niedziela, 3 marca 2019

Ważne informacje dotyczące nadchodzącego sezonu, w tym uchwalone podczas Walnego Zebrania Delegatów

W niedzielę 10 lutego 2019 miało miejsce Walne Zebranie Delegatów PFKS - najwyższa władza naszej dyscypliny. Uczestniczyło w nim 13 osób; ewentualne pytania o brak zaangażowania oraz taką a nie inną sytuację wizerunkową speedrowera należy kierować do … nieobecnych.


Poza oczywistymi zmianami w regulaminie, o których była mowa wcześniej, w tym uchwalonym na ubiegłorocznym Walnym Zebraniu (tymi dotyczącymi wykreślenia IPP, dopisania DPPJ, a także zmian systemu rozgrywania IMPJ i DMPJ) uchwalono kilka nowych spraw związanych z nadchodzącymi rozgrywkami o DMP.


Największym problemem stanu naszej dyscypliny są sędziowie, a właściwie ich deficyt. Zgodnie stwierdzono, że główną winę ponoszą kluby uczestniczące w poszczególnych rozgrywkach (obecni na zebraniu mówili to również o sobie, zachęcając nieobecnych do spojrzenia w lustro) wywierając na sędziów presję i skutecznie zniechęcając ich do prowadzenia zawodów. Aby ten proces odwrócić - czyt. zatrzymać obecnych sędziów, a także zachęcić nowych arbitrów - uchwalono kilka spraw, które mają na celu zwiększyć motywację, ale również ułatwić pracę sędziemu podczas zawodów oraz zmusić większą liczbę osób do odpowiedzialności za obsadę sędziowską.

Stawki sędziowskie obowiązujące w sporcie speedrowerowym wyglądają bardzo przyzwoicie, porównując je z innymi dyscyplinami. Jednakże stwierdzono, że deficyt sędziowski jest tak duży, że należy podnieść kwotę ekwiwalentu sędziowskiego brutto za zawody o DMP - z obecnych 140 do 200 zł.

Aby pomóc sędziemu w ocenie sytuacji na torze uchwalono obowiązek rejestracji video - namiastka systemu VAR/challenge. W dobie obecnej technologii nie jest to problemem - średniej jakości smartfon posiada przyzwoite parametry jakości zapisu obrazu. Obowiązują następujące zasady “systemu”:
 • Temat obowiązuje wyłącznie w rozgrywkach o DMP; w innych zawodach jako dowolny, wyłącznie do rozstrzygnięcia pomiędzy organizatorem zawodów, a arbitrem.
 • Obowiązek wyznaczenia osoby nagrywającej przebieg poszczególnych wyścigów należy do gospodarza - braki lub błędy ocenione przez arbitra jako celowe zostaną obwarowane karami dla organizatora (zostaną umieszczone w aneksie na sezon 2019).
 • Stanowisko (konkretne miejsce) osoby prowadzącej nagranie wyznacza arbiter wg własnego uznania i ma prawo do zmiany tego miejsca w trakcie meczu.
 • Arbiter ma prawo zmienić podjęta pierwotnie decyzję po obejrzeniu materiału.
 • Drużyny mają prawo do żądania od arbitra video-weryfikacji na zasadach obowiązujących w siatkówce - każdy zespół ma prawo do dwóch prób “zmiany decyzji” podczas meczu; w przypadku gdy okaże się, że decyzja arbitra zostanie zmieniona na korzyść zgłaszającego, próba nie zostaje policzona jako wykorzystana (w siatkówce takie limity są na każdy set meczu).

Wyznaczanie sędziów na zawody o DMP nie będzie należało do jednego z członków CKS, a do innego, trzeciego, klubu uczestniczącego w tych rozgrywkach.
Przykład: za wyznaczenie arbitra neutralnego (!) na mecz Mustang vs. Orzeł odpowiada klub TSŻ; w praktyce oznacza to tyle, że klub z Torunia ma dwie możliwości: wysłać swojego sędziego na mecz, lub dogadać się z dowolnym innym arbitrem, np. z Bydgoszczy, bo ma blisko, aby te zawody poprowadził (brak wyznaczonego arbitra obciąża TSŻ - w aneksie zostanie wyznaczona kara finansowa).
W przypadku porozumienia między klubowego dotyczącego wzajemnego sędziowania (to prawo nadal przysługuje) należy powiadomić klub wyznaczający arbitra.


Padła również propozycja dotycząca promocji speedrowera. Jej realizacja będzie obowiązkowa dla rozgrywek o DMP. Gospodarz meczu ma obowiązek udostępnić na ogólnodostępnym swoim profilu w mediach społecznościowych materiał video z przebiegu zawodów; może zostać wzbogacony o wywiady z uczestnikami zawodów. Można wykorzystać to samo “źródło obrazu” co w “systemie VAR”. Materiał powinien zostać zamieszczony najpóźniej wieczorem w dniu po zawodach.
Linki do oficjalnych profili klubów należy nadesłać do BA, aby można je było umieścić na BLOGu.Przygotowano ostateczną wersję kalendarza rozgrywek, z uwzględnieniem “rozkładu jazdy” rozgrywek o DMP - patrz zakładka “Sezon 2019”.
Wyjaśnienie dotyczące rund Pucharu Polski: ponieważ zgłosiły się tylko trzy kluby chcące gościć te rozgrywki, odbędą się tylko trzy rundy.

Wyjaśnienie dotyczące układu spotkań o DMP: z powodu budowy budynku przy torze, ekipa Szawera będzie miała mocno ograniczony dostęp do własnego toru, co uniemożliwia im organizację imprez u siebie w okresie 25.04, aż do MŚ, w związku z tym w tym czasie rozegra swoje mecze na wyjazdach - zostały pozmieniane miejsca zawodów, a także kolejność kolejek w rundzie rewanżowej.wtorek, 29 stycznia 2019

"Best Pairs" - kilka szczegółów

W tym sezonie, po raz pierwszy, odbędzie się cykl "Best Pairs".
Od pierwszego przedstawienia pomysłu rozgrywek zauważono spore zainteresowanie (zgłosili się chętni do organizacji poszczególnych rund, jak również było sporo zapytań o regulamin rywalizacji, głównie ze strony potencjalnie zainteresowanych zawodników) nową formą promocji (?) naszej dyscypliny.

Regulamin został przygotowany. Ma on formę ogólną (jak wszystkie regulaminy), a szczegółowe ustalenia na sezon 2019 zostały umieszczone pod nim. Dostępny jest on TUTAJ.


Jeżeli pojawiłby się pomysł na nazwę tych rozgrywek (cyklu), prosimy zgłosić go do BA.


niedziela, 6 stycznia 2019

Walne Zebranie Delegatów PFKS 2019


Polska Federacja Klubów Speedrowerowych zwołuje na dzień 10.02.2017, godz.11.30 (drugi termin - godz.12:00), Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PFKS.
Zebranie odbędzie się w świetlicy Szkoły Podstawowej w Żołędowie, ul. Bydgoska 24 (odbywały się tam niejednokrotnie różnego rodzaju spotkania, m.in. sympozja sędziowskie).

Porządek obrad:
1.     Otwarcie obrad.
2.     Wybór Komisji Mandatowej.
3.     Przyjęcie protokołu z pracy Komisji Mandatowej.
4.     Wybór Prezydium Zebrania - Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.
5.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.
7.     Sprawozdania Zarządu PFKS za rok 2018.
8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
9.     Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.   Dyskusja na temat określenia kierunków działania, celów i założeń Federacji na rok 2019.
11.   Wolne wnioski.
12.   Przyjęcie uchwał i wniosków sporządzonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13.   Zamknięcie obrad.środa, 26 grudnia 2018

Zgłoszenia na sezon 2019

Zostały przygotowane i udostępnione (na dyski gmail poszczególnych klubów) arkusze zgłoszeniowe na sezon 2019 - można rozpocząć ich wypełnianie.
Zgodnie z RSS, pierwsze 3 strony / zakładki (dane klubu, dane kontaktowe i deklaracja udziału w poszczególnych rozgrywkach drużynowych) należy wypełnić do 31 stycznia 2019. Na zgłoszenie zawodników czasu jest trochę więcej, aczkolwiek nie warto tego zostawiać na ostatnią chwilę - nastąpiło kilka istotnych zmian technicznych.
UWAGA - należy zapoznać się z instrukcją obsługi - jest tam opis naniesionych zmian; sam sposób wypełniania arkusza się w zasadzie nie zmienił, ale zmianom uległy (techniczne) konsekwencje niektórych wpisów - w e-protokołach niektóre sprawy uległy poprawkom (pobieżny ich opis został zawarty w instrukcji obsługi arkusza zgłoszeniowego); "errare humanum est", więc ... "pilnowanie przestrzegania kolejnych punktów regulaminów" przejmuje system.

Została utworzona zakładka "SEZON 2019", w której już został wpisany kalendarz rozgrywek.
Informacja uzupełniająca: w ww. kalendarzu nie ma gospodarzy pierwszej i czwartej rundy PP; na pewno jedna z nich odbędzie się w Żołędowie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że odbędą się tylko trzy rundy tych rozgrywek.


niedziela, 25 listopada 2018

Stały jesienny zestaw informacji

Sezon 2018 już się jakiś czas temu zakończył, więc czas zacząć myśleć o kolejnym. Jak zawsze, o tej porze roku podaje się kilka informacji.Kalendarz i organizacja imprez w 2019

W tym roku nastąpiło zupełnie inne podejście do tematu kalendarza i przyjmowania chęci organizacji imprez. Zwykle było tak, że najpierw były zbierane propozycje chęci goszczenia określonych finałów MP, a po tym został układany kalendarz. W tym roku procedura ta została odwrócona - przyczyny takiego rozwiązania tematu zostaną wyjaśnione w uwagach do załączonego kalendarza.

 • Rozgrywki ligowe zostały przygotowane na 10 (5 lub 6 drużyn) plus 4 rezerwowe (w przypadku startu 7 lub 8 ekip) terminy - tradycyjnie, te rezerwowe zostały oznaczone gwiazdką. Ta kwestia się nie zmieniła przy układaniu kalendarza.
 • Ze względu na coraz marniejszą obsadę i corocznie obniżający się poziom sportowy okręgowych eliminacji rozgrywek juniorskich (temat ten był szeroko omawiany na Walnym Zebraniu w lutym 2018), te rozgrywki nie odbędą się. Zawody o IMPJ i DMPJ odbędą się na tych samych zasadach co indywidualne i drużynowe MP innych kategorii - na podstawie zgłoszenia do udziału imprezie.
 • W sezonie 2018 rozgrywki o IPP wyglądały tak jak wyglądały - we wszystkich czterech rundach wystąpiło raptem ... czterech (w tym zawodnik kwalifikowanej rezerwy) ze stawki szesnastu (a nawet 24, licząc rezerwowych) zawodników, a "łapanki" służącej zapełnieniu szesnastki startującej w dwóch ostatnich rundach nawet nie warto komentować. W związku z tym, uznaliśmy, że formuła zawodów nie budzi planowanego zainteresowania i wykreślamy imprezę z kalendarza.
 • W związku z dwoma powyższymi punktami, nastąpią zmiany w rozgrywkach o Puchar Polski. Poza rundą DPP odbędzie się runda DPPJ (Drużynowego Pucharu Polski Juniorów; są kluby dysponujące juniorami, którzy zechcieliby wziąć udział w rozgrywkach drużynowych - ma to dać im zawody na poziomie możliwie przewyższającym dotychczasowe eliminacje okręgowe).
 • Główny powód zamiany kolejności układu zgłoszenia-kalendarz. Obsada niektórych zawodów o MP w ostatnich latach bywała dość mizerna, co powodowało, że impreza raczej nie służyła promocji dyscypliny. W związku z tym (jak również po to, żeby zwolnić terminy na inne zawody, ale również, żeby dać trochę wolnego zarówno zawodnikom jak i działaczom) część zawodów o MP została "skupiona" - więcej niż jedne MP w jednym terminie; liczymy, że więcej niż jedna kategoria w jednym terminie i miejscu zachęci do szerszego zainteresowania daną imprezą. Owo "skupienie" zostało odgórnie ustalone i wpisane do kalendarza. "Skupiono" kategorie - co drugą. Uwaga dotycząca skupienia imprez indywidualnych: w przypadku zgłoszenia więcej niż 16 zawodników zostaną wykorzystane schematy kwalifikacyjne (patrz eliminacje IMEWet 2018 i zawody w ramach MS 2017).
 • We wrześniu 2018 w Bydgoszczy odbyły się IMPŻ Wszystkich zaskoczyła (bardzo pozytywnie) obsada tych zawodów. W związku z tym, że tak dużo klubów dysponuje zawodnikami w wieku poniżej 12 lat (a i młodsze kategorie były przyzwoicie obsadzone) zostało stwierdzone, że jedne zawody w roku dla najmłodszych to zdecydowanie za mało. IMPŻ zostają bez zmian, ale zostały dodane cztery (w maju, czerwcu, lipcu i wrześniu) terminy na cykl zawodów dla żaków; przy okazji prosimy o propozycje nazwy, zasad i regulaminu cyklu, bo tych na tym etapie nie określono.
 • Oprócz cyklu zawodów dla żaków, inną nowością są zawody "Best pairs". Pomysłodawca cyklu kierował się tym, co w speedwayu już miało miejsce. Mają to być zawody całkowicie komercyjne (z osobnym wpisowym i nagrodami materialnymi), do których mogą się zgłaszać dowolne - bez względu na przynależność klubową - trójki zawodników. Szczegółowy regulamin zostanie podany wkrótce, jednakże ... jeśli są chętni do startu, to już mogą zacząć się dobierać w ekipy.
Kalendarz, zgodny z wyżej opisanymi zasadami, jest dostępny TUTAJ.
Poszczególne kluby proszone są o zgłaszanie chęci organizacji imprez. Zgodnie z powyższym, zgłaszać się można na "zestaw zawodów" wpisany w dany termin kalendarzowy. Termin tych zgłoszeń to niedziela 9.12.2018, na adres BA (biuro.pfks@gmail.com).Propozycje zmian regulaminowych

Jesień to, jak zwykle, czas na nowe pomysły rozwiązań regulaminowych. Tradycyjnie - i takowe można teraz zgłosić. Termin to piątek 28.12.2018, adres BA: biuro.pfks@gmail.com.
Dodatkowa prośba - zgłaszając zmianę brzmienia lub konieczność wykreślenia (wiadomo, że niektóre rozwiązania regulaminowe "się przeterminowały") należy podać nr punktu regulaminowego, który należy zmienić lub wykreślić.


piątek, 2 listopada 2018

MISTRZOSTWA ŚWIATA 2019 - program

Po wielu perturbacjach (o których nie wypada wspominać, żeby niektórym przedstawicielom federacji brytyjskiej czy australijskiej nie trzeba było zarzucić nadgorliwości czy też braku inteligencji), ICSF zatwierdził program MŚ, z naniesionymi zmianami jakie zaszły w stosunku do planu pierwotnego.

Zostały naniesione test-mecze, których szczegóły mogą jeszcze ulec drobnym zmianom.
Program może zostać wzbogacony o kategorię grand veterans (powyżej 50 roku życia), o ile znajdzie się 16 chętnych do startu w niej. Jeżeli tak by się stało, turniej taki zostanie "dociśnięty" do części leszczyńskiej programu na piątek 9.08 lub sobotę 10.08.2018.

Z powodów technicznych program pozostaje w dokumencie google'a. Link do niego znajduje się TUTAJ. Znajdują się tam również informacje dotyczące schematów rozgrywek (z wariantami) poszczególnych kategorii oraz podsumowanie liczby zawodów jakie się odbędą w ramach MŚ.


poniedziałek, 29 października 2018

Konkurs - przypomnienie

Przypomina się, że zbliża się termin zgłaszania propozycji na logo MŚ 2019; konkurs został ogłoszony kilka postów niżej.
Jeśli są jeszcze chętni, którzy chcą zgłosić własne propozycje, a o tym zapomnieli, to ... warto sobie przypomnieć.

poniedziałek, 15 października 2018

Gala DMP 2018

Zakończyły się tegoroczne rozgrywki drużynowe. Zgodnie z niedługą jeszcze tradycją, rozdanie trofeów za rozgrywki drużynowe odbędzie się podczas meczu: Nowy DMP - Reprezentacja Ligi.
Wobec tegorocznego triumfu ekipy MS Śląsk, tegoroczna gala odbędzie się w Świętochłowicach, w sobotę 20.10.2018, o godz. 17:00.
Drużynę Reprezentacji Ligi poprowadzi, podobnie jak w ubiegłym roku, Kol. Tomasz Pokorski.

środa, 10 października 2018

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 13.10.2018 - Żołędowo
15:00 DMPMc

Niedziela 14.10.2018 - 15 runda DMP
13:00 CZĘSTOCHOWA - TORUŃ; s.Tomasz Grzybek, rez.Piotr Kuder
16:30 ŚWIĘTOCHŁOWICE - LESZNO; s.Paweł Szychalski, rez.Tomasz Pokorski


wtorek, 2 października 2018

Zapowiedź weekendu

Sobota 6.10.2018 - IMPMc - Kalety
13:00 dwa półfinały (I/13z/13z) - naprzemiennie po biegu
15:00 Finał

Niedziela 7.10.2018 - Czwarta runda Pucharu Polski - Toruń
12:00 runda DPP
15:00 runda IPP


piątek, 21 września 2018

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 22.09.2018 - Bydgoszcz

12:00 IMPŻ

Szczegółowy plan zawodów - patrz dwa posty niżej.

Uwaga techniczna. Nastąpił błąd ludzki - został pominięty zgłoszony do kategorii U6 zawodnik. Wobec czego musi nastąpić formuła tej kategorii. Jeżeli dotrze na zawody pełna zgłoszona stawka, to zawody zostaną rozegrane wg schematu na 10 zawodników (z 1 brakiem). W przypadku, gdyby któryś ze zgłoszonych zawodników nie dotarł, wówczas zawody zostaną rozegrane wg pierwotnie zaplanowanego schematu na 8 zawodników, a pominięty zajmie miejsce nieobecnego. E-protokoły zostały przygotowane na oba warianty; chcący śledzić na żywo zmagania najmłodszych muszą w trakcie zawodów sprawdzić która wersja protokołu jest prowadzona (w godzinach wieczornych nieużywana wersja protokołu zniknie z kalendarza).Niedziela 23.09.2018 - Ostrów - Trzecia runda Pucharu Polski

11:00 runda DPP

14:00 runda IPP


środa, 19 września 2018

MISTRZOSTWA ŚWIATA 2019 - konkurs i program

Każde większe wydarzenie sportowe na świecie bardzo często ma swoje LOGO. Nie inaczej jest w naszej dyscyplinie - na zawody rangi Mistrzostw Świata czy Europy również takowe było przygotowywane. Jako, że w przyszłym roku jesteśmy (jako kraj) gospodarzami imprezy najwyższej możliwej rangi, tematu znaku graficznego nie możemy pominąć.
Wobec czego zapraszamy wszystkich mających plastyczne zacięcie i "jako tako ogarniających" programy graficzne do projektu takowego ZNAKU GRAFICZNEGO IMPREZY.
Projekty należy przesyłać do niedzieli 4.11.2018, na adres biuro.pfks@gmail.com. Pliki należy przesyłać w formatach umożliwiających ich otwarcie na każdym urządzeniu bez konieczności posiadania specjalistycznego / komercyjnego oprogramowania (np. jpg, bmp, png). Autor projektu, które zostanie wybrane zostanie poproszony o dosłanie swojego wykonania w formacie programu, w którym projekt został przygotowany.


Program / plan Mistrzostw Świata został uchwalony w niedzielę (informacja o nim zdążyła się rozejść "pocztą pantoflową"). Oficjalny program wydarzenia dostępny jest TUTAJ.


niedziela, 16 września 2018

IMPŻ - pierwsze informacje dotyczące przebiegu zawodów

Zgodnie z kalendarzem, w najbliższą sobotę 22.09.2018, na torze w Bydgoszczy (ul.Wiszniewskiego) zostaną rozdane medale Mistrzostw Polski wśród najmłodszych adeptów naszej dyscypliny. Zgłoszenia do imprezy zostały zakończone. Z racji tego, że do zawodów zgłoszono rekordową, jak również dość niespodziewaną, liczbę zawodników (ostatecznie lista liczy 59 zawodników/czek; pełna obsada poszczególnych kategorii dostępna jest TUTAJ) podaje się kilka informacji, które mają na celu usprawnienie przebiegu zawodów.

 • Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 12:00; prosimy o przybycie z wyprzedzeniem wystarczającym na tyle, by nie było opóźnień od samego początku - przewidywana liczba wyścigów, to około 90, więc "trochę to potrwa";
 • Aby utrzymać porządek, zarówno w parkingu jak i w przebiegu zawodów oraz nie narażać zawodników na zbyt długie oczekiwanie na kolejny bieg, całość imprezy zostanie podzielona na dwie części: w pierwszej pojadą (w przygotowanej kolejności wyścigów) zawodnicy w kategoriach U6 i U10; po zakończeniu tej części nastąpi dekoracja obu kategorii, a po niej rywalizację rozpoczną zawodnicy kategorii U8 i U 12; zawodników i opiekunów nieuczestniczących w danej części zawodów zapraszamy na trybuny i zachęcamy do dopingu dla aktualnie rywalizujących;
 • Systemy rozgrywania poszczególnych kategorii zostaną przygotowane w ciągu kilku kolejnych dni - będą udostępnione w przygotowanych e-protokołach; numery startowe zawodników zostaną rozlosowane w sposób elektroniczny.

Kolejne informacje będą podawane na bieżąco.

niedziela, 9 września 2018

Obsada półfinałów IMP oraz finałów IMPJ i DMPJ

Zgodnie z RSS (i aneksem) eliminacje do wymienionych w tytule rozgrywek odbywały się w okręgach; poza sprawami inaczej ustalonymi w regulaminach. Takowe się odbyły i na podstawie informacji jakie dotarły do BA od koordynatorów okręgów ustalono obsady poszczególnych zawodów.


IMP
Jak wiadomo, do półfinałów po 9 zawodników z IMO plus 5 zawodników; dopowiedź: piątą "losową" dziką kartę otrzymuje Patryk Kriger, który z powodu choroby nie mógł wystartować w IMO. Rezerwę kwalifikowaną stanowią zawodnicy z kolejnych miejsc w IMO - obowiązuje zasada, że zawodnika z danego okręgu zastępuje kolejny z tego samego okręgu, dopiero w przypadku braku takich rezerwę mogą stanowić przedstawiciele innych okręgów; warunkiem pełnoprawnego startu w półfinale IMP jest wcześniejszy start i IMO lub przyznana dzika karta, w innym przypadku obowiązuje zasada rezerwy toru.
Przypomina się zasadę startu zawodnika gospodarzy w finale - w przypadku braku "normalnego" awansu do finału zawodnika TSŻ, do finału awansuje zawodnik z najwyższą liczbą punktów, kosztem ósmego zawodnika ze swojego półfinału.
Obsady półfinałów zostały rozlosowane elektronicznie, ich wyniki są dostępne TUTAJ, zostały również przekopiowane do protokołów półfinałów.
IMP - Toruń - niedziela 16.09.2018, półfinały (zostaną rozegrane naprzemiennie po czterobiegowej serii) godz. 12:00, finał 16:00.Rozgrywki juniorskie - IMPJ i DMPJ
Zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zebrania, w obecnej formie zostają rozegrane po raz ostatni. Od kolejnego będą rozgrywane podobnie jak indywidualne i drużynowe pozostałych (poza seniorskimi) kategorii wiekowych. Jest również pomysł imprezy cyklicznej w formie Pucharu Polski Juniorów - analogicznie do DPP i IPP.


Finał IMPJ
Tu awans uzyskało po 5 zawodników z okręgów. Szesnaste miejsce w finale PFKS przyznał, w formie dzikiej karty, wicemistrzowi świata juniorów Damianowi Pelaczykowi (decyzja została podjęta wiosną i wpisana w aneks 2018).
Rezerwę kwalifikowaną stanowią kolejni zawodnicy z eliminacji okręgowych na najwyższymi współczynnikami zdobytych punktów, bez względu na przynależność do konkretnego okręgu. Kolejność rezerwy kwalifikowanej jest następująca: Bartosz Fryckowski, Radosław Pilarski, Szymon Tywczyński, Łukasz Mastalerz, Dawid Śliwiński, Kacper Osyda.
Numery startowe zostały również elektronicznie rozlosowane; informacja o nich dostępna jest w protokole zawodów.
Finał IMPJ - Leszno - sobota 15.09.2019, godz. 14:00


Finał DMPJ - Toruń - sobota 29.09.2018 (na podanie godziny rozpoczęcia zawodów organizator ma jeszcze czas)
Startują: Lwy Avia Częstochowa, Orzeł Gniezno, Szawer Leszno, Śląsk Świętochłowice, TSŻ Toruń, ZKS Zielona Góra, ULKS Mustang Żołędowo.UWAGA!!! Zgodnie z RSS, należy organizatorom potwierdzić swój udział w ww. zawodach; nieobecność na zawodach bez uprzedzenia organizatora w regulaminowym czasie będzie traktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność z konsekwencjami finansowymi (patrz aneks do RSS).


czwartek, 23 sierpnia 2018

Zgłoszenia do imprez zaplanowanych na jesień 2018

W najbliższy weekend zostaną wznowione rozgrywki po przerwie wakacyjnej.
Obsada niektórych zawodów wynika z regulaminów / eliminacji / wcześniejszego planu (DMP, IMP, IMPJ, DMPJ, DPP, IPP), a do niektórych obowiązują zgłoszenia. Podaje się spis wszystkich tych zawodów wraz z terminami zgłoszeń oraz adresami, pod które należy je kierować:

sb 1.09.2018 IMPK - Kalety; zgłoszenia do wt 28.08.2018 na adres: piotrkuder1@wp.pl

sb 8.09.2018 MPPKMk - Gniezno; zgłoszenia do nd 2.09.2018 na adres: gksorzelgniezno@gmail.com

sb 22.09.2018 IMPŻ - Bydgoszcz: zgłoszenia do pt 14.09.2018 na adres: bydgoszczbts@gmail.com UWAGA: przy zgłoszeniu należy bezwzględnie podać podkategorię (U12, U10, U8, U6; ulga regulaminowa: zawodnicy kategorii U6, 8 i 10 nie muszą korzystać z regulaminowego roweru), w której dany zawodnik ma wystąpić; możliwy jest start zawodnika w dwóch kategoriach (swoja i jedna "wyżej"), fakt ten należy zaznaczyć przy zgłoszeniu.

sb 6.10.2018 IMPMc - Kalety; zgłoszenia do nd 30.09.2018 na adres: piotrkuder1@wp.pl

sb 13.10.2018 DMPMc - Żołędowo; zgłoszenia do nd 7.10.2018 na adres: mustangzoledowo@gmail.com
 

wtorek, 21 sierpnia 2018

IMO - eliminacje do półfinałów IMP

W najbliższą sobotę 25.08.2018, w Gnieźnie, Zielonej Górze i Poczesnej odbędą się tegoroczne Indywidualne Mistrzostwa poszczególnych Okręgów. Za ich przeprowadzenie (dobór stawki, schemat rozegrania, itp.) odpowiadają koordynatorzy okręgów; w razie pytań czy wątpliwości dotyczących "swojej" imprezy należy się kierować bezpośrednio do nich.
Jak wiadomo, IMO stanowią eliminację do półfinałów IMP (w tym roku odbędą się - wraz z finałem - w Toruniu w niedzielę 16.09.2018). Regulamin w tej kwestii się nie zmienił - awans do półfinałów IMP uzyskuje po dziewięciu zawodników z każdego okręgu. Pozostałe pięć miejsc w półfinałach zajmą zawodnicy z dzikimi kartami.
Dzikie karty w tym roku otrzymują: przebywający w Wlk.Bryt. Damian Pelaczyk i Dawid Bas, broniący tytułu IMP Bartosz Grabowski oraz nowokreowany IME Marcin Szymański, piąta dzika karta pozostaje do dyspozycji BA na wypadki losowe (kontuzja, choroba, wypadek, itp.) zawodników, którzy dają gwarancję odpowiedniego poziomu sportowego.

wtorek, 24 lipca 2018

Możliwość uzyskania tytułu instruktora sportu speedrowerowego - przypomnienie

Spora część legitymacji instruktorskich z roku 2017 (oraz dyplomów trenera dla 16 osób, które uzyskały tytuł w roku 2010) ciągle czekają na odbiór. Aby je otrzymać należy spełnić wszystkie wymagania formalne (niektórzy właściciele nieodebranych dokumentów już niektóre warunki spełnili). Była o nich mowa już kilkakrotnie; dla przypomnienia:
- wniesienie opłaty w wysokości 100 PLN na dobro PFKS tytułem procedury uzyskania uprawnień (przelew na konto PFKS lub gotówka w chwili odbioru legitymacji)
- dostarczenie jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego uzyskanie wykształcenia co najmniej średniego - wymóg ustawodawcy (skan mailem lub kserokopia w momencie odbioru)
- dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego w rozmiarze 4,5 * 3,5 cm (zostanie wklejone i ostemplowane w momencie odbioru)
- wymogiem formalnym jest jeszcze oświadczenie o niekaralności, ale to zostało załatwione przy egzaminie - na osobnym druku

Osoby z uprawnieniami uzyskanymi w roku 2010 muszą tylko dostarczyć fotografię - analogicznie jw.

Wszystkie powyższe zadania można wypełnić podczas jednych z zawodów, na których będzie obecny kierujący BA: Mistrzostwa Europy w Częstochowie i Poczesnej, obie pozostałe rundy PP (Ostrów i Toruń), IMP w Toruniu oraz prawdopodobnie gala zakończenia DMP.

Jeżeli są jeszcze chętni do podejścia do egzaminu, jest taka możliwość podczas ww. zawodów (w celu podejścia do egzaminu można się również umawiać z Arkadiuszem Słyszem - podczas zawodów, na których będzie obecny, umawiać się indywidualnie); forma również pisemna. Osoby, które podejdą w jednym z tegorocznych terminów, legitymacje otrzymają w przerwie międzysezonowej.

Przypomina się, że materiał obowiązujący na egzaminie znajduje się pod linkiem na prawym marginesie BLOGa + znajomość regulaminów (patrz zakładka).


niedziela, 22 lipca 2018

Szerokie kadry na ME 2018

Selekcjonerzy Reprezentacji, Damian Woźny - seniorzy i Marcin Puk - juniorzy, podali szerokie kadry na zbliżające się Mistrzostwa Europy.
Aby uniknąć jakichkolwiek spekulacji, podaje się je w kolejności alfabetycznej:

Juniorzy: Patryk Bielaczek, Jakub Kościecha, Marcel Krzykowski,Wojciech Małecki, Mikołaj Menz, Mikołaj Michalski, Radosław Morawiak, Damian Pelaczyk, Mikołaj Reszelewski, Gracjan Sadło, Szymon Tywczyński, Borys Wojciechowski.

Seniorzy: Dawid Bas, Kamil Bielica, Adam Bożejewicz, Remigiusz Burchardt, Paweł Cegielski, Maciej Ganczarek, Bartosz Grabowski, Piotr Jamroszczyk, Patryk Kriger, Marcin Kołata, Szymon Kowalczyk, Mateusz Ludwiczak, Daniel Ordon, Sebastian Paruzel, Michał Sassek, Marcin Szymański, Tomasz Włodarczyk.

sobota, 21 lipca 2018

Obsada sędziowska ME 2018

Czwartek 26.07.2018
17:00 Częstochowa - eliminacje krajowe - Paweł Szychalski

Piątek 27.07.2018
Częstochowa - eliminacje kategorii open: 1 Janusz Danek, 2 i 3 Wayne Aris, 4 Paweł Kozłowski, 5 Mark Winwood
Poczesna - eliminacje i repasaże juniorów: el.1 i 2 Krystian Górniaczyk, el.3 i rep.1 Mike Hack, rep.2 Dominik Rzepka

Sobota 28.07.2018
Częstochowa: pf1 juniorów Krystian Górniaczyk, rep.1 open Mike Hack, kwal. weteranów Przemysław Binkowski, DMEJ Paweł Kozłowski, DME Mike Hack
Poczesna: pf2 juniorów i rep.2 open Paweł Szychalski, rep.3 open Wayne Aris

Niedziela 29.07.2018
Częstochowa: półfinały open - 1 Mark Winwood, 2 Paweł Szychalski (ze względu na start MW w kategorii open, możliwa jest tu zmiana kolejności), finał juniorów Paweł Szychalski, finał open Wayne Aris
Poczesna: finał kobiet Przemysław Binkowski, finał weteranów Mike Hack


Sędziowie rezerwowi: Paweł Cegielski, Kazimierz Kuchta, Maciej Laskowski, Tomasz Pokorski


niedziela, 8 lipca 2018

ME 2018 już rozlosowane

Aktualizacja poprzedniego posta: losowania zostały już przeprowadzone - wszystko zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Można sprawdzać kto gdzie trafił.
Dopowiedź / wyjaśnienie: w kategorii OPEN (senior) jest dziesięć pozycji oznaczonych jako "(liczba rzymska) PpqR" - są to pozycje, w które trafią zawodnicy z eliminacji krajowych wg zajętych w nich miejsc.

Podaje się bardziej szczegółowe informacje dotyczące czwartkowych (26.07.2018) eliminacji krajowych. Odbędą się one na torze w Częstochowie. Kwalifikacja rozpocznie się o godz. 17:00 (schemat został wcześniej omówiony - patrz e-protokół), a turniej finałowy wystartuje około 30 minut po zakończeniu kwalifikacji.


piątek, 6 lipca 2018

Mistrzostwa Europy 2018 - kolejne informacje

Z racji wycofania części wcześniej zgłoszonych do ME zawodników, zmianie ulegną pewne kwestie dotyczące eliminacji krajowych (zapowiadana była taka możliwość).
 • NIE odbędą się eliminacje juniorskie - wszyscy zgłoszeni zawodnicy wystartują od razu w piątkowych turniejach już w ramach ME. Konsekwencją tego jest konieczność wpłaty wpisowego w pełnej wysokości 30 PLN od każdego zgłoszonego zawodnika (patrz pierwszy post na ten temat).
 • Zmieni się forma eliminacji seniorskich. Na placu boju pozostało 24 (z wcześniej zgłoszonych 32) zawodników, wobec czego zostanie rozegrana kwalifikacja (brytyjski schemat eliminujący "nadwyżkę" do stawki 16 zawodników; szeroko zastosowany podczas MŚ 2017) + finał (I/16z/20b), z którego awans do ME uzyska 10 zawodników. Zasady wpisowego, ogłoszone wcześniej, w przypadku seniorów nie ulegają zmianie.
Przypomina się o wcześniej ogłoszonym terminie wpłat wpisowego.E-protokoły na wszystkie zawody (+ arkusz pomocniczy, na którym w sposób elektroniczny będą przeprowadzane losowania poszczególnych faz ME) zostały umieszczone w jednym folderze google dysku. Link do tego folderu dostępny jest w zakładce 'sezon 2018' - pod datą ME.Wszelkie możliwe losowania poszczególnych zawodów (czwartkowej kwalifikacji eliminacji krajowych, piątkowych rund juniorów i seniorów oraz sobotnich kwalifikacji weteranów i niedzielnego finału kobiet) odbędą się w najbliższy weekend; ponieważ będzie możliwy udział strony brytyjskiej w procesie losowania, nie można na chwilę obecną podać dokładnej godziny.
Podpowiedź techniczna: nad każdą rundą jest czerwona kratka z napisem "before the draw", w momencie rozpoczęcia losowania zmienimy kolor kratki na żółty, a po zakończeniu będzie zielona (ze zmianą tekstu na "after the draw").
Losowania konieczne do przeprowadzenia odbędą się również w ww. arkuszu - oznaczenia kratek (kolory i opisy) zostaną powtórzone zgodnie z wyżej podanym schematem.
Aby ułatwić zagadnienia logistyczne uczestnikom ME, losowania na imprezy sobotnie zostaną przeprowadzone późnym wieczorem w piątek; podobnie w sobotni wieczór zostaną rozlosowane imprezy niedzielne (z wyjątkiem finału indywidualnego seniorów).Podaje się ostateczny program / scenariusz ME:

Piątek 27.07.2018
Częstochowa: pięć eliminacji seniorów; godziny zawodów: 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00
Poczesna: trzy eliminacje juniorów (11:30, 13:00, 14:30) oraz dwa repasaże juniorów (16:30 i 18:00)

Sobota 28.07.2018
Częstochowa: 10:00 I półfinał juniorów, 11:30 I repasaż seniorów, 14:00 kwalifikacja weteranów, 17:00 finał drużynowy juniorów, 19:00 finał drużynowy seniorów
Poczesna: 10:00 II półfinał juniorów, 11:30 II repasaż seniorów, 13:00 III repasaż seniorów

Niedziela 29:07.2018
Częstochowa: dwa półfinały seniorów (9:00 i 11:00), 17:00 finał juniorów, 19:00 finał seniorów
Poczesna: 12:00 finał kobiet, 14:00 finał weteranów


czwartek, 5 lipca 2018

MISTRZOSTWA ŚWIATA 2019 - zgłoszenia chęci organizacji imprez

Podczas tegorocznego Walnego Zebrania Delegatów PFKS po raz pierwszy oficjalnie został poruszony temat przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które mają się odbyć w naszym kraju. Została wówczas przedstawiona propozycja, żeby impreza odbyła się w możliwie jak największej liczbie ośrodków speedrowera w Polsce. Spotkała się ona ze sporym zrozumieniem, jak również zainteresowaniem wielu klubów dotyczącym goszczeniem uczestników tej jakże prestiżowej imprezy.


Nadszedł w końcu czas przejścia od słów do czynów. Wyrażenie entuzjazmu i słowne zapewnienia to jedno, a jednoznaczne deklaracje to drugie. Wobec tego niniejszym ogłasza się, iż rozpoczynamy przyjmowanie oficjalnych zgłoszeń chęci organizacji poszczególnych dni rozgrywkowych.


Kilka informacji, mogących mieć wpływ na składane deklaracje:

Ustalono termin MŚ (na prośbę strony australijskiej i brytyjskiej uczyniono to wcześniej): piątek 26.07 - niedziela 11.08.2019. Jak widać, terminarz przewiduje trzy kolejne weekendy + dwa razy zestaw pn-pt pomiędzy nimi. Bardzo mocno wstępnie przygotowany szczegółowy program przewiduje, że MŚ zostaną rozegrane w trzech "czterodniowych blokach" (pt-pn, cz-nd, cz-nd; w każdym z "bloków" jest przewidziany przynajmniej jeden "dzień finałowy" - 1.finały parowe, 2.finały drużynowe, 3.finały indywidualne, 4.turnieje o Puchar Federacji), gdzie dni przerwy można wykorzystać na treningi i test-mecze. Ze względów "propagandowych" dobrze by się stało, żeby każdy z tych "bloków" został rozegrany w innym okręgu.
Możliwe pozostało takie rozdzielenie imprez w kalendarzu, aby jeden dzień rozgrywkowy odbywał się w jednym miejscu.

Na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz tematów związanych z postępem i wymaganiami został przygotowany zestaw obowiązków organizacyjnych. Dla zwiększenia czytelności został ujęty w tabelę, w której ujęte są trzy rodzaje podmiotów: 1.PFKS, 2.kluby organizujące zawody jakichkolwiek finałów (patrz wyżej), 3.kluby organizujące dni rozgrywkowe nie zawierające żadnych finałów. Owa tabelka dostępna jest TUTAJ.

W deklaracji należy wyraźnie ująć czy zgłaszający chciałby organizować któryś z dni finałowych czy tylko jakiś dzień rozgrywkowy będący jednym z dni rozgrywania innych zawodów (kwalifikacje, eliminacje różnych szczebli). Poza tym należałoby wskazać ile dni rozgrywkowych klub byłby w stanie organizacyjnie udźwignąć.


Powyższych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio do BA (biuro.pfks@gmail.com) w terminie do niedzieli 22.07.2018. Jest wysoce prawdopodobne, że pierwsze konsultacje na temat MŚ2019 nastąpią już podczas ME2018.


wtorek, 3 lipca 2018

Seniorska Reprezentacja Polski ma nowego trenera

W czerwcu został ogłoszony konkurs na stanowisko nowego trenera Reprezentacji. Zarząd PFKS, przeanalizował kandydatury osób, które się do niego zgłosiły i podjął decyzję.

Nowym trenerem selekcjonerem Reprezentacji Polski seniorów został DAMIAN WOŹNY.


czwartek, 28 czerwca 2018

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 30.06.2018 - Ostrów

12:30 MPPKK. Startują: Szawer Leszno, Wiraż Ostrów, Śląsk Świętochłowice, TSŻ Toruń, ZKS Zielona Góra, Mustang Żołędowo.

14:00 MPPKMc. Startują: Lwy-Avia Częstochowa, Szawer Leszno, Wiraż Ostrów, TSŻ Toruń, ZKS Zielona Góra, Mustang Żołędowo.Niedziela 1.07.2018 - 9 runda DMP

18:00 Żołędowo - Częstochowa

15:00 Świętochłowice - Toruń


piątek, 22 czerwca 2018

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 23.06.2018

12:00 MPPKJ - Zielona Góra

Startują pary: Orła Gniezno. Szawera Leszno, Wiraża Ostrów, Śląska Świętochłowice, TSŻ Toruń, Harpagana Zielona Góra i ZKS Zielona Góra.

Zatwierdzone wypożyczenia na te zawody:
do Harpagana: Adrian Mokras, Szymon Rząd, Kosma Syrkowski.Niedziela 24.06.2018

15:30 MPPK Leszno

Startują pary: Lwów Avia Częstochowa, Szawera Leszno, Wiraża Ostrów, TSŻ Toruń, Harpagana Zielona Góra i Mustanga Żołędowo.

Zatwierdzone wypożyczenia na te zawody:
do Harpagana: Damian Pelaczyk, Borys Wojciechowski, Bartosz Fryckowski.


niedziela, 17 czerwca 2018

Mistrzostwa Europy 2018 - eliminacje krajowe oraz wpisowe

Liczba zgłoszeń do tegorocznych ME przeszła najśmielsze oczekiwania - w kategorii open (seniorzy) szacowano start 64 zawodników, a zgłosiło się (łącznie z Brytyjczykami) ... 102 zawodników, w kategorii junior szacowano 48, a zgłoszeń jest 52, wobec czego konieczne stało się rozegranie eliminacji krajowych (podobna sytuacja miała miejsce w roku 2010); do konkurencji weteranów i kobiet zgłoszono tyle startujących osób, że dodatkowe eliminacje nie są konieczne.
Eliminacje krajowe zostaną rozegrane w czwartek bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie ME - 26.07.2018 (szczegóły co do miejsc i czasu rozpoczęcia zostaną podane w terminie późniejszym).
Wyjaśnienie (autora pomysłu), dlaczego eliminacje krajowe należy rozegrać w bezpośredniej bliskości imprezy zasadniczej: w roku 2010 takowe eliminacje zostały rozegrane ze sporym wyprzedzeniem, czego konsekwencją było to, że zawodnicy, którzy nie uzyskali kwalifikacji, nie pojawili się na ME, a część z nich mogłaby, w ramach rezerwy kwalifikowanej, wystartować, gdyż zawsze się zdarza, że nie wszyscy zgłoszeni na zawody dotrą; wobec czego wyżej prawdopodobna wydaje się sytuacja, że zawodnicy, którzy odpadną w eliminacjach pozostaną na miejscu i z chęcią wystartują w miejsce zawodników, którzy nie dotarli na ME.

Zasady eliminacji krajowych kategorii OPEN (senior):
Kluby startujące w DMP lub/i DPP (Lwy, Mustang, Strażak, Szawer, Śląsk, TSŻ, Wiraż, ZKS) imiennie wskazują po TRZECH, a pozostałe kluby po DWÓCH zawodników, którzy wystartują w ME bez konieczności udziału w eliminacjach krajowych.
Pozostali utworzą stawkę 32 zawodników, którzy o pozostałe 10 miejsc powalczą w dwóch turniejach (tradycyjne I/16z/20b), - ich obsada zostanie ustalona losowo - z których awans uzyska po 5 najlepszych uzyska awans do ME; pozostali - wg zdobytych punktów (a nie zajętych miejsc) utworzą listę tzw. rezerwy kwalifikowanej.

Zasady eliminacji krajowych kategorii JUNIOR:
Wszystkie kluby imiennie wskazują po DWÓCH zawodników, którzy wystartują w ME bez konieczności udziału w eliminacjach krajowych.
Pozostali utworzą stawkę 16 zawodników, którzy w jednym (tradycyjnym I/16z/20) turnieju powalczą o 12 miejsc w ME; pozostali utworzą listę tzw. rezerwy kwalifikowanej.

 • Wskazań, o których mowa powyżej należy dokonać do 30.06.2018, bezpośrednio do BA - biuro.pfks@gmail.com 
 • Kluby, które "mieszczą się w limitach" (zgłosiły tylu zawodników, ile wynoszą ww. liczby zwolnionych z eliminacji krajowych, lub mniej) nie muszą tych wskazań dokonywać
 • W przypadku braku terminowego wskazania przez klub zawodników zwolnionych z eliminacji krajowych, wskazania dokona BA w sposób losowy
 • Jeżeli wiadomo, że pomimo zgłoszenia, zawodnik nie weźmie udziału w ME, należy zgłosić ten fakt
 • Zastrzega się możliwość zmiany formuły eliminacji krajowych, w przypadku zmniejszenia liczby zawodników - zgłoszone rezygnacje

WPISOWE na ME

Jak już było podawane, wpisowe na ME obowiązuje wszystkich, poza zawodnikami Lwów i Victorii (zasada obowiązująca "od zawsze" - zawodnicy klubów organizatorów są zwolnieni).

Mała korekta/uzupełnienie dotyczące wysokości wpisowego: 
Seniorów zakwalifikowanych (wskazanych) do ME obowiązuje kwota 50 zł, wskazanych do udziału w eliminacjach krajowych obowiązuje połowa tej kwoty (25 zł), bez konieczności późniejszej dopłaty w przypadku awansu do ME. Juniorów obowiązuje podobna zasada - zakwalifikowani do ME 30 zł, wskazani do eliminacji krajowych - połowę stawki (15 zł).

Organizatorzy wraz z PFKS ustalili, że wpłat wpisowego należy dokonać na konto PFKS (patrz zakładka "Dane PFKS") do 15.07.2018.

SCHEMAT MISTRZOSTW EUROPY - poszczególne kategorie:

Kategoria OPEN

5 eliminacji
zawodnicy z miejsc 1-3 awansują do półfinałów
zawodnicy z miejsc 4-12 + 3 z dalszych miejsc z najwyższą liczbą punktów ze wszystkich eliminacji startują w repasażach
pozostali zawodnicy kończą swój udział w ME
3 repasaże
zawodnicy z miejsc 1-5 + 2 z dalszych miejsc z najwyższą liczbą punktów ze wszystkich repasaży awansują do półfinałów
pozostali zawodnicy kończą swój udział w ME
2 półfinały
zawodnicy z miejsc 1-8 awansują do finału
FINAŁ

Kategoria JUNIOR - schemat analogiczny do MEJ 2012 (Ipswich & Gt.Blakenham)
3 eliminacje
zawodnicy z miejsc 1-5 + 1 z miejsca 6 z najwyższą liczbą punktów ze wszystkich eliminacji awansuje do półfinałów
pozostali zawodnicy startują w repasażach
2 repasaże
zawodnicy z miejsc 1-8 awansują do półfinałów
pozostali zawodnicy kończą swój udział w ME
2 półfinały
zawodnicy z miejsc 1-8 awansują do finału
FINAŁ

Kategoria WETERAN
1 kwalifikacja - brytyjski schemat eliminujący (używany m.in. podczas MŚ 2017)
16 zawodników awansuje do finału
pozostali zawodnicy kończą swój udział w ME
FINAŁ

Indywidualne Mistrzostwa Europy KOBIET
FINAŁSzczegółowy scenariusz (co, gdzie, kiedy) ME zostanie podany niezwłocznie po ustaleniu jego ostatecznej wersji.


wtorek, 12 czerwca 2018

Konkurs na stanowisko TRENERA Reprezentacji Polski Seniorów

Wobec rezygnacji dotychczasowego trenera reprezentacji seniorów, Zarząd PFKS ogłasza konkurs na objęcie tego stanowiska.
Jedynym warunkiem formalnym jest posiadanie uprawnień instruktora/trenera sportu speedrowerowego; jeżeli kandydat zdobył takie uprawnienie poza strukturami PFKS powinien załączyć skan dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnienia.
Podstawą rozstrzygnięcia konkursu będą przedstawione przez kandydata: uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (mile widziane opinie osób trzecich, w tym władz swojego klubu) oraz wizja prowadzenia reprezentacji.
Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do niedzieli 24.06.2018, na adres biuro.pfks@gmail.com.


czwartek, 7 czerwca 2018

Zapowiedź najbliższego weekendu w Poczesnej

Sobota 9.06.2018
14:00 IMPMk
Startują zawodnicy reprezentujący kluby: Częstochowa (2), Gniezno (7), Kalety (1), Leszno (6), Toruń (4)

Niedziela 10.06.2018
Druga runda Pucharu Polski
10:00 - runda DPP
13:00 - runda IPPInformacje pomocnicze dotyczące dojazdu na obiekt:
Jadąc DK nr 1 z północy na południe (kierunek Katowice) należy minąć Częstochowę. Kilkanaście kilometrów dalej skręcić na DW nr 904 (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną; drogowskaz na miejscowość Blachownia). Kilkaset metrów po skręcie wjeżdża się do miejscowości Bargły. W niej to, na terenie za budynkiem remizy OSP / Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Śląska 84), znajduje się obiekt speedrowerowy PKS Victoria Poczesna.
Parking na terenie OSP - ok. 150 m od toru.


wtorek, 29 maja 2018

Mistrzostwa Polski Par Klubowych (wszystkich kategorii) - korekta regulaminowa

Podczas Walnego Zebrania Delegatów PFKS (luty 2018 - Toruń) zgłoszono wniosek o rozszerzenie możliwości wypożyczeń zawodników pomiędzy klubami na rozgrywki par (kiedyś była pełna dowolność, obecnie dozwolone jest to tylko w rozgrywkach drużynowych, ale tylko open i Mc). Delegaci ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawili nowemu Zarządowi. Decyzja została podjęta; niniejszym podaje się ją do wiadomości.Dopuszcza się wypożyczenia zawodników na zawody rangi Mistrzostw Polski Par Klubowych - dotyczy to wszystkich kategorii wiekowych. Spełnione muszą być warunki:

 • wypożyczeń mogą dokonywać wyłącznie kluby, które nie startują w bieżących rozgrywkach o DMP
 • kluby oraz zawodnicy biorący udział w procedurze wypożyczenia muszą wyrazić na to zgodę - zgodnie z RSS
 • powyższe porozumienie musi zostać zgłoszone do BA nie później, niż 5 dni przed zawodami; BA musi to ogłosić w komunikacie conajmniej 1 dzień przed zawodami

niedziela, 27 maja 2018

MPPKK Ostrów - zmiana terminu

W związku z problemami organizacyjnymi PKS Wiraż, zaplanowane na najbliższą sobotę, 2.06.2018 MPPKK nie odbędą się w tym terminie.
Zawody te odbędą się w sobotę 30.06.2018, wespół z MPPKMc - dwa turnieje jednego dnia. W związku z tym, korekcie ulegają zasady zgłoszeń do zawodów:
- do MPPKK można się zgłosić (dotyczy par nie zgłoszonych w pierwotnym terminie - do dzisiaj), podobnie jak do MPPKMc, do 21.06.2018
- zgłoszenia już złożone, "domyślnie" zachowują ważność, o ile nie zostaną odwołane (z racji zmiany terminu, zgłoszenie można odwołać bez konsekwencji regulaminowych; brak reakcji klubu już zgłoszonego zostaje uznane jako potwierdzenie już zgłoszonej chęci startu w zawodach) - termin ewentualnego odwołania, również do 21.06.2018 


wtorek, 22 maja 2018

Zgłoszenia do imprez do końca sierpnia 2018

Przez najbliższe trzy miesiące rozegranych zostanie kilka imprez rangi Mistrzostw Polski (i nie tylko), do których, zgodnie z RSS obowiązują pojedyncze zgłoszenia. Dla ułatwienia pracy oraz większej przejrzystości, wszystko zostaje podane w jednym poście.IMPREZY KRAJOWE:

Sobota 2.06.2018 - MPPKK w Ostrowie. Zgłoszenia do 27.05.2018 na adres: ostrowwiraz@gmail.com

Niedziela 3.06.2018 - 7 runda DMP (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)

Sobota 9.06.2018 - IMPMk w Poczesnej. Zgłoszenia do 29.05.2018 na adres: pks.victoria.poczesna@gmail.com

Niedziela 10.06.2018 - 2 runda Pucharu Polski w Poczesnej (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)

Sobota 16.06.2018 - 4 runda okręgowych rozgrywek juniorów (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń) w Gnieźnie, Lesznie i Poczesnej

Niedziela 17.06.2018 - 8 runda DMP (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)

Sobota 23.06.2018 - MPPKJ w Zielonej Górze. Zgłoszenia do 13.06.2018 na adres: speedrower.zielonagora@gmail.com

Niedziela 24.06.2018 - MPPK w Lesznie. Zgłoszenia do 14.06.2018 na adres: szawerleszno@gmail.com

Sobota 30.06.2018 - MPPKMc w Ostrowie. Zgłoszenia do 21.06.2018 na adres: ostrowwiraz@gmail.com

Niedziela 1.07.2018 - 9 runda DMP (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)

Niedziela 8.07.2018 - 10 runda DMP (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)

Piątek 27.07 - Niedziela 29.07.2018 - MISTRZOSTWA EUROPY - patrz niżej, na osobną zapowiedź

Sobota 25.08.2018 - IMO w Gnieźnie, Zielonej Górze i Poczesnej. Organizacja zawodów leży w kompetencjach koordynatorów - oni ustalą szczegóły. Dzikie karty na półfinały IMP zostaną podane około 15.08.2018.

Niedziela 26.08.2018 - 11 runda DMP (zgodnie z terminarzem - bez zgłoszeń)MISTRZOSTWA EUROPY:

Imiennych zgłoszeń należy dokonać do czwartku 31.05.2018 (Boże Ciało) bezpośrednio do BA (biuro.pfks@gmail.com).


Uwagi i wskazówki:

 1. ME zostaną rozegrane w czterech kategoriach - open (seniorów), juniorów, kobiet i weteranów.
 2. Dozwolony jest start w większej niż jedna, kategorii ME; jednakże zastrzega się, iż może wystąpić konflikt terminów (niektóre z eliminacji mogą być rozgrywane jednocześnie na obu torach); szczególnie trudne może być połączenie seniora z juniorem.
 3. W pierwszych dniach czerwca do BA powinna dotrzeć lista zawodników zgłoszonych przez stronę brytyjską. Po jej otrzymaniu, zostanie podsumowana liczba zgłoszonych zawodników. Z racji tego, że terminarz zostanie przygotowany pod określoną stawkę (64 seniorów i 48 juniorów), być może będzie konieczne rozegranie eliminacji krajowych; podobne zostały rozegrane przed ME w roku 2010.
 4. Na ME polskich zawodników będzie obowiązywało wpisowe (zawsze tak było) w wysokości 50 PLN - senior i 30 PLN - junior; wpisowe nie dotyczy zawodników reprezentujących kluby organizatorów ME. Uprasza się o niedokonywanie żadnych wpłat w momencie zgłoszeń, gdyż:
 • Wpisowe będzie obowiązywało zawodników, którzy przebrną eliminacje krajowe, jeżeli ich rozegranie okaże się konieczne.
 • Wpłaty będą dokonywane na dobro organizatorów, a te jeszcze nie ustaliły szczegółów (co, do kogo i na jakie konta).


czwartek, 17 maja 2018

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 19.05.2018 - Gniezno
12:00 DMPMk.
Wystąpią drużyny z Gniezna, Leszna, Torunia, Zielonej Góry (ZKS) i Żołędowa.
Sędziuje Łukasz Bazelak, rez. Paweł Kozłowski.


Niedziela 20.05.2018 - 5 runda DMP2018
11:00 Leszno - Toruń; s. Paweł Kokot, r. Krystian Górniaczyk
16:30 Świętochłowice - Częstochowa; s. Paweł Szychalski, r. Piotr Kuder


środa, 9 maja 2018

DMPMk 2018 - zapowiedź

W sobotę 19 maja 2018, na torze w Gnieźnie odbędą się DMPMk.
Zgłoszeń do tej imprezy należy dokonać do niedzieli 13.05.2018 na adres: orzelgniezno@gmail.com.


czwartek, 3 maja 2018

Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych 2018 - zapowiedź

Tegoroczne MEDK, jak wiadomo, odbędą się w dniach 5-7 maja 2018, na torze East Park w Wolverhampton.

Na zebraniu ICSF, które odbyło się podczas MŚ2017, uchwalono, że obowiązkową zasadą podczas imprez międzynarodowych będzie prowadzenie na żywo e-protokołów; u nas to całkiem poprawnie (z małymi wyjątkami - potwierdzającymi regułę) działa od kilku sezonów, a dla Wyspiarzy i Australijczyków to techniczna nowość - niektórzy przekonali się dopiero w momencie, kiedy zobaczyli to rozwiązanie (prowadzone podczas MŚ2017 przez obecnych tam Polaków za pomocą ... telefonu). Jednakże organizatorzy MEDK2018 tą próbę po raz pierwszy podejmą; z jakim skutkiem, to się okaże.

Szablony zostały przygotowane. Link do całego folderu MEDK znajduje się w kalendarzu (patrz zakładka Sezon 2018; nazwa folderu: East Park 2018) - tak samo jak wszystkie imprezy krajowe. Do "rozszyfrowania" schematu Mistrzostw potrzebny może się okazać jego szczegółowa rozpiska - poniżej zamieszczamy oryginał terminarza i regulaminu otrzymany od Sekretarza ICSF.
Mamy zapowiedź, że brytyjska strona "3318" również zamieści linki, jednakże do każdych zawodów osobno (u nas jest jeden link do całego folderu). Wobec tego, każdy będzie mógł wybrać formę mu wygodniejszą.

Pełny tekst Mike Hack'a (Sekretarza ICSF):


EUROPEAN CYCLE SPEEDWAY CLUB CHAMPIONSHIPS At East Park, Wolverhampton Saturday 5th – Monday 7th May 2018 COMPETITION SCHEDULE & DRAW

Day 1  Saturday 5th May    5 team x 20 heats format                                          
12:00   Round 1 Match A      Leszno v Hethersett v Birmingham v East Park v Stockport.         
13:45   Round 1 Match B      Gt. Blakenham v Newport v Torun v Kesgrave v Ipswich.                        
15:30   Round 1 Match C      Poole v Czestochowa v Wednesfield v Horspath v Hull.               
17:15   Round 1 Match D      Coventry v Astley &Tyldesley v Ostrow v Leicester v Sheffield.  
                                                                      
Teams finishing on equal points in matches A, B, C and D will have a 1 rider run off to decide their match position.                                                             
These positions do not count for the preliminary ranking table points, for example 2 teams finishing on equal race points (equal 3rd & 4th place in Matches A, B, C and D) will both receive 2.5 points toward the preliminary ranking table, but their run off will decide which match they race in on day 2 only (matches E, F, G and H).                                                               
                                                                      

Day 2 Sunday 6th May       5 team x 20 heats format. Race team positions decided by an open draw                         
10:00   Round 1 Match E                  1st (match A), 2nd (B), 3rd (C), 4th (D), 5th (A)                           
11:45   Round 1 Match F                   1st (match B), 2nd (C), 3rd (D), 4th (A), 5th (B)                           
13:30   Round 1 Match G                  1st (match C), 2nd (D), 3rd (A), 4th (B), 5th [C]                           
15:15   Round 1 Match H                  1st (match D), 2nd (A), 3rd (B), 4th (C), 5th (D)                           
                                                                      
Matches A to H will form a league table (preliminary ranking table). Match winners will receive 5 points, second place will receive 4 points etc.                                                                     
Should teams be equal in the points total, then equal teams will be split by total race points over the 2 matches. Any teams still equal will be split by a coin toss, except if teams are equal for 5th & 6th position in the preliminary ranking table. Teams equal for position 5th & 6th on both points and race points will have their position decided by a 1 rider run off.                                                                     
Teams 1st to 5th in the preliminary ranking table progress to the semi finals, teams from 6th to 20th race in the Repechagematches I, J and K.                                                                    
                                                                      
Teams 1st to 5th in the preliminary table, will select which semi final they race in and which team position they want to race, in the order 1st to 5th.                                                                    
                                                                      
16:40   Run off for positions 5th & 6th in the preliminary ranking table (if required).                                                     
16:45   Semi final draw for team 1 to 5 in the preliminary ranking table, all team managers to be present.                                                         
           
Repechage Matches   5 team x 20 heats format       Race team positions decided by an open draw.                               
17:00   RepechageMatch I                 8th, 9th, 14th, 15th, 18th                             
18:30   Repechage Match J                7th, 10th, 13th, 16th, 19th                           
20:00   Repechage Match K              6th, 11th, 12th, 17th, 20th.                            

The winners of Matches I, J and K progress to the semi finals, the team with the highest number of race points will have 6th pick for the semi finals, next will have 7th pick.  
If equal on race points this will be decided by a coin toss.                                                            
                                                                      

Day 3 Monday 7th May      4 team x 16 heats format      
Semi-Finals - Draw by team managers         
11:00   Semi final 1 Match L                          1st two teams to Grand Final, others to B Final.                  
12:30   Semi final 2 Match M                        1st two teams to Grand Final, others to B Final.

Finals - Open Draw.
14:30   B Final Match N                    To determine teams 5th to 8th in the Championship
16:30   Grand Final Match O             To determine teams 1st to 4th in the Championship.Issued by Mike Hack, ICSF General Secretary, 31/03/18.