czwartek, 19 marca 2020

Speedrowerowa kwarantanna - zadanie domowe online

W związku z trwającą kwarantanną, wiele osób z naszego środowiska dysponuje większą ilością czasu. Można go spożytkować dla … zwiększenia jakości własnego wkładu w speedrower.

W minioną sobotę odbyło się szkolenie dla sędziów w formie webinaru. Jednym z jego elementów był wykład na temat regulaminów obowiązujących w sporcie speedrowerowym. Treść wykładu została przygotowana w taki sposób, że dotyczy nie tylko sędziów, ale również działaczy, którzy na codzień partycypują w prowadzeniu klubu lub/i pełnią różne funkcje podczas zawodów, więc wskazane jest, aby dotarł on do jak największej liczby osób.
Zamysł był taki, aby ten wykład udostępnić dla wszystkich w formie filmowej. Jednakże tego pomysłu się nie da zrealizować z dwóch powodów: obie wersje nie przedstawiają wystarczającej jakości (w trakcie następowały uwagi i pytania, które przerywały ciągłość wypowiedzi) oraz fakt, że obie wersje okazały się zbyt długie (ok 80 i 90 minut). Jednakże treść może zostać przekazana w inny sposób - TUTAJ dostępny jest konspekt wykładu, z którym można się zapoznać samodzielnie, co jest wskazane, żeby nie było kolejnych niedopowiedzeń i nieporozumień w trakcie rozgrywek.

Kolejnym tematem, który warto uzupełnić w oczekiwaniu na rozpoczęcie sezonu jest dopełnienie wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zawodników do rozgrywek - brak zatwierdzenia już wpisanego na listę zawodnika wynika z niedopełnień regulaminowych.

Sezon zostanie rozpoczęty krótko po ogłoszeniu zakończenia kwarantanny (będziemy śledzić powrót innych dyscyplin do regularnych rozgrywek), więc czasu na wszystkie czynności może być niewiele, więc warto pomyśleć o tym z wystarczającym wyprzedzeniem.

Regulaminowo wpłat należy dokonać na 14 dni przed zawodami. W związku z tegoroczną sytuacja, termin wpłat zostanie ogłoszony wraz z ogłoszeniem daty pierwszych zawodów.


sobota, 14 marca 2020

Speedrowerowa kwarantanna

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zostało wprowadzonych sporo ograniczeń życia codziennego, w tym zawieszenia rozgrywek sportowych. Wobec zaistniałej sytuacji w kraju (i nie tylko) PFKS nie może pozostać obojętny.


ZAWIESZAMY ROZPOCZĘCIE SEZONU 2020 do odwołania - co zostanie ogłoszone osobnym komunikatem.


Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak rozwinie się sytuacja. Na pewno nie rozpoczniemy tegorocznych rozgrywek zanim inne aspekty życia codziennego nie wrócą do normy.


W związku z koniecznością późniejszego rozpoczęcia rozgrywek sportowych należy się liczyć z tym, że część imprez się nie odbędzie, a rozgrywki cykliczne (ligowe i pucharowe) mogą się odbyć w ograniczonym zakresie. Korekta kalendarza nastąpi w momencie, gdy będzie znany termin powrotu na tory - czyt. zależy iloma terminami kalendarzowymi będziemy dysponować.


Jednocześnie apelujemy o zachowanie wszelkich środków ostrożności zgodnie z zaleceniami instytucji państwowych.


piątek, 13 marca 2020

środa, 4 marca 2020

DMP 2020 = CS Superliga

Podczas ostatniego Walnego Zebrania Delegatów PFKS przyjęto uchwałę o treści:
Ustalenie jednolitej nazwy dla rozgrywek ligowych o Drużynowe Mistrzostwo Polski, stworzenie oficjalnego logotypu, fanpage-a, kanału YouTube oraz wyznaczenie koordynatora z każdego klubu który będzie odpowiadał za przekazywanie materiałów.
W komunikacie informującym o ustaleniach najwyższej władzy PFKS zostało podane, że nazwa zostanie nadana przez Zarząd PFKS. Za koordynację pozostałych elementów powyższego wniosku odpowiada jego pomysłodawca - Kol. Bartosz Fryckowski.
Zarząd właśnie taką nazwę uchwalił i brzmi ona CS Superliga.


niedziela, 1 marca 2020

WEBINAR - szkolenie sędziów sportu speedrowerowego - sobota 14.03.2020

Tegoroczne szkolenie sędziów odbędzie się w formie webinaru - uczestnicy drogą mailową otrzymają link do oglądania materiału szkoleniowego w formie na żywo (konkretnie wskazany czas). Z racji tego, że forma ta ma swoje ograniczenia techniczne, szkolenie odbędzie się w dwóch grupach - każda po maksymalnie 25 osób. Pierwsza grupa o godzinie 10:00, druga o godzinie 13:00. Zapisy do wybranej grupy: TUTAJ (plik udostępniony na g-maile wszystkich klubów, sędziowie niezrzeszeni zgłaszają się bezpośrednio do BA - tu należy się zapisywać, obowiązuje zasada “kto pierwszy, ten lepszy”; w razie braku miejsc należy się wpisywać na listę rezerwową - w przypadku zwolnienia się miejsc, będziemy się kontaktować z osobami z tej listy - tu również kolejność wpisu ma znaczenie).

Do środy 11.03.2020 należy dokonać zapisu, pamiętając o ograniczonej liczbie miejsc, oraz wpłaty na konto PFKS (nr konta w zakładce "dane PFKS"), w kwocie 30 zł od każdego uczestnika szkolenia, a dowód wpłaty należy przesłać do BA (potwierdzenia przychodzące z banku są doręczane po kilku dniach, więc mogą na czas nie dotrzeć) - brak terminowej wpłaty powoduje niedopuszczenie do szkolenia. Egzamin odbędzie się formie online - techniczne szczegóły później.


Brak uczestnictwa w ww. szkoleniu, w wyznaczonym terminie, nie zamyka przed nikim możliwości zdobycia uprawnień. Będzie możliwe wykupienie za 60 zł dostępu do zapisu wideo szkolenia oraz przystąpienie do egzaminu, również w formie online. Zapisy na tę formę uzyskania uprawnień odbędą się później, o ile zajdzie taka potrzeba.

Jednocześnie informuje się, że aby sędziować zawody na szczeblu centralnym (wg dawnego nazewnictwa - posiadanie licencji sędziego "krajowego") przystąpienie do egzaminu - bez względu czy zaliczonego wraz z uczestnictwem w webinarze czy w formie egzaminu dostępnego po wykupieniu materiału - i jego pozytywne zaliczenie jest obowiązkowe.Przypomina się, że należy się indywidualnie zapoznać z obowiązującymi regulaminami - na szkoleniu zostaną przypomniane tylko niektóre kwestie oraz przedstawione zmiany jakie zostały dokonane przed rozpoczęciem sezonu 2020.


środa, 26 lutego 2020

Kolejny zestaw informacji przedsezonowych

W zakładce "statut i regulaminy" zaktualizowano link do RSS - na wersję 2020 oraz umieszczono nowy link do aneksu na sezon 2020, którego dotychczas nie było. Jest więc możliwość zapoznania się z nim przed szkoleniem sędziowskim.

Jak już było wcześniej podawane, ww. szkolenie odbędzie się w formie webinaru z egzaminem w formie online. Bliższe szczegóły zostaną podane później w osobnym komunikacie. Na obecną chwilę podaje się dwie informacje: 1. szkolenie odbędzie się w połowie marca (najbardziej prawdopodobnym terminem jest sobota 14.03.2020); 2. jeśli ktoś chciałby się podzielić materiałem filmowym, który miałby posłużyć w celach edukacyjnych szkolenia, proszony jest o bezpośredni kontakt z Kol. Arkadiuszem Słyszem do piątku 6.03.2020.Nadal nie ma chętnych do organizacji dwóch rund, uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów PFKS, Indywidualnego Pucharu Polski Juniorów i Kadetów. Kilka razy ta informacja była bezskutecznie podawana, niniejsza zostaje podana po raz ostatni - jeśli do niedzieli 8.03.2020 chętni się nie znajdą, imprezy w tym roku się nie odbędą.
Podawana przy okazji ww. "wezwania" informacja na temat vacatu dotyczącego organizacji drugiej rundy DPP, DPPJ & PPDM (21.06.2020) jest już nieaktualna - zawody te odbędą się w Świętochłowicach.


czwartek, 13 lutego 2020

Obsada rozgrywek drużynowych w sezonie 2020

Zgodnie z zapowiedzią, podaje się obsadę poszczególnych rozgrywek drużynowych sezonu 2020.

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
Od późnej jesieni 2019 skład tych rozgrywek jest znany, ponieważ termin deklaracji udziału w tych rozgrywkach minął dużo wcześniej. Jak powszechnie wiadomo, tegoroczne rozgrywki będą najliczniejsze od ośmiu lat (w sezonie 2011 było 11 ekip), bo z udziałem dziewięciu drużyn: Częstochowa, Gniezno, Kaszczorek, Leszno, Ostrów, Poczesna, Świętochłowice, Toruń, Żołędowo.

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI ŻAKÓW
Prawo startu w tych rozgrywkach mają wyłącznie kluby reprezentowane w rozgrywkach o DMP. Z przywileju tego skorzystały cztery: Leszno, Poczesna, Toruń, Żołędowo.

DRUŻYNOWY PUCHAR POLSKI & DRUŻYNOWY PUCHAR POLSKI JUNIORÓW
Do obu cyklów rozgrywek zgłosiło się sześć tych samych klubów: Częstochowa, Leszno, Ostrów, Świętochłowice, Toruń, Żołędowo.
Przy okazji informacji o rozgrywkach drużynowych Pucharu Polski, przypomina się, że wciąż czekamy na klub, który zechciałby zorganizować drugą rundę tych rozgrywek zaplanowaną na niedzielę 21.06.2020 (pierwsza runda - nd 24.05 w Częstochowie, trzecia - nd 27.09 w Żołędowie).

PUCHAR POLSKI DRUŻYN MIESZANYCH
Nowe rozgrywki, w których miały startować ekipy złożone z kobiety, juniora, seniora i weterana, niestety nie spotkały się ze zbyt dużym zainteresowaniem. Zgłosiły się tylko dwa zespoły: Częstochowa i Żołędowo. Wobec takiego stanu rzeczy, wzywa się przedstawicieli obu klubów do wzajemnego porozumienia i podjęcia wspólnej decyzji - są do wyboru dwie opcje: rezygnacja z rozgrywek w sezonie 2020 lub opracowanie schematu rozstrzygnięcia rywalizacji o to trofeum.

ROZGRYWKI PIERWSZEJ LIGI
Te rozgrywki pozostają w gestii koordynatorów - mają oni pełną dowolność w planowaniu i prowadzeniu tych rozgrywek.
W tym miejscu wzywa się kluby okręgu zachodniego, wobec rezygnacji z funkcji Kol. Euzebiusza Szudry, do wyboru spośród siebie nowego koordynatora. O konsekwencji wyboru należy powiadomić BA.Poza wyżej wspomnianym braku chętnego na organizację drugiej rundy rozgrywek drużynowych o PP, nadal czekamy na chętnych do organizacji uchwalonych przez Walne Zebranie Delegatów PFKS dwóch rund IPPK & IPPJ.
Przypomina się również, że do najbliższej niedzieli 16.02.2020 można zgłosić chęć organizacji jednej rundy cyklu Best Pairs; w przypadku braku chętnego, odbędą się trzy rundy (Kalety, Świętochłowice i Częstochowa).

sobota, 1 lutego 2020

Wykluczenia klubów z rozgrywek sezonu 2020 z warunkowym zawieszeniem wykonalności

Z końcem stycznia minął regulaminowy termin wypełnienia trzech stron / zakładek arkusza zgłoszeniowego (1. dane rejestracyjne klubu, 2. osoby reprezentujące klub [osoby kontaktowe], 3. udział w rozgrywkach [deklaracja udziału w cyklicznych rozgrywkach drużynowych]). Niestety, po raz kolejny znaleźli się tacy, którzy zarówno regulamin jak i wszystkich członków środowiska speedrowerowego mają w …
W związku z tym, kluby, które nie dopełniły tego obowiązku, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek sezonu 2020, o ile do wtorku 12.02.2020 nie uzupełnią wymaganych wpisów: Ostrów, Kalety, Mikołów i Świętochłowice - nie zaczęły w ogóle wypełniać arkusza, Gniezno - brak danych rejestracyjnych klubu.
Ponadto trzy kluby mają braki w deklaracjach udziału do niektórych rozgrywkach drużynowych: TSŻ - brak deklaracji udziału w PPDM, Mustang i Harpagan - brak deklaracji udziału w rozgrywkach I ligi; jeżeli w tym samym terminie (12.02.2020) nie będzie jednoznacznej deklaracji, to zostanie to odczytane jako brak chęci startu w ww. rozgrywkach.

Również do 12.02.2020 WSZYSTKIE KLUBY mają możliwość zmiany deklaracji udziału w rozgrywkach drużynowych (poza DMP - deklaracja dziewięciu zespołów jest ostateczna). 13.02.2020 zostanie ogłoszone w jakiej obsadzie odbędą się poszczególne rozgrywki.

Jednocześnie przypomina się, że w niedzielę 1.03.2020 mija termin zgłaszania zawodników do rozgrywek. Kto nie spełni tego wymogu terminowego nie może mieć żadnej gwarancji, że przed rozpoczęciem rozgrywek Biuro Administracyjne zdąży przeprowadzić procedurę zatwierdzenia zawodnika/ów do rozgrywek, co będzie skutkowało brakiem możliwości wpisania zawodnika/ów do e-protokołu zawodów - technicznie nic się w tych kwestiach nie zmienia.


piątek, 31 stycznia 2020

Wprowadzenie RODO

Polska Federacja Klubów Speedrowerowych, jako podmiot zarejestrowany w kraju będącym członkiem UE, jest zobowiązana wdrożyć rozwiązania związana z przepisami RODO. W związku z tym, na zlecenie zarządu PFKS, została przeprowadzona analiza prawna, w wyniku której, zarówno władze PFKS jak i kluby będące jej członkami są zobowiązane do wprowadzenia pewnych czynności.

Pierwszym etapem jest wprowadzenie tzw. polityki prywatności, polityki plików cookie (z racji używania do obsługi dyscypliny narzędzi internetowych, m.in. bloga i narzędzi biurowych google). W ramach realizacji tej części zadania powstała dodatkowa zakładka na blogu; tytuł zakładki to “RODO”, a jej treść stanowi klauzula informacyjna oraz wspomniane wiadomości w temacie polityki prywatności i plików cookie.

Na prawym marginesie bloga znajduje się link do spisu osób posiadających uprawnienia trenerów i instruktorów sportu speedrowerowego. W związku z podjętymi opisywanych tu czynności zostały ukryte rubryki z datami i miejscami urodzenia osób umieszczonych na liście.

W zakładkach “Sezon …” (bieżący) oraz “Archiwum sezon …” (poprzedni) są umieszczone linki do zestawu danych poszczególnych klubów (technicznie jest to zakładka BLOG z arkusza zgłoszeniowego każdego klubu). Zostaną ukryte informacje o wieku i roczniku zawodnika; kolorowa informacja o kategorii wiekowej zawodnika pozostanie bez zmian.

Obowiązek klubów zrzeszonych w PFKS - podaje się pełne brzmienie jednego z punktów omawianej tu analizy prawnej: 
W przypadku przekazywania danych osobowych osób fizycznych przez kluby zrzeszone w ramach Federacji, Federacja jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe. Po stronie klubów przekazujących dane ich uczestników leży obowiązek zawarcia umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Tym samym musi spełnić jedynie obowiązek informacyjny (art. 14 RODO) - patrz klauzula informacyjna. 

Z racji tego, że pojawiały się reakcje (uwagi i zastrzeżenia) dotyczące umieszczania nazwisk w treści komunikatów, np. przy podawaniu informacji o nakładanych karach, podaje się pełne brzmienie jednego z punktów analizy:
W przypadku umieszczania przez Federację na stronie oficjalnych komunikatów dotyczących karania zawodników, działaczy oraz sędziów, nie trzeba pozyskiwać zgody na takie działanie, albowiem przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO. Obowiązek informacyjny został spełniony w chwili gromadzenia danych o zawodnikach, działaczach i sędziach.

Ewentualne pytania w tematach związanych bezpośrednio z treściami niniejszego komunikatu należy kierować do Prezesa PFKS.


niedziela, 26 stycznia 2020

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów 2020 - informacje i wytyczne związane z podjętymi nań decyzjami

W niedzielę 19.01.2020 w podłódzkim Dobieszkowie odbyło się coroczne posiedzenie najwyższej władzy polskiego speedrowera - Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych.
Pierwszym, zasługującym na szczególną uwagę, pozytywem jest wysoka, dawno niespotykana frekwencja uprawnionych delegatów - obecnych było 29 (na 45 uprawnionych) osób; w pierwszym terminie na sali były 24 osoby, co stanowiło quorum.

Dostępne w całości w poprzednim komunikacie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności PFKS zostało przyjęte (praktycznie bez żadnej dyskusji, pomimo tego, że różnego rodzaju dysputy internetowe wskazywały na to, iż ta część obrad będzie bardzo gorąca), podobnie jak sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania są stałym elementem każdego z Zebrań. Nowością było głosowanie nad absolutorium dla każdego z czterech selekcjonerów kadr narodowych. Z racji tego, że trener reprezentacji open sam złożył rezygnację z pełnionej funkcji, jego praca nie była w tej formie oceniana. Pozostali trzej otrzymali absolutorium zbierając powyżej 20 pozytywnych głosów.

Zostało zgłoszonych 11 wniosków, które zostały przyjęte. Podaje się ich pełną treść; przy niektórych zostają dodane dyspozycje lub/i wyjaśnienia: 


 1. Stworzenie dwóch rund Indywidualnego Pucharu Polski Kadetów oraz Juniorów w sezonie 2020.
Mają to być rozgrywki analogiczne do IPP dla żaków oraz młodzików. Punktacja generalna IPPJ i IPPK również będzie analogiczna do IPPŻ i IPPMk.
W związku z tym dwa kluby są proszone o zgłoszenie chęci organizacji obu rund - dwa terminy (dowolnie wybrane spośród aktualnie wolnych) - w każdej z obu imprez zostanie rozegrane po jednej rundzie rozgrywek dla kadetów i juniorów.


 1. Ustalenie jednolitej nazwy dla rozgrywek ligowych o Drużynowe Mistrzostwo Polski, stworzenie oficjalnego logotypu, fanpage-a, kanału YouTube oraz wyznaczenie koordynatora z każdego klubu który będzie odpowiadał za przekazywanie materiałów.
Nazwa zostanie nadana przez Zarząd PFKS. Za koordynację pozostałych elementów powyższego wniosku odpowiada jego pomysłodawca - Kol. Bartosz Fryckowski.


 1. Precyzyjne określenie kar, które obligatoryjnie będą nakładane na klub za wtargnięcie na tor osoby nieupoważnionej.
RSS wyraźnie określa kto, kiedy i gdzie ma prawo przebywać w trakcie zawodów. Niestety praktyka pokazuje, że te zasady są nagminnie łamane, co ma negatywne konsekwencje związane z postrzeganiem dyscypliny przez obserwujących zawody. W związku z tym w RSS (i aneksach na kolejne sezony) zostanie dopisana kara finansowa dla klubu, którego członkowie nie przestrzegają tych zasad.


 1. Wykluczenie do końca zawodów jest finansowo równoznaczne z otrzymaniem czerwonej kartki.
Do RSS zostanie dopisany punkt, że kara wykluczenia do końca zawodów niesie za sobą konsekwencję finansową w wysokości równej finansowej konsekwencji czerwonej kartki.


 1. Koordynator sędziów określi zasady dotyczące oceny przekleństw podczas zawodów.
Wniosek jest wynikiem burzliwej dyskusji, którą można bardzo mocno uprościć do stwierdzenia: czy ciche przekleństwo w wyniku reakcji na np. upadek, nieadresowane pod niczyim adresem może być równoznaczne z niekulturalnym głośnym komentarzem oraz celowym obrażaniem innych uczestników zawodów (sędziego, przeciwników, kibiców)?


 1. Wyznaczanie sędziego pomocniczego na zawodach rangi mistrzowskiej (MPPK, IMP).
Postanowiono wykorzystać fakt, że MP zarówno parowe jak i indywidualne odbędą się “w zestawie” wielu turniejów w jednym miejscu i terminie, co spowoduje obecność wielu osób, w tym czynnych sędziów. W związku z tym obecni zostaną poproszeni o społeczne pełnienie funkcji sędziów pomocniczych wg zasad jakie obowiązywały kilkanaście lat temu.


 1. Zmiana punktacji w klasyfikacji końcowej turnieju z punktów biegowych na “turniejowe” (za zajęte miejsce w danym turnieju - za I miejsce X pkt, za II miejsce Y, itd.) w turnieju IPPŻ i IPPMk.
Różna, pod względem liczby uczestników, obsada poszczególnych rund PP sprawia, że wyniki uzyskane w poszczególnych zawodach nie są wartościowo tożsame. Zmiana ma na celu “usprawiedliwienie” systemu wartościowania uzyskanego wyniku sportowego.
Znowelizowany system punktacji będzie obowiązywał we wszystkich rozgrywkach IPP niezależnie od kategorii (patrz informacja przy wniosku nr 1).


 1. Ustalenie górnej granicy czasowej rozpoczęcia organizacji zawodów.
Od kilku lat nie ma w RSS górnej granicy czasowej wyznaczenia godziny rozpoczęcia zawodów - jest tylko dolna, ustalona na godzinę 10:00; dawniej była górna granica ustalona na godzinę 16:00. W związku z pojawiającymi się wzajemnymi złośliwościami pomiędzy klubami, zgłoszono wniosek o powrót do regulaminowego określenia górnej granicy czasowej.
Po głosowaniu, w wyniku którego niniejszy wniosek uzyskał aprobatę większości, przedyskutowano i przegłosowano przedział czasowy, w którym można ustalać rozpoczęcie zawodów. Największe poparcie uzyskał przedział 11:00 - 16:00 (wybierano z trzech opcji, opcje “przegrane” to 11-17 i 12-17).


 1. Zobligować zarząd do określenia konkretnych wymiarów wysokości krawężników.
Obecnie RSS określa tylko minimalną wysokość krawężnika na poziomie 5 cm. Zostanie określona również maksymalna wysokość, która zostanie wpisana do obowiązujących regulaminów.


 1. Organizacja zawodów MPPKŻ razem z IMPŻ i IMPKb, podczas jednego dnia w Poczesnej (Organizator Victoria Poczesna).
W związku ze zwiększeniem liczby zawodów dla żaków (dodanie jednej rundy IPPŻ oraz utworzenie rozgrywek DMPŻ) wykreślono z kalendarza zawody parowe dla tej kategorii. Nie spodobało się to trenerowi jednego z beniaminków i zgłosił wniosek wraz z gotowością organizacji zawodów.


 1. Począwszy od sezonu 2021 - likwidacja ekwiwalentów / kwot transferowych i rozliczeń klub-zawodnik  koordynowanych przez federację.
Faktyczne wprowadzenie w życie … prawa Bosmana.
Zmiany klubowe na przełomie sezonów 2019 i 2020 odbywają się na dotychczasowych zasadach - w myśl zasady, że nie zmienia się reguł w trakcie gry. Zmiany barw klubowych pomiędzy sezonami 2020 a 2021 będą miały miejsce już wg nowych zasad. 


Nadal nie ma gospodarza drugiej rundy drużynowych rozgrywek o Puchar Polski (DPP, DPPJ, PPDM) zaplanowanej na niedzielę, 21.06.2020. Jeśli któryś z klubów jest chętny na organizację, proszony jest o zgłoszenie takiej chęci.
Podobnie czekamy na dwa zgłoszenia w związku z przyjętym wnioskiem nr 1 (patrz wyżej).
Cykl zawodów Best Pairs ma już trzech gospodarzy. Jeśli jest jeszcze ktoś chętny jako czwarty, to do niedzieli 16.02.2020 ma możliwość zgłoszenia się. Jeśli do tego terminu chętnego nie będzie, cykl zamknie się w trzech turniejach.Kwestia wyznaczania sędziów pozostanie taka sama jak w sezonie 2019 - neutralnego sędziego wyznacza “klub trzeci”. Dokładna rozpiska “klubu trzeciego” zostanie podana wraz z kalendarzem. Ponieważ zawsze była możliwość umowy międzyklubowej na “swojego” sędziego, prosimy o zawieranie takich umów również do niedzieli 16.02.2020 i podanie ich do wiadomości BA, tak by ułatwić pracę osobie rozpisującej schemat.


środa, 15 stycznia 2020

Walne Zebranie Delegatów 2020 - porządek obrad


Polska Federacja Klubów Speedrowerowych zwołuje na dzień 19.01.2020, godz.11.00 (drugi termin 11:30), Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PFKS.
Zebranie odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie, Dobieszków 70, 95-010 Stryków.

Porządek obrad:
1.     Otwarcie obrad.
2.     Wybór Komisji Mandatowej.
3.     Przyjęcie protokołu z pracy Komisji Mandatowej.
4.     Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.
5.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.
7.     Sprawozdania Zarządu PFKS za rok 2019.
8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
9.     Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.   Dyskusja na temat określenia kierunków działania, celów i założeń Federacji na rok 2020.
11.   Wolne wnioski.
12.   Przyjęcie uchwał i wniosków sporządzonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13.   Zamknięcie obrad.wtorek, 14 stycznia 2020

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych w roku 2019


 1. Stan organizacyjny PFKS.

Członkowie PFKS
Stan w dniu Walnego Zebrania
Przybyło w roku sprawozdawczym
Ubyło w roku sprawozdawczym
Zwyczajni
13
0
0
Honorowi
2
0
0
Wspierający
1
0
0
Razem
16
0
0


 1. PFKS posiada następujące struktury organizacyjne.

W skład zarządu PFKS wchodzą następujące osoby:
a) Marcin Niedzielski (Prezes), 
b) Maciej Laskowski (Wiceprezes), 
c) Arkadiusz Słysz (Wiceprezes), 
d) Kazimierz Kuchta (Członek zarządu),
e) Agnieszka Kielaszewska (Członek zarządu)

Komisję Rewizyjną utworzyli: Marcin Paradziński, Radosław Wróblewski i Mariusz Detlaf.


 1. Działalność organizacyjna.

Charakterystyka działalności organizacji

Zarząd przygotował plan finansowy oraz plan organizacyjny Federacji na rok 2019. Dzięki rozważnej polityce finansowej, podobnie jak w ubiegłych latach, Zarząd zachował płynność finansową i mógł na bieżąco regulować zobowiązania.

Umowy na prowadzenie księgowości Federacji zostały przedłużone z Panią Katarzyną Ludwicką na rok 2019

PFKS zlecił wdrożenie RODO do naszej struktury – pełna informacja i wykonanie zlecenia przewiduje się do marca 2020 roku. 

Członkowie Zarządu Federacji Arkadiusz Słysz, Maciej Laskowski i Marcin Niedzielski podjęli działania mające na celu uzyskanie środków z tytułu: „Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2019” (Nazwa zadania: Organizacja Mistrzostw Świata w Speedrowerze). Zadanie zostało odrzucone z powodów formalnych. Zarząd, mimo próśb, nie uzyskał informacji szczegółowych dotyczących odrzucenia wniosku. 

W związku z dużym zainteresowaniem dzieci do lat 12, w sezonie 2019 miały miejsce, po raz pierwszy w historii, rozgrywki o Indywidualny Puchar Polski dla kategorii ŻAK, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem (były przypadki przeszło 100 dzieci startujących w zawodach). Po raz pierwszy również zorganizowano Mistrzostwa Polski Par Klubowych Żaków w których startowało aż 9 par.
Po pierwszej rundzie IPPŻ, zawodnicy kategorii MŁODZIK “pozazdrościli” młodszym rozgrywek cyklicznych, co zaowocowało organizacją IPP również dla nich - odbyła się jedna runda mniej niż żaków.
Z racji niemalejącego zainteresowania, rozgrywki zarówno IPPŻ, jak i IPPMk w sezonie 2020 będą kontynuowane.

Pierwszy raz w historii został zorganizowany Drużynowy Puchar Polski Juniorów.

Zarząd PFKS wprowadził na Polskie tory speedrowerowe innowacyjny projekt o nazwie Best Pairs (pomysł zaczerpnięty z żużla), w którym zawodnicy z różnych klubów mogli rywalizować w zawodach parowych pod własnym szyldem – zawody liczyły 3 rundy i wystartowało w nich 10 par (więcej niż w MPPK).

Zarząd w roku bieżącym przeprowadził szkolenie na instruktorów sportu speedrowerowego, po czym w roku 2019 kolejne dwie osoby uzyskały tytuł Instruktora Sportu Speedrowerowego; dla porównania: 4 osoby w 2018 i 15 osób w 2017 (pierwszym roku, w którym znowelizowana ustawa o sporcie umożliwiła nam nadawanie tytułu instruktora sportu).

Dla ułatwienia pracy sędziów wprowadzono (wzorem stosowanego w piłce nożnej systemu VAR)  video-weryfikację spornych sytuacji. Również dla poprawy dyscypliny na zawodach, zarząd bardziej rygorystycznie podszedł do egzekwowania kar finansowych za kartki i inne negatywne zachowania. Działania będa kontynuowane w  sezonie 2020.

Po wniosku na Walnym Zebraniu w 2019 roku wprowadzono obowiązkowe wstawianie materiału filmowego z meczu ligowego.  Niestety nie wszystkie kluby się z tego wywiązywały.


Zarząd w roku bieżącym bardzo dużo czasu poświęcił na wprowadzenie wielu zmian w rozgrywkach na rok 2020.

ZMIANY W REGULAMINIE JAKIE ZOSTAŁY WPROWADZONE NA ROK 2020::

 1. Od sezonu 2020 zmieni się podstawa ustalania składu. Od wielu lat obowiązują składy siedmioosobowe (w tym temacie pomijamy kwestię rezerwy, ta zawsze w różnych formach była i pozostanie), gdzie jedynym wymogiem było, żeby w składzie widniało dwóch juniorów U18. Teraz skład drużyny ma stanowić sześciu zawodników wg jednego z wybranych wariantów składu. (szczegóły dotyczące wariantów na stronie (  http://pfks.blogspot.com)
 2. Zmianie uległ też schemat meczu o DMP – 15 biegowy, był 16 biegowy (szczegóły na stronie http://pfks.blogspot.com)
 3. Zmiana schematu rozgrywek indywidualnych, wzorem Brytyjskiego - wszystkie rozgrywki indywidualne  zostaną rozegrane w jednym miejscu, w jeden weekend. Wprowadzono opłatę wpisową na dobro organizatora zawodów (niezależną od opłaty wpisowej na sezon ponoszonej przez kluby) za start w rozgrywkach indywidualnych. 
 4. MPPK - Wszystkie w jednym terminie. Podobnie jak w mistrzostwach indywidualnych, z racji większego obciążenia finansowego organizatora takich zawodów, przewiduje się wpisowe na dobro organizatora - analogicznie jak w zawodach indywidualnych.
 5. Utworzyliśmy nowe rozgrywki dla drużyn żaków: drużyny startujące w DMP mają prawo zgłosić ekipę do DMPŻ - na zasadach ligowych; w łączności z meczem o DMP odbywa się mecz o DMPŻ (dotyczy to drużyn, które do rozgrywek żaków się zgłoszą).

Składki członkowskie zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Rodzaj rozgrywek ogólnopolskich
Kwota w zł
Rodzaj rozgrywek okręgowych
Kwota w zł
DMP
325,00
Wszystkie zawody okręgowe
350,00
Wszystkie zawody ogólnopolskie (poza DMP), bez względu na ilość zawodów
325,00
Wszystkie ogólnopolskie (suma powyższych)
650,00
Wpisowe obejmujące całość rozgrywek
1000,00

W roku sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zarządu PFKS oraz inne zebrania powołanych komórek organizacyjnych wg bieżących potrzeb.

 • W zakresie prowadzenia działalności administracyjnej PFKS odnotowano:
 1. Nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą, wraz z jej przygotowaniem.
 2. Wydawanie komunikatów, zawierających informacje zarówno spraw administracyjnych, jak i tych związanych stricte z rozgrywkami sportowymi, m.in. na blogu.
 3. Przyjęcie od klubów zgłoszeń do rozgrywek i ich weryfikacja.
 4. Zatwierdzanie zawodników do poszczególnych zespołów.
 5. Formalny nadzór nad pracą Koordynatorów Okręgów i Statystyka.
 6. Przyjmowanie dokumentacji z zawodów i ich weryfikacja. Dotyczy to zawodów na szczeblu centralnym; zawody okręgowe odbywały się pod wyłącznym nadzorem koordynatorów.
 7. Przyjmowanie protestów, skarg, zażaleń itp. od klubów, sędziów, zawodników i działaczy i ich rozpatrywanie.
 8. Zbieranie propozycji i przygotowywanie własnych pomysłów dotyczących koniecznych zmian w RSS. 
 9. Na wniosek zainteresowanych, wydawano wykładnię prawną odnośnie wewnętrznych przepisów.

 • W zakresie prowadzenia działalności organizacyjnej PFKS:

W sezonie speedrowerowym 2019 zadania realizowane były w formie:
 • organizacji imprez sportowych ogólnopolskich,
 •  organizacji imprez sportowych okręgowych (północ, zachód, południe),
 •  startów w Mistrzostwach Polski poszczególnych kategorii wiekowych,
 •  startów w zawodach międzynarodowych:

W sezonie 2019 Polska organizowała Mistrzostwa Świata (Świętochłowice, Poczesna, Kalety, Leszno, Toruń, Żołędowo). 

Poprzez realizację zadania dokonano: 

a) Zakupiono niezbędny do realizacji zadania sprzęt sportowy (w postaci koszulek reprezentacyjnych) - koszt 3400 PLN
b) Zakupiono koszulki pamiątkowe dla Indywidualnych Mistrzów Świata wszystkich kategorii - koszt 405 PLN
c) Zakupiono pamiątki Mistrzostw Świata + podziękowania dla sędziów + podziękowania dla organizatorów + podziękowania dla Federacji Brytyjskiej, oraz Australijskiej - koszt 3590,99 PLN
d) Zakupiono programy zawodów za kwotę 3504 PLN

SUMA 10.899,99

Z wpisowego i ze sprzedaży programów uzyskano: 10.240 PLN         

W Organizację Mistrzostw Świata bardzo mocno ze strony Zarządu były zaangażowane 3 osoby. Maciej Laskowski – przygotowanie formalne wszystkich e-protokołów, harmonogramów, kontakt z przedstawicielami innych federacji, uczestnictwo w MŚ na wszystkich zawodach  przeprowadzenia losowań, kontrolowanie poprawności przebiegu zawodów. Marcin Niedzielski – ustalanie harmonogramów, przygotowanie i złożenie w całość programu zawodów włącznie z przygotowaniem części graficznej, zamówienie wszelkich niezbędnych pamiątek, koszulek, koordynacja dostaw, kontakt z przedstawicielami innych federacji. Arkadiusz Słysz – pomoc formalna ustalanie harmonogramów, dobór sędziów do poszczególnych zawodów, przygotowanie programu zawodów. 


 1. Działalność sportowa.

 1. Powołany Wydział Szkolenia wyodrębnia cztery reprezentacje Polski:
- kadrę narodową seniorów z trenerami Damianem Woźnym, Przemysławem Binkowskim, oraz imiennie powoływaną kadrą zawodniczą,
- kadrę juniorów (zawodników do 18 roku życia) z trenerami Marcinem Pukiem, Adamem Bożejewiczem, oraz imiennie powoływaną kadrą zawodniczą.
- kadrę narodową weteranów z trenerem Tomaszem Pokorskim oraz imiennie powoływaną kadrą zawodniczą,
- kadrę narodową kobiet z trenerem Arkadiuszem Słyszem oraz imiennie powoływaną kadrą zawodniczą,

 1. W sezonie 2019, z uwagi na brak środków, nie przeprowadzano konsultacji dla kadr narodowych.

 1. W okresie 26.07.19 – 11.08.2019 Reprezentacje Polski seniorów, juniorów, weteranów i kobiet brały udział w Mistrzostwach Świata. 
Reprezentanci i zawodnicy uczestniczyli w MŚ na koszt klubów, oraz finansowali je indywidualnie. 
 • reprezentacjom zapewniono reprezentacyjny ubiór do jazdy.
      
Biorący udział w organizowanych w Polsce, Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Świata reprezentanci naszego kraju w wyniku przeprowadzonej rywalizacji zanotowali następujące osiągnięcia sportowe:
 1. Indywidualne Mistrzostwa Świata seniorów: 2 miejsce – Marcin Szymański, 3 – Dawid Bas,
 2. Indywidualne Mistrzostwa Świata juniorów: 1 miejsce – Marcel Krzykowski, 3 – Mikołaj Reszelewski, 
 3. Indywidualne Mistrzostwa Świata Weteranów: 1 miejsce – Dominik Rycharski, 2 – Michał Kastrau, 3 – Marcin Puk,
 4. Indywidualne Mistrzostwa Świata boys U16 (kadetów – do 16 lat): 1 miejsce – Radosław Morawiak, 3 – Marcel Krzykowski, 
 5. Indywidualne Mistrzostwa Świata girls U16 (kobiet – do 16 lat): 3 – Zuzanna Klett, 
 6. Drużynowe Mistrzostwa Świata seniorów – Reprezentacja Polski w składzie: Marcin Szymański, Remigiusz Burchardt, Dawid Bas, Bartosz Grabowski, Rafał Duliński zdobyła złoty medal,
 7. Drużynowe Mistrzostwa Świata juniorów – Reprezentacja Polski w składzie: Radosław Morawiak, Marcel Krzykowski, Mikołaj Reszelewski, Patryk Bielaczek, Mikołaj Menz zdobyła srebrny medal,
 8. Drużynowe Mistrzostwa Świata weteranów – Reprezentacja Polski w składzie: Arkadiusz Słysz, Marcin Puk, Aleksander Zieliński, Maciej Pudliszewski, Dominik Rycharski zdobyła brązowy medal,
 9. Drużynowe Mistrzostwa Świata kobiet – Reprezentacja Polski w składzie: Sandra Tamborska, Julia Pieprzyk, Alicja Hamara, Sandra Charbich, Zuzanna Klett, Patrycja Klett, Klaudia Kędziora zdobyła srebrny medal,
 10. Mistrzostwa Świata Par seniorów – Reprezentacja Polski w składzie: Marcin Szymański, Dawid Bas, Bartosz Grabowski zdobyła złoty medal,
 11. Mistrzostwa Świata Par juniorów – Reprezentacja Polski w składzie: Marcel Krzykowski, Radosław Morawiak, Mikołaj Menz zdobyła srebrny medal.
 12. Mistrzostwa Świata Par weteranów – Reprezentacja Polski w składzie: Arkadiusz Słysz, Marcin Puk, Aleksander Zieliński zdobyła złoty medal.

 1. Działalność w zakresie marketingu sportu speedrowerowego 
W roku 2019 nie prowadzono działań marketingowych ze względu na brak struktury zewnątrz – informacyjnej PFKS. 


 1. Inne działania.

 1. Działalność pod względem informacyjno – propagandowym.
      Sprawnie działa strona internetowa PFKS (http://pfks.blogspot.com) będąca najważniejszą platformą do komunikacji z klubami zrzeszonymi w PFKS.
 1. Działania w zakresie logistycznym, PFKS obejmowały:
 • Przygotowanie i obsługa zebrań organizowanych przez Zarząd PFKS.
 • Współudział w zapewnieniu ubiorów dla kadr narodowych.
 • Wydanie i ewidencjonowanie przydzielonego sprzętu i odzieży dla funkcyjnych i zawodników kadr narodowych PFKS.
 • Bieżąca analiza właściwości, w zakresie eksploatacyjnym i zużycia, przydzielonego sprzętu i odzieży.
 • Współudział w planowaniu potrzeb w zakresie logistycznym PFKS na rok 2019.
 • Zakup pucharów, medali za DMP Ekstraligi i I ligi gr. Płn. & Płd. (w okręgu zachodnim rozgrywki I ligi się nie odbywały).
 1. Działalność dyscyplinarno – wychowawcza. 
Federacyjny Trybunał Speedrowerowy został w roku bieżącym zlikwidowany ze względu na brak osób chętnych do pracy w FTS-ie. Po tym jak do Zarządu wszedł Arkadiusz Słysz zajmując miejsce Tomasza Włodarczyka. Nie było odpowiedniej chętnej osoby do działania w powyższych strukturach. Mając na uwadze dobro polskiego speedrowera Zarząd postanowił przejąć obowiązki FTS-u i rozstrzygać kwestie dyscyplinarne. 
W roku 2019 Zarząd zajmował się 11 sprawami dyscyplinarnymi (wcześniej w kompetencji FTS), spośród których 10 spraw zakończyło się karami dyscyplinarnymi. 


 1. Sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat (przygotowany przez księgową)

BILANS za rok 2019: plus 1747, 44 PLN.

ZYSKI – 26.858,00 PLN:
 • Wpisowe (składka, opłata startowa) – 24.140,00 PLN
 • Kary regulaminowe, żółte i czerwone kartki – 2.618,00 PLN
 • Uzyskanie tytułu instruktora sportu – 100,00 PLN

STRATY – 25.110,56:
 • Usługi pocztowe – 7,30 PLN
 • Usługi hotelowe – 1.376,30 PLN
 • Usługi gastronomiczne, cateringowe – 495,00 PLN
 • Usługi transportowe – 15,00 PLN
 • Delegacja służbowa – 150,00 PLN
 • Delegacja - ekwiwalent – 850,00 PLN
 • Diety, noclegi, przejazdy – 2.423,40 PLN
 • Nagrody pieniężne – 3.000 PLN
 • Odzież sportowa – 4.435,00 PLN
 • Puchary, medale, nagrody – 5.020,31 PLN
 • Wydruk katalogów – 2.264,27 PLN
 • Materiały biurowe – 119,99 PLN
 • Usługi bankowe – 470,00 PLN
 • Pozostałe usługi – 358,99
 • Umowa zlecenie – 3.600,00 PLN
 • Pozostałe koszty – 99,00 PLN
 • Zakup sprzętu, wyposażenia 398,00 PLN


PODZIĘKOWANIA
Zarząd Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych dziękuje:
• Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Mistrzostw Świata w 2019 r. W szczególności klubom organizatorom: Śląsk Świętochłowice, TPD Kalety, Victoria Poczesna, TSŻ Toruń, Mustang Żołędowo, Szawer Leszno
• Biurowi Administracyjnemu PFKS na czele z Panem Maciejem Laskowskim
• Trenerom kadr za osiągnięte sukcesy z reprezentacjami: Damianowi Woźnemu, Przemysławowi Binkowskiemu, Marcinowi Pukowi, Adamowi Bożejewiczowi, Arkadiuszowi Słyszowi, Tomaszowi Pokorskiemu
• koordynatorom okręgów: Pawłowi Cegielskiemu, Euzebiuszowi Szudrze, Kazimierzowi Kuchcie 
• Prezesom i działaczom Stowarzyszeń Sportowych zrzeszonych w PFKS,
• Trenerom klubowym i rodzicom zaangażowanym w szkolenie dzieci i młodzieży.


Prezes Zarządu

/-/ Marcin Niedzielski