosząc regulaminową opłatę za nadanie numeru licencji zawodniczej - niezmienianą od wielu lat, kwotę 15 PLN.
ZATWIERDZENIE ZAWODNIKA DO ROZGRYWEK - kolumna wypełniana wyłącznie przez BA - na podstawie wypełnienia przez wszystkie podmioty wymogów regulaminowych (patrz rozdział dotyczący przynależności klubowej zawodnika).
Ważna UWAGA: jeśli wszystkie warunki regulaminowe zostaną spełnione, to zawodnik zostanie zatwierdzony (informacja taka zostanie odnotowana w kolumnie z zatwierdzeniem); jeżeli mimo tego, zawodnik nie będzie widoczny w spisie zawodników klubu w zakładce "BLOG", oznacza to braki w innych ww. rubrykach arkusza.


środa, 3 stycznia 2018

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PFKS 2018

Walne Zebranie odbędzie się w niedzielę 4 lutego 2018 (z kilku względów nastąpiła zmiana terminu, w stosunku do wcześniej podanej informacji; post z poprzednią został usunięty) w Toruniu - w obiekcie gastronomicznym w pobliżu toru TSŻ, o godzinie 11:00 (w przypadku braku quorum, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie - o godzinie 11:30).W zebraniu, z czynnym i biernym prawem wyborczym, uczestniczą:

 • Członkowie Zarządu PFKS
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej PFKS
 • Członkowie Honorowi - 2 osoby
 • Członek Wspierający (wyłącznie bierne prawo wyborcze) - 1 osoba
 • Po trzech przedstawicieli klubów biorących udział w sezonie 2017 w drużynowych rozgrywkach seniorskich
 • Po dwóch przedstawicieli klubów biorących udział w sezonie 2017 w rozgrywkach innych niż drużynowe rozgrywki seniorskie
 • Po jednym przedstawicielu klubów, które w sezonie 2017 nie wzięły udziału w żadnych rozgrywkachPorządek obrad (uwagi można zgłaszać przed zebraniem lub w pkt. 5):

1.      Otwarcie obrad.
2.      Wybór Komisji Mandatowej.
3.      Przyjęcie protokołu z pracy Komisji Mandatowej.
4.      Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.
5.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.
7.      Sprawozdania Zarządu PFKS za lata 2015 – 2017.
8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2015 – 2017.
9.      Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.  Omówienie imprez międzynarodowych organizowanych w Polsce w najbliższym czasie:
a.         Mistrzostwa Europy 2018
b.         Mistrzostwa Świata 2019
11.  Wybory do Zarządu Federacji:
a.       Wybór Komisji Skrutacyjnej – Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji.
b.      Wybór Prezesa Federacji.
c.       Wybór Zarządu Federacji.
d.      Wybór Komisji Rewizyjnej Federacji.
12.  Zebrania Nowowybranych Organów Federacji – wewnętrzny podział funkcji pomiędzy wybranymi osobami.
13.  Dyskusja na temat określenia kierunków działania, celów i założeń Federacji na rok 2018.
14.  Wolne wnioski.
15.  Przyjęcie uchwał i wniosków sporządzonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
16.  Zamknięcie obrad.


czwartek, 21 grudnia 2017

Wstępny kalendarz na sezon 2018

Przedstawia się kalendarz rozgrywek na sezon 2018.

Wyjaśnienie oznaczeń dotyczących DMP.
Na chwilę obecną nie jest znana liczba drużyn startujących w tych rozgrywkach, co sprawia, że nie można ściśle określić formuły, pomijając możliwość zmian w sposobie wyłaniania DMP.
Profilaktycznie zostało przygotowanych 15 terminów (jeżeli któreś się zwolnią, to pozostaną do dyspozycji koordynatorów):
a) jeżeli potrzebnych będzie 10 terminów, to w kalendarzu pozostaną tylko wpisy "Runda DMP" (bez gwiazdek)
b) jeżeli potrzebnych będzie 14, niewykreślone pozostaną kolejne 4 oznaczone jako "Runda DMP *"
c) jeżeli potrzebnych będzie 15, pozostanie również wpis "Runda DMP **"

Na okręgowe eliminacje rozgrywek juniorskich zostały wyznaczone 4 terminy; jeśli będą potrzebne 3, koordynator wykreśli jeden dowolny, jeśli będzie potrzeba 5, koordynator jedną będzie musiał "docisnąć" do kalendarza (z zastrzeżeniem, żeby te rozgrywki skończyć do końca sierpnia).


KALENDARZ 2018


sobota, 9 grudnia 2017

Zmiana terminarza Mistrzostw Świata na najbliższe lata

Podczas MŚ w Adelaidzie miało miejsce zebranie ICSF. Najważniejszą jego uchwałą jest zmiana kalendarza MŚ. Była to propozycja strony brytyjskiej złożona podczas zebrania w 2015 (przy okazji MŚ były dwa spotkania: w Poole i Wednesfield). Australijczycy byli przeciwni, wobec czego decydujący tu był głos ze strony PFKS - temat został omówiony podczas ostatniego Walnego Zebrania Delegatów (Toruń, luty 2017), które w demokratyczny sposób zdecydowało, by strona polska zagłosowała za zmianą.

Zmiana dotyczy częstotliwości rozgrywania MŚ - zamiast dwuletniej przerwy pomiędzy poszczególnymi cyklami, będzie półtoraroczna. 

Bob Prince (przedstawiciel British Cycling) rozpisał plan MŚ na najbliższe kilka lat. Wynika z niego, że imprezy na półkuli północnej (Polska i GB) mają się odbywać na przełomie maja i czerwca, a na południowej listopada i grudnia; oczywiście nic się nie stanie jak zawody w Polsce i GB zostaną przesunięte na np. lipiec.
Szczegóły planu Boba Prince'a:
2019 (maj/czerwiec) - POLSKA; temat tych Mistrzostw zostanie omówiony podczas najbliższego Walnego Zebrania Delegatów
2020 (listopad/grudzień) - AUSTRALIA
2022 (maj/czerwiec) - WIELKA BRYTANIA
2023 (listopad/grudzień) - AUSTRALIA
2025 (maj/czerwiec) - POLSKA

W związku ze zmianą w terminarzu MŚ, wysoce prawdopodobne są zmiany w kalendarzu rozgrywek europejskich (na razie brak szczegółów na ten temat). Dotychczas było tak, że lata nieparzyste przeznaczone były na MŚ, a parzyste na MEDK i ME. Po zmianach, część MŚ odbywać się będzie w latach parzystych, co powoduje konieczność zmian, by imprezy mistrzowskie nie odbywały się zbyt często w ciągu jednego roku kalendarzowego.


Imprezy międzynarodowe w sezonie 2018

Sezon 2018 będzie rokiem zmagań na szczeblu naszego kontynentu. Odbędą się bowiem Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych oraz Mistrzostwa Europy (indywidualne i drużynowe, juniorów i seniorów oraz indywidualne kobiet i weteranów).
Zgodnie z uchwaloną kilka lat temu "rozpiską", w sezonie 2018 MEDK organizują Brytyjczycy, a ME odbędą się w Polsce. 

British Cycling, za pośrednictwem ICSF, informuje, że MEDK odbędą się w dniach 5-7 maja 2018, na torze East Park (jest to dzielnica Wolverhampton; w 2015, w ramach MŚ odbyły się tam półfinały indywidualne oraz turnieje o Puchar Federacji).

Przypomina się, że Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 27-29 lipca 2018, na dwóch torach: w Częstochowie oraz miejscowości Bargły (tam znajduje się "domowy" tor PKS Victoria Poczesna); odległość pomiędzy torami wynosi niecałe 20 km.