wtorek, 27 lutego 2018

Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych - zgłoszenia

Jak już było sygnalizowane, tegoroczne Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych odbędą się na torze East Park, w dniach 5-7.05.2018.

Zgłoszeń zespołów do tej imprezy należy dokonać bezpośrednie do BA na adres biuro.pfks@gmail.com, do najbliższej niedzieli, 4.03.2018. BA przekaże do ICSF listę zgłoszonych drużyn reprezentujących polskie kluby.

piątek, 23 lutego 2018

Regulamin Drużynowego Pucharu Polski 2018

Jak zostało wcześniej wspomniane, do tegorocznej edycji DPP zgłosiło się rekordowo dużo klubów, bo aż 8. Sama liczba zaangażowanych w te rozgrywki to bardzo pozytywne zjawisko, jednakże stanowiła "mały problem" formalny - nie ma gotowego schematu na turniej z udziałem 8 ekip, w związku z czym, trzeba było takowy stworzyć, co się udało.

E-protokoły, wg załączonego regulaminu zostały przygotowane, udostępnione organizatorom i podlinkowane w kalendarzu w zakładce "sezon 2018" (można dowolną rundę otworzyć, żeby obejrzeć grafikę jak runda DPP będzie wyglądać).

Regulamin został w całości wpisany w aneks do RSS na rok 2018 (patrz pkt 7.6.). Aneks dostępny jest w zakładce "statut i regulaminy" lub TUTAJ.


czwartek, 15 lutego 2018

Kalendarz rozgrywek 2018

W zakładce "Sezon 2018" został umieszczony pełny terminarz rozgrywek speedrowerowych sezonu 2018. Zawiera on imprezy szczebla centralnego, reszta należy do koordynatorów (terminy rund rozgrywek juniorskich oraz IMO, tradycyjnie zostały podane odgórnie).

DMP zostaną rozegrane z udziałem 5 drużyn. Odbędzie się 15 rund (wariant wybrany w sposób demokratyczny): po dziesięciu tradycyjnych rundach - każdy jedzie 8 spotkań i 2 razy pauzuje - odbywa się kolejnych pięć rund, w których pozycje zależą od lokaty w tabeli po zakończeniu 10 rundy.

W Drużynowym Pucharze Polski wystartuje aż 8 drużyn - rekordowa, jak dotychczas liczba ekip. Trwają końcowe prace nad regulaminem i programem tych rozgrywek. Wkrótce zostanie opublikowany wynik tych prac.


wtorek, 6 lutego 2018

Wybrano nowe władze PFKS

Podczas niedzielnego Walnego Zebrania Delegatów PFKS w Toruniu, zostały wybrane nowe władze Federacji.
Prezesem został Marcin Niedzielski, który na tym stanowisku zastąpił swojego ojca, Krzysztofa. Poza tym, w składzie Zarządu nastąpiła tylko jedna zmiana - Marcina Kołatę zastąpiła Agnieszka Kielaszewska z Leszna. Skład Komisji Rewizyjnej zmienił się w 100% - nikt z członków ustępującej, nie kandydował do nowego jej składu.

ZARZĄD PFKS po wyborach:
Prezes - Marcin Niedzielski
Wiceprezesami, bez zmian zakresu obowiązków, pozostali Tomasz Włodarczyk i Maciej Laskowski
Kazimierz Kuchta i Agnieszka Kielaszewska - członkowie Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący - Marcin Paradziński
Zastępca - Radosław Wróblewski
Sekretarz - Mariusz Detlaf


piątek, 26 stycznia 2018

Możliwość odbioru uprawnień instruktorskich podczas Walnego Zebrania (4.02.2018 - Toruń)

W następną niedzielę (podczas Walnego Zebrania Delegatów) będzie możliwość odbioru legitymacji instruktora / dyplomu trenera przez osoby, które tego wcześniej nie uczyniły. Nie ma konieczności odbioru osobistego, można to uczynić za pośrednictwem swoich przedstawicieli reprezentujących klub podczas Walnego Zebrania). Przypomina się zasady ich otrzymania:


 • Ci, którzy uzyskali uprawnienia podczas kursu w roku 2010 otrzymują dyplom trenera. Dostarczyć muszą jedynie fotografię "legitymacyjną" o formacie 3,5 x 4,5 cm.

 • Ci, którzy uzyskali uprawnienia w sezonie 2017 (w kolejnym będzie możliwość uzyskania uprawnień na tych samych zasadach) otrzymają legitymację instruktora. W tym celu należy dostarczyć / uzupełnić:
  • Fotografię - jw.
  • Kserokopię (lub skan wysłany mailowo na adres BA) "jakiegokolwiek kwitu" poświadczającego uzyskanie wykształcenia conajmniej średniego - wymóg ustawowy
  • Opłatę za uzyskanie uprawnień w wysokości 100 PLN - potwierdzenie wpłaty na konto PFKS lub wpłata gotówkowa przy odbiorze

sobota, 13 stycznia 2018

Informacje techniczne uzupełniające poprzedni post

Arkusze zgłoszeniowe na sezon 2018 zostały przygotowane, poudostępniane klubom a ich "publiczne zakładki" podlinkowane do karty "SEZON 2018". Można zatem przystąpić do ich wypełniania.


Arkusz "numery licencji zawodniczych" (bezpośredni link na prawym marginesie BLOGa - przypomnienie) został poszerzony o kilka funkcji ułatwiających szukanie zawodników i przypisanych im numerów licencji.
Zawierał on dotąd tylko jeden arkusz/zakładkę, w której szukać trzeba było po numerach licencji, pamiętając przy tym kiedy licencja była wydana / nadany został numer licencji (przed styczniem 2009 we Wrocławiu, czy później w Gnieźnie lub Bydgoszczy). Teraz zakładek jest aż sześć - można szukać alfabetycznie, po klubach macierzystych oraz po numerach licencji; wszystkie trzy zostały przygotowane w dwóch wersjach: z "podziałem czasowym" (przed lub po styczniu 2009 - ozn. P) oraz bez tego podziału (jako jedna, sporo dłuższa lista - ozn. B).


środa, 10 stycznia 2018

"Arkusze zgłoszeniowe 2018" - DUŻO, BARDZO ISTOTNYCH zmian technicznych

Jak co roku o tej porze, wkrótce (prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu - trwają "prace wykończeniowe") zostaną wszystkim klubom udostępnione, przygotowane indywidualnie, arkusze zgłoszeniowe do rozgrywek sezonu 2018.Zgodnie z RSS, pierwsze trzy arkusze (dane klubu, wykaz osób reprezentujących klub oraz deklaracja udziału w rozgrywkach sezonu 2018) należy wypełnić do 31 stycznia 2018. W tych "zakładkach" zmian technicznych nie ma, więc nie wymagają dodatkowych instrukcji ani komentarza.Duże zmiany dotyczą zgłaszania zawodników (regulaminowy termin to 1 marca 2018; można dłużej, ale należy wziąć pod uwagę, że BA musi mieć czas na zatwierdzenie zawodników [regulaminowe minimum - 5 dni przed zawodami]; przypomnienie: BA NIE jest instytucją całodobową). Nie tyle samego zgłoszenia, co wypełniania dotychczasowych zaleceń, zarówno technicznych jak i regulaminowych. Niestety, wielu wpisujących, niektórych wytycznych nie rozumiało (pomimo wielokrotnego pisania, jak i ustnych instrukcji) lub miało zagadnienie ... głęboko w ... Wobec tego, arkusz został przeprogramowany tak, by zastosowania tych wytycznych pilnował sam program - a z nim nikt nie podyskutuje.

UWAGA 1. Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi arkusza - na pierwszej stronie; niektóre sprawy zostały powtórzone na arkuszach, w których są wpisywane konkretne dane.
Jeśli któryś z zapisów jest niezrozumiały, można dopytać.

UWAGA 2. Wytyczne, o których mowa wyżej, dotyczą konkretnych danych zawodników, które nagminnie bywały pomijane. Ich wpisanie będzie teraz "pilnowane" przez narzędzia programu; mieli tego pilnować sędziowie sprawdzając licencje zawodników (tam wskazane braki były widoczne) przed zawodami, ale niestety tego nie robili - po raz kolejny ... zawiódł "czynnik ludzki".
Unowocześnienie dotyczy tego, że zawodnicy, u których nie zostały wpisane konkretne dane / wypełnione konkretne rubryki tabeli zgłoszeniowej (ich spis, z komentarzem, poniżej) nie zostaną ujęci w arkuszu o nazwie "BLOG" (dawniej - "karta klubu") - jedynym udostępnionym publicznie oraz w arkuszu "licencje zawodników" (dane do tej zakładki są kopiowane również z arkusza "BLOG"), służącym do samodzielnego wydruku licencji zawodniczych ważnych wyłącznie na dany sezon.

UWAGA 3. Trwają prace (być może ich efekt zostanie zastosowany już w nadchodzącym sezonie), by dane z zakładki "BLOG" były wykorzystywane w innych dokumentach/arkuszach google stosowanych w dokumentowaniu rozgrywek speedrowerowych w Polsce. Na "pierwszy ogień" pójdą e-protokoły zawodów o DMP; czyt. BRAK zawodnika na liście w zakładce "BLOG" = BRAK możliwości wpisania zawodnika w skład drużyny na mecz DMP (oraz innych, jeśli zostaną one "podpięte" pod klubową bazę danych).

Spis obowiązkowych danych / rubryk, o których mowa w uwadze nr 2 (informuje się o tym już teraz, by kluby miały czas na zebranie kompletu potrzebnych danych, a nie, że "za pięć dwunasta" budzą się z ... ):
IMIĘ i NAZWISKO zawodnika - sprawa oczywista, bez komentarza.
ROCZNIK (rok urodzenia zawodnika) - umieszczony w kolumnie 5, która automatycznie generuje wiek zawodnika w kolumnie 4, a ten, również automatycznie, generuje kategorię wiekową zawodnika w kolumnie 3 (dla lepszej widoczności, kategorie wiekowe są "kolorowane", każda na własny kolor); zagadnienie bez technicznych zmian w porównaniu z arkuszami z lat ubiegłych.
Numer PESEL zawodnika - jedna z najczęściej pomijanych danych; informacja dodatkowa (technicznie bez zmian): nr PESEL jest widoczny wyłącznie dla klubu-właściciela arkusza oraz BA - kolumna zawierająca nr PESEL oraz kolejna, zawierająca adres zamieszkania zawodnika są niewidoczne (ukryte, bez możliwości ich ujawnienia przez podmioty nieuprawnione do obsługi tej funkcji) w upublicznionej zakładce - czyt. ustawa o ochronie danych osobowych nie zostaje naruszona.
NUMER LICENCJI ZAWODNIKA - kolejna z najczęściej pomijanych; od kilku lat, w miejsce dotychczas wydawanych w formie dokumentu (zalaminowana karta wielkości dowodu osobistego, drukowana w kolorze żółtym), obowiązuje wyłącznie jej NUMER nadany przez PFKS, który należy wpisywać w miejsca wymagane (w tym w arkusz zgłoszeniowy).
Spis numerów licencji zawodniczych został umieszczony w osobnym arkuszu - bezpośredni link do niego znajduje się na prawym marginesie niniejszego BLOGa. Dla ułatwienia, w arkuszu znajdują się dwie zakładki - w jednej, zawodnicy są uporządkowani wg numerów licencji, a w drugiej wg alfabetycznej kolejności klubów macierzystych (tych, które wnioskowały o wydanie licencji) zawodników; UWAGA: klub macierzysty może nie mieć nic wspólnego z klubem aktualnym (przykładowo: klubem macierzystym B.Grabowskiego jest Wiraż, a S.Harrisa BTS"S").
W przypadku braku zawodnika na liście, należy ten brak w trybie pilnym uzupełnić. Możliwe są dwa przypadki, które należy rozwiązać odrębnie:
Możliwość 1 - zawodnik otrzymał licencję PFKS przed styczniem 2009 roku (licencje wydawane przez PTS, sprzed roku 2006, nie mają zastosowania), a brakuje go na liście. Oznacza to, że numer takiej licencji nie został wcześniej, pomimo obowiązku, ujawniony. Należy taką licencję odszukać (powinna być w posiadaniu samego zawodnika lub jego klubu) i jej numer ujawnić - zostanie dopisany do listy licencji. W przypadku totalnego zagubienia, należy się zwrócić do BA o nadanie nowego, zachowując pełną regulaminową procedurę (patrz: możliwość 2).
Przypadek ten dotyczy również kilku zawodników, którym licencję wydawała gnieźnieńska Komisja Licencji po styczniu 2009 (lista nadanych numerów licencji dotarła niekompletna) - patrz brakujące numery w prawej kolumnie spisu.
Możliwość 2 - zawodnik dotychczas nie miał nadanego numeru (lub wydanej licencji w formie wcześniej obowiązującej); wówczas należy zgłosić takich zawodników z wnioskiem o nadanie im takowych numerów (dopisanie ich do ww. listy), wnosząc regulaminową opłatę za nadanie numeru licencji zawodniczej - niezmienianą od wielu lat, kwotę 15 PLN.
ZATWIERDZENIE ZAWODNIKA DO ROZGRYWEK - kolumna wypełniana wyłącznie przez BA - na podstawie wypełnienia przez wszystkie podmioty wymogów regulaminowych (patrz rozdział dotyczący przynależności klubowej zawodnika).
Ważna UWAGA: jeśli wszystkie warunki regulaminowe zostaną spełnione, to zawodnik zostanie zatwierdzony (informacja taka zostanie odnotowana w kolumnie z zatwierdzeniem); jeżeli mimo tego, zawodnik nie będzie widoczny w spisie zawodników klubu w zakładce "BLOG", oznacza to braki w innych ww. rubrykach arkusza.


środa, 3 stycznia 2018

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PFKS 2018

Walne Zebranie odbędzie się w niedzielę 4 lutego 2018 (z kilku względów nastąpiła zmiana terminu, w stosunku do wcześniej podanej informacji; post z poprzednią został usunięty) w Toruniu - w obiekcie gastronomicznym w pobliżu toru TSŻ, o godzinie 11:00 (w przypadku braku quorum, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie - o godzinie 11:30).W zebraniu, z czynnym i biernym prawem wyborczym, uczestniczą:

 • Członkowie Zarządu PFKS
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej PFKS
 • Członkowie Honorowi - 2 osoby
 • Członek Wspierający (wyłącznie bierne prawo wyborcze) - 1 osoba
 • Po trzech przedstawicieli klubów biorących udział w sezonie 2017 w drużynowych rozgrywkach seniorskich
 • Po dwóch przedstawicieli klubów biorących udział w sezonie 2017 w rozgrywkach innych niż drużynowe rozgrywki seniorskie
 • Po jednym przedstawicielu klubów, które w sezonie 2017 nie wzięły udziału w żadnych rozgrywkachPorządek obrad (uwagi można zgłaszać przed zebraniem lub w pkt. 5):

1.      Otwarcie obrad.
2.      Wybór Komisji Mandatowej.
3.      Przyjęcie protokołu z pracy Komisji Mandatowej.
4.      Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.
5.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.
7.      Sprawozdania Zarządu PFKS za lata 2015 – 2017.
8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2015 – 2017.
9.      Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.  Omówienie imprez międzynarodowych organizowanych w Polsce w najbliższym czasie:
a.         Mistrzostwa Europy 2018
b.         Mistrzostwa Świata 2019
11.  Wybory do Zarządu Federacji:
a.       Wybór Komisji Skrutacyjnej – Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji.
b.      Wybór Prezesa Federacji.
c.       Wybór Zarządu Federacji.
d.      Wybór Komisji Rewizyjnej Federacji.
12.  Zebrania Nowowybranych Organów Federacji – wewnętrzny podział funkcji pomiędzy wybranymi osobami.
13.  Dyskusja na temat określenia kierunków działania, celów i założeń Federacji na rok 2018.
14.  Wolne wnioski.
15.  Przyjęcie uchwał i wniosków sporządzonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
16.  Zamknięcie obrad.


czwartek, 21 grudnia 2017

Wstępny kalendarz na sezon 2018

Przedstawia się kalendarz rozgrywek na sezon 2018.

Wyjaśnienie oznaczeń dotyczących DMP.
Na chwilę obecną nie jest znana liczba drużyn startujących w tych rozgrywkach, co sprawia, że nie można ściśle określić formuły, pomijając możliwość zmian w sposobie wyłaniania DMP.
Profilaktycznie zostało przygotowanych 15 terminów (jeżeli któreś się zwolnią, to pozostaną do dyspozycji koordynatorów):
a) jeżeli potrzebnych będzie 10 terminów, to w kalendarzu pozostaną tylko wpisy "Runda DMP" (bez gwiazdek)
b) jeżeli potrzebnych będzie 14, niewykreślone pozostaną kolejne 4 oznaczone jako "Runda DMP *"
c) jeżeli potrzebnych będzie 15, pozostanie również wpis "Runda DMP **"

Na okręgowe eliminacje rozgrywek juniorskich zostały wyznaczone 4 terminy; jeśli będą potrzebne 3, koordynator wykreśli jeden dowolny, jeśli będzie potrzeba 5, koordynator jedną będzie musiał "docisnąć" do kalendarza (z zastrzeżeniem, żeby te rozgrywki skończyć do końca sierpnia).


KALENDARZ 2018


sobota, 9 grudnia 2017

Zmiana terminarza Mistrzostw Świata na najbliższe lata

Podczas MŚ w Adelaidzie miało miejsce zebranie ICSF. Najważniejszą jego uchwałą jest zmiana kalendarza MŚ. Była to propozycja strony brytyjskiej złożona podczas zebrania w 2015 (przy okazji MŚ były dwa spotkania: w Poole i Wednesfield). Australijczycy byli przeciwni, wobec czego decydujący tu był głos ze strony PFKS - temat został omówiony podczas ostatniego Walnego Zebrania Delegatów (Toruń, luty 2017), które w demokratyczny sposób zdecydowało, by strona polska zagłosowała za zmianą.

Zmiana dotyczy częstotliwości rozgrywania MŚ - zamiast dwuletniej przerwy pomiędzy poszczególnymi cyklami, będzie półtoraroczna. 

Bob Prince (przedstawiciel British Cycling) rozpisał plan MŚ na najbliższe kilka lat. Wynika z niego, że imprezy na półkuli północnej (Polska i GB) mają się odbywać na przełomie maja i czerwca, a na południowej listopada i grudnia; oczywiście nic się nie stanie jak zawody w Polsce i GB zostaną przesunięte na np. lipiec.
Szczegóły planu Boba Prince'a:
2019 (maj/czerwiec) - POLSKA; temat tych Mistrzostw zostanie omówiony podczas najbliższego Walnego Zebrania Delegatów
2020 (listopad/grudzień) - AUSTRALIA
2022 (maj/czerwiec) - WIELKA BRYTANIA
2023 (listopad/grudzień) - AUSTRALIA
2025 (maj/czerwiec) - POLSKA

W związku ze zmianą w terminarzu MŚ, wysoce prawdopodobne są zmiany w kalendarzu rozgrywek europejskich (na razie brak szczegółów na ten temat). Dotychczas było tak, że lata nieparzyste przeznaczone były na MŚ, a parzyste na MEDK i ME. Po zmianach, część MŚ odbywać się będzie w latach parzystych, co powoduje konieczność zmian, by imprezy mistrzowskie nie odbywały się zbyt często w ciągu jednego roku kalendarzowego.


Imprezy międzynarodowe w sezonie 2018

Sezon 2018 będzie rokiem zmagań na szczeblu naszego kontynentu. Odbędą się bowiem Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych oraz Mistrzostwa Europy (indywidualne i drużynowe, juniorów i seniorów oraz indywidualne kobiet i weteranów).
Zgodnie z uchwaloną kilka lat temu "rozpiską", w sezonie 2018 MEDK organizują Brytyjczycy, a ME odbędą się w Polsce. 

British Cycling, za pośrednictwem ICSF, informuje, że MEDK odbędą się w dniach 5-7 maja 2018, na torze East Park (jest to dzielnica Wolverhampton; w 2015, w ramach MŚ odbyły się tam półfinały indywidualne oraz turnieje o Puchar Federacji).

Przypomina się, że Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 27-29 lipca 2018, na dwóch torach: w Częstochowie oraz miejscowości Bargły (tam znajduje się "domowy" tor PKS Victoria Poczesna); odległość pomiędzy torami wynosi niecałe 20 km.


poniedziałek, 20 listopada 2017

Temat e-protokołów z MŚ nie do końca zamknięty

Pomimo nie podjęcia wyzwania przez organizatora MŚ tematu e-protokołów, spróbujemy jednak "ogarnąć" go we własnym zakresie.
Pojawiły się dodatkowe możliwości techniczne (tani mobilny internet) i personalne (junior TSŻ, Szymon Tywczyński, któremu w tym miejscu serdecznie dziękujemy, zaoferował swą pomoc, zarówno w prowadzeniu e-protokołów na żywo, jak uzupełnianiu zawodów już odbytych).
Link do folderu z zestawem e-protokołów z MŚ - patrz 4 posty niżej; wersja B - kalendarz na chwilę obecną nie działa jak powinien. E-protokoły będą bez gwarancji prowadzenia ich na żywo oraz uzupełnienia zawodów bez udziału Polaków.

czwartek, 16 listopada 2017

Śledzenie wyników MŚ 2017

Niestety, temat e-protokołów okazał się dla gospodarzy ... zbyt trudny. Pomimo wsparcia naszej inicjatywy przez Brytyjczyków (głównie w osobie Steva Harrisa) organizatorzy nie podjęli wyzwania.
Jedyną "oficjalną" witryną, na której na bieżąco są umieszczane rezultaty poszczególnych zawodów (fotki wypisanych programów) jest Facebook'owa strona "Cycle Speedway Australia".

piątek, 3 listopada 2017

Kilka tematów na jesień - to co zawsze + "premia"

W związku z Mistrzostwami Świata w dalekiej Australii, w dniach 6.11.2017 (poniedziałek) - 7.12.2017 (czwartek) zostanie ograniczona możliwość kontaktu z Biurem Administracyjnym. Nie należy dzwonić, ani nie pisać SMSów, bo i tak nie zostaną odebrane w ww czasie. Kontakt możliwy wyłącznie przez "środki internetowe", takie jak e-mail oraz aplikacje: WhatsApp, Viber, Skype, FB Messenger, gadu-gadu (wszelkie potrzebne "namiary" dostępne w zakładce "Dane PFKS").Jak co roku o tej porze roku należy zgłaszać chęć organizacji imprez rangi Mistrzostw Polski wszystkich konkurencji i kategorii oraz Pucharu Polski w kolejnym sezonie; od sezonu 2018 organizatorów rund PP obowiązują dodatkowe wymagania dostępne TUTAJ. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie drogą mailową (powód wyżej) w terminie do piątku 8.12.2017. Prosi się również, podobnie jak w ubiegłym roku, o wstępną (właściwa nastąpi w terminie wypełniania zgłoszeń na koniec stycznia 2018) deklarację startu w rozgrywkach drużynowych - DMP i DMO (I liga).Drugim corocznym jesiennym tematem jest możliwość zgłaszania propozycji zmian regulaminowych. Te można dokonać do niedzieli 17.12.2017, również, z tych samych powodów, wyłącznie drogą mailową."Temat premia"
Na początku przyszłego roku (koniec stycznia lub początek lutego) będzie miało miejsce Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów PFKS. Ponieważ kondycja speedrowera w naszym kraju jest ... jaka jest, a wybory bardziej przypominają ... plebiscyt (często osobistych lub klubowych) sympatii, wprowadza się małą innowację, która być może coś zmieni w aktualnej sytuacji.
Aby wybory nie odbywały się "na gorąco", gdzie często o ich wyniku decydują emocje, wskazane jest, aby kandydaci przedstawili swój program / wizję własnej pracy w Zarządzie, jak również całego speedrowera. Będzie to możliwe na dwa sposoby:
1) Kandydaci mogą do końca bieżącego roku przysłać swoje założenia w formie pisemnej (mailowo). Te zostaną podane do publicznej wiadomości przed Zebraniem; z odpowiednim wyprzedzeniem, aby był czas do analizy kandydatur.
Piszących uprasza się o zaznaczenie opcji kandydowania (na stanowisko Prezesa, do Zarządu, obie opcje - do Zarządu nawet w przypadku wcześniejszej porażki w wyborach na stanowisko Prezesa).
2) Niezależnie od formy pisemnej, kandydaci będą mieli czas, już podczas Zebrania, na przedstawienie programu / wizji. Nie będzie to jednak czas zbyt długi.
Brak wcześniejszego akcesu nie zamyka nikomu uprawnień biernego prawa wyborczego - nie ma takich wymagań w statucie PFKS, więc nie może to być obowiązkowe, ale wskazane jak najbardziej.


wtorek, 31 października 2017

Reportaż telewizyjny na temat speedrowera

Podczas ostatniej tegorocznej rundy Pucharu Polski w Częstochowie, zgodnie z zapowiedzią, obecni byli przedstawiciele telewizji Polsat Sport, którzy zbierali materiał do reportażu na temat naszej dyscypliny. Program został zmontowany i ukazał się na stronach internetowych stacji. Bezpośredni link do niego podaje się TUTAJ.


niedziela, 29 października 2017

Kilka kolejnych informacji dotyczących zbliżających się MŚ w Australii

Do pozostających w kraju (ale nie tylko)

Zostały podjęte rozmowy dotyczące e-protokołów, które miałyby być prowadzone na żywo. Na chwilę obecną nie możemy zagwarantować, że będą na pewno na żywo i że w ogóle wszystkie imprezy będą tym "wynalazkiem" objęte - jeżeli organizatorzy temat i zobowiązania podejmą, to nie ma problemu, a jeśli nie, to ile tylko się da obsłużymy we własnym zakresie (i właśnie w tej kwestii nie możemy dać gwarancji kompletu imprez ani wariantu LIVE).
Aby śledzić MŚ można skorzystać z dwóch opcji:

a) Została utworzona domena (prawdopodobnie będzie wykorzystana później również do innych celów) speedrower.com.pl. Został tam umieszczony kolejny produkt Google'a - kalendarz, do którego zostały wpisane (poprawiane na bieżąco zgodnie z potrzebą) wszystkie informacje o zawodach, które z czasem "zamienią się w linki" do konkretnych e-protokołów.

b) Wszystkie e-protokoły zostaną umieszczone na naszym google dysku, w folderze zawierającym wszystko co się da związane z MŚ. Bezpośredni link do tego folderu dostępny jest TUTAJ.

Aktualny kalendarz / terminarz jest podlinkowany w zakładce "sezon 2017". Dla przypomnienia zostaje TUTAJ powtórzony. Przy tej okazji przypomina się o różnicy czasowej pomiędzy Polską a Południową Australią (uwaga - cała Australia ma kilka stref czasowych; przy sprawdzaniu w aplikacjach mobilnych należy ustawić Adelaidę) - od podanych godzin należy odjąć 9,5 godziny (np. 18:00 [6 pm] w Płd Australii, to 8:30 w Polsce).Do zawodników udających się na MŚ

Kolega Tomek Włodarczyk zapytał stronę australijską o możliwość własnego treningu / zgrupowania na jednym z torów w terminie poza zawodami. Otrzymał odpowiedź, że dwa tory MŚ mają formę otwartą i każdy w każdej chwili, oczywiście poza zawodami, ma możliwość korzystania.
W związku z tym, zapraszamy WSZYSTKICH OBECNYCH W AUSTRALII zawodników na wspólny trening będący jednocześnie spotkaniem integracyjnym oraz "pomocą w wyborze" składów na rozgrywki drużynowe - World Cup (DMŚ) oraz Puchar Federacji, zarówno w kategorii junior jak i senior. W tym miejscu Prezes PFKS informuje, że osobą odpowiedzialną za obie (juniorów i seniorów) reprezentacje jest selekcjoner reprezentacji seniorów Maciej Laskowski.

Spotykamy się na torze SALISBURY, we wtorek 14.11.2017 o godz. 15:00.
W ten sam dzień o 19:00 i 20:30 w Findon odbędą się test-mecze (juniorów i seniorów) pomiędzy Australią i Wielką Brytanią, co zmniejsza prawdopodobieństwo, że ktoś nam będzie przeszkadzał w Salisbury. Odległość pomiędzy ww torami jest na tyle niewielka, że po treningu będzie możliwość dotarcia na test-mecze, po zakończeniu których odbędzie się losowanie eliminacji rozgrywek indywidualnych.

Zawodników posiadających własne (imienne) koszulki reprezentacyjne (aktualnie obowiązujący, "model 2013"), proszeni są o ich zabranie na MŚ.


sobota, 21 października 2017

Wytyczne ICSF dotyczące koszulek / bluz używanych w indywidualnych zawodach międzynarodowych - MŚ / ME

Temat był omawiany na zebraniu ICSF w 2015 w Wednesfield. Podjęto go, ponieważ dzień wcześniej, w półfinale IMŚ w Birmingham jeden z Australijczyków wystąpił w koszulce ... Mistrza Wielkiej Brytanii (a tym Mistrzem nie był). Zostały wtedy ustalone pewne zasady, które rozeszły się "pocztą pantoflową" - tylko taką, gdyż oficjalnego komunikatu ICSF nie było ... aż do teraz.Streszczenie komunikatu:

Ustalono jakich koszulek / bluz wolno, a jakich nie wolno - pod groźbą wykluczenia przez sędziego z biegu, a nawet całych zawodów - używać podczas zawodów indywidualnych Mistrzostw Świata i Europy. Za naczelną zasadę przyjęto, że koszulka musi jednoznacznie identyfikować zawodnika.

NAZWISKO NA KOSZULCE (nowość w komunikacie - temat nie był podjęty w Wednesfield, ale logicznie wynika z całości założeń) - jeżeli na koszulce jest wydrukowane nazwisko, to tylko WŁASNE (czyt. nie wolno używać cudzych "podpisanych" bluz).

KOSZULKI DOZWOLONE:
indywidualna - taka, w której występuje jeden zawodnik, np. związana z indywidualnym sponsorem
klubowa - z zastrzeżeniem, że może to być koszulka klubu, w którym dany zawodnik na bieżący sezon jest zarejestrowany - bez względu na narodowość zawodnika ani kraju klubu (np. Polakom wolno używać koszulek klubów brytyjskich i odwrotnie - pod ww warunkiem)
reprezentacyjna - TYLKO własnego kraju

KOSZULKI ZABRONIONE;
nieswoja klubowa - koszulka klubu, w którym dany zawodnik w bieżącym sezonie nie jest zarejestrowany
nieswoja reprezentacyjna - koszulka "obcej" reprezentacji (w tym koszulki Mistrza Kraju, którego obywatelem zawodnik nie jest)


wtorek, 17 października 2017

Zapowiedź sobotniej GALI

Jak już to było kilkukrotnie podawane, zmieniają się okoliczności uhonorowania triumfatorów tegorocznych rozgrywek drużynowych (DMP i DM I ligi); ostatnich kilka lat odbywało się to podczas Turnieju Niepodległości w Ostrowie, a wcześniej były szukane imprezy, podczas których dokonywano dekoracji. Jeśli tegoroczna impreza się sprawdzi, to w sobotę (jakby to powiedział klasyk) "będziemy świadkami narodzin nowej świeckiej tradycji".

Tegoroczny Drużynowy Mistrz Polski, TSŻ Toruń jest organizatorem sobotniego meetingu. Podano, że impreza rozpocznie się o godzinie 15:00.

Głównym akcentem sportowym będzie mecz pomiędzy TSŻ (jako nowokreowanym DMP), a reprezentacją pozostałej części ekstraklasy (i nie tylko), którą poprowadzi menadżer ustępującego DMP, Tomasz Pokorski. Zawody zostaną rozegrane wg zasad meczu ligowego.


czwartek, 12 października 2017

Zapowiedź ostatniego rozgrywkowego weekendu w tym sezonie

W najbliższy weekend zakończone zostaną wszelkie rozgrywki sportowe sezonu 2017 (przyszłosobotnia Gala będzie ich podsumowaniem, a mecz TSŻ - Repr.Ligi jest turniejem towarzyskim).Sobota 14.10.2017 - Śiętochłowice

11:00 IMPK - uwaga: e-protokół jest przygotowany w dwóch wersjach (na 16 i 20 zawodników); organizator będzie wypełniał właściwy, chcąc śledzić wyniki na bieżąco należy we własnym zakresie rozeznać, który jest właściwy

Ok. 15:00 mecz 6 rundy DMP - Śląsk vs. Mustang

Ok. 16:30 mecz 10 rundy DMP - Wiraż vs. Śląsk (mecz miał się odbyć w niedzielę 8.10.2017 w Ostrowie, ale warunki atmosferyczne nie pozwoliły na przygotowanie toru i bezpieczne rozegranie zawodów; kluby doszły do porozumienia, żeby je rozegrać teraz w Świętochłowicach)Niedziela 15.10.2017 - Żołędowo

12:00 DMPMc


czwartek, 5 października 2017

Drobna korekta w terminarzu zawodów na najbliższy weekend

Kluby z Torunia i Częstochowy porozumiały się w sprawie przesunięcia godziny rozpoczęcia niedzielnego spotkania pomiędzy nimi, które zostanie rozegrane na częstochowskim osiedlu północ, na godzinę 15:00 (pierwotnie była zapowiedź, że mecz miał się rozpocząć o godz. 13:00).


wtorek, 3 października 2017

Zapowiedź najbliższego weekendu

Wszyscy organizatorzy podali godziny rozpoczęcia zawodów, CKS obsadę sędziowską, no to ... nie trzeba z zapowiedziami czekać do czwartku lub piątku.

Sobota 7.10.2017
13:00 Finał DMPJ - Toruń
Sędziuje Przemysław Binkowski, rezerwowy Marcin Paradziński
UWAGA: Z udziału w finale zrezygnowała drużyna z Zielonej Góry, kolejna ekipa z okręgu zachodniego (Wiraż) nie przyjęła zaproszenia - sytuacja analogiczna do okręgu południowego. Wobec czego finał DMPJ zostanie rozegrany z udziałem 4 drużyn. E-protokół został poprawiony, udostępniony organizatorowi i podlinkowany.

Niedziela 8.10.2017 - 10 runda DMP 2017
16:00 OSTRÓW vs ŚWIĘTOCHŁOWICE; s. Łukasz Kokott, r. Paweł Kozłowski
13:00 CZĘSTOCHOWA vs TORUŃ; s. Paweł Szychalski, r. Tomasz Grzybek
13:00 ŻOŁĘDOWO vs LESZNO; sędziego wyznacza gospodarz - umowa międzyklubowa


poniedziałek, 2 października 2017

Zmiana w obsadzie finału DMPJ - Toruń

Kilka dni temu, przy okazji obsady finału IMPJ, została również podana obsada DMPJ. Tu nastąpiła zmiana: do finału awansowała drużyna z Poczesnej, która z powodu kłopotów kadrowych wycofała się z udziału w finale; wobec tego zaproszenie skierowano do ekipy z Częstochowy (kolejne miejsce w eliminacjach okręgu południowego), która z podobnych względów zaproszenia nie przyjęła.
Wobec tego finał zostanie rozegrany z udziałem pięciu drużyn: Leszna, Świętochłowic, Torunia, Zielonej Góry i Żołędowa. E-protokół już został zmieniony (pierwotnie był przygotowany na 6 drużyn), udostępniony organizatorowi i podlinkowany w zakładce "sezon 2017".
Organizator już wyznaczył godzinę rozpoczęcia zawodów - 13:00.


Pierwsze ustalenie dotyczące Gali Zakończenia Sezonu - Toruń 21.10.20017

Jak już było ogłoszone, rozdanie pucharów i medali za tegoroczne rozgrywki drużynowe (DMP i DM I ligi wszystkich grup) będzie miało miejsce podczas Gali Zakończenia Sezonu, na torze nowokreowanego Drużynowego Mistrza Polski (od dłuższego czasu wiadomo, że tytuł DMP 2017 zdobyła ekipa TSŻ Toruń).
W ramach Gali zostanie rozegrany mecz pomiędzy TSŻ (DMP 2017) a reprezentacją ligi. W skład i prowadzenie TSŻ nikt nie ingeruje, natomiast drużynę reprezentacji ligi poprowadzi trener ustępującego Mistrza - Kol. Tomasz Pokorski. Imienne zaproszenia dla zawodników zostaną przekazane przez kluby.


poniedziałek, 25 września 2017

Obsada finałów IMPJ i DMPJ

Zarówno IMPJ i DMPJ są od lat prowadzone systemem dwustopniowym: cykl turniejów w okręgach plus turnieje finałowe.
W tym roku, we wszystkich okręgach wystąpiły po trzy drużyny, wobec czego wszystkie okręgi zostały potraktowane równo pod względem liczby zawodników, którzy uzyskali awans do finału IMPJ:
- bezpośredni awans uzyskało po 5 zawodników
- przedstawiciel (a nawet dwóch) gospodarza finału IMPJ uzyskał awans z eliminacji swojego okręgu, co powoduje obsadę szesnastego miejsca w finale spośród wszystkich, którzy zajęli szóste miejsca w okręgach
- zawodnicy z szóstych miejsc zostali uszeregowani wg zdobyczy punktowych (ponieważ w okręgu północnym odbyły się 4 turnieje, a w zachodnim i południowym po 3, wzięto pod uwagę średnią punktową): najlepszy z nich (Bartosz Fryckowski) wszedł do finału, a dwaj pozostali zostają rezerwowymi ze wskazaną kolejnością (R1 Patryk Bielaczek, R2 Adrian Mokras)
- w przypadku nieobecności któregoś z zawodników zakwalifikowanej osiemnastki (finaliści plus rezerwowi), kolejne miejsca zajmują zawodnicy z miejsc siódmych w okręgach - uszeregowani w sposób analogiczny do miejsc szóstych; ich kolejność: R3 Borys Wojciechowski, R4 Kacper Piasecki, R5 Jakub Szczepański
- w przypadku wcześniejszej wiedzy o nieobecności swoich zawodników, kluby są zobowiązane powiadomić o tym kluby zawodników R3-R5, aby ci zawodnicy dotarli na finał
- numery startowe na finał zostały rozlosowane tą samą metodą co numery na półfinały IMP - funkcja "losuj zakres" dostępna w arkuszach google'a; w e-protokole już są, a przedstawiają się następująco:

1 Mikołaj Reszelewski
2 Emil Krakowian
3 Marcel Krzykowski
4 Bartosz Fryckowski
5 Jan Knapiński
6 Szymon Porożyński
7 Hubert Kielaszewski
8 Kacper Drozdowski
9 Kacper Królik
10 Kacper Włodarz
11 Wiktor Kadow
12 Dominik Szulc
13 Szymon Tywczyński
14 Maciej Stefański
15 Mikołaj Michalski
16 Jakub Kościecha
R1 Patryk Bielaczek
R2 Adrian Mokras

Finał IMPJ już w najbliższą sobotę 30.09.2017 o godz. 14:00 w Zielonej Górze.Finał DMPJ zostanie rozegrany tydzień później, w sobotę 7.10.2017 w Toruniu. Awans do niego uzyskały juniorskie drużyny z: Leszna, Poczesnej, Świętochłowic, Torunia, Zielonej Góry i Żołędowa.


Przesunięcia w kalendarzu rozgrywek

W minioną sobotę w Świętochłowicach miały się odbyć trzy turnieje, które zostały przesunięte / odwołane - patrz post niżej. Jedynym terminem, na które można było zawody przełożyć jest jeden dzień z weekendu 14-15.10. Na sobotę zostały zaplanowane DMPMc w Żołędowie. Jednakże, ze względu na połączenie zawodów z imprezami gminnymi Mustang zwrócił się zarówno do BA jak i Śląska o zmianę terminu zawodów na niedzielę, a sobotę pozostawić na zawody w Świętochłowicach - IMPK i mecz szóstej rundy DMP Śląsk - Mustang.
Kolejną zmianą jest przesunięcie Gali zakończenia rozgrywek drużynowych 2017 (Toruń) z niedzieli 22.10.2017 na sobotę 21.10.2017.Kalendarz do końca sezonu po korekcie:

Sobota 30.09.2017 (bez zmian): finał IMPJ Zielona Góra; organizator już podał godzinę zawodów 14:00

Niedziela 1.10.2017 (bez zmian): czwarta, finałowa runda Pucharu Polski Częstochowa; 12:30 DPP i 14:30 IPP


Sobota 7.10.2017 (bez zmian): finał DMPJ Toruń

Niedziela 8.10.2017 (bez zmian): 10 runda DMP 2017


Sobota 14.10.2017 (zawody przeniesione z 23.09.2017): IMPK Świętochłowice + mecz 6 rundy DMP Śląsk vs Mustang

Niedziela 15.10.2017 (przesunięte z soboty 14.10.2017): DMPMc Żołędowo


Sobota 21.10.2017 (przesunięcie z niedzieli 22.10.2017): Gala zakończenia rozgrywek drużynowych 2017 w tym mecz TSŻ (DMP 2017) vs Reprezentacja Ligi Toruń


piątek, 22 września 2017

Sobota w Świętochłowicach odwołana

Jutro (sobota 23.09.2017) w Świętochłowicach miały się odbyć trzy turnieje. Niestety, całotygodniowa deszczowa aura uniemożliwia przygotowanie toru w sposób umożliwiający bezpieczne ich przeprowadzenie. Fakt ten zmusił organizatora do odwołania imprezy.
W związku z tym podjęto następujące decyzje:
- odwołać / anulować trzecią rundę IPP (końcową klasyfikację utworzą wyniki trzech turniejów: z Leszna, Torunia i Częstochowy); turniej 3 rundy DPP się odbył, więc jego wyniki do klasyfikacji końcowej zostały zaliczone
- przełożyć IMPK na termin październikowy (szczegóły wkrótce)
- mecz 6 rundy DMP Śląsk vs Mustang odbędzie się w tym samym dniu co IMPK

poniedziałek, 18 września 2017

Pierwsza zapowiedź kolejnego weekendu

Wczoraj w Świętochłowicach odbyła się trzecia runda DPP. Niestety pogoda i związane z nią warunki torowe nie pozwoliła na rozegranie rundy IPP. Za zgodą uczestników, została ona przełożona na najbliższą sobotę.

W związku z tym, najbliższa sobota w Świętochłowicach będzie "speedrowerowo bogata", gdyż odbędą się aż trzy turnieje (ich kolejność i czas rozpoczęcia leżą w gestii gospodarza): ww. 3 runda IPP, IMPK oraz przełożony mecz 6 rundy DMP: Świętochłowice vs. Żołędowo.W niedzielę odbędą się decydujące rozgrywki o IMP. Dwa półfinały i finał zostaną rozegrane w Ostrowie. Wystąpią w nich zawodnicy, którzy uzyskali awans z IMO oraz wcześniej ogłoszone dzikie karty. Rezerwę kwalifikowaną stanowią kolejni zawodnicy z IMO (każdy dla zawodników swojego okręgu; pierwsi rezerwowi: Łukasz Belchnerowski dla pn, Damian Natoński pd i Kacper Drozdowski zach). 

Korzystając z funkcji losowania dostępnej w arkuszach google'a, zostały "przydzielone" numery startowe, wraz z podziałem na oba półfinały:

PÓŁFINAŁ 1   PÓŁFINAŁ 2
1 Marcin Paradziński   1 Hubert Kielaszewski
2 Piotr Jamroszczyk   2 Jakub Kościecha
3 Filip Janas   3 Piotr Kuder
4 Adam Bożejewicz   4 Jakub Kuś
5 Mateusz Ludwiczak   5 Paweł Cegielski
6 Sebastian Paruzel   6 Remigiusz Burchardt
7 Jakub Krzywosądzki   7 Marek Pronobis
8 Dawid Bas   8 Marcin Jakubiak
9 Szymon Kowalczyk   9 Kamil Bielaczek
10 Kamil Naskręt   10 Tomasz Włodarczyk
11 Marcin Kołata   11 Kamil Tuczyński
12
  12 Dawid Zając
13 Bartosz Wojtal   13 Marcin Szymański
14 Piotr Kupczyk   14 Kamil Bielica
15 Bartosz Grabowski   15 Mikołaj Michalski
16 Maciej Stefański   16 Jarosław Szeps

Organizator już podał, że impreza rozpocznie się o godz. 13:00 - oba półfinały będą rozgrywane naprzemiennie po 1 wyścigu. Finał zaplanowano na godz. 16:00.


piątek, 15 września 2017

Zapowiedź weekendu

Sobota 16.09.2017
14:00 IMPŻ - Leszno; sędziuje Arkadiusz Zając, rez. Mateusz Ludwiczak

Niedziela 17.09.2017
Trzecia runda Pucharu Polski - Świętochłowice; sędziuje Paweł Szychalski, rez. Tomasz Grzybek
12:00 runda DPP
14:00 runda IPP


wtorek, 12 września 2017

Instruktor sportu speedrowerowego - kolejne informacje

Dotychczas odbyły się dwie tury egzaminu na instruktora speedrowera (miały być trzy, ale w Lesznie na egzamin nikt się nie stawił). WSZYSCY, którzy do egzaminu podeszli, zakończyli go pozytywnie - witamy kolejne osoby w gronie instruktorów.

Legitymacje instruktorskie (oraz dyplomy trenera dla 16 osób, które uzyskały tytuł w roku 2010) zostały przygotowane. Aby je otrzymać należy spełnić wszystkie wymagania formalne (niektórzy już niektóre warunki spełnili, ale jeszcze nikt wszystkich). Była o nich mowa już kilkakrotnie; dla przypomnienia:
- wniesienie opłaty w wysokości 100 PLN na dobro PFKS tytułem procedury uzyskania uprawnień (przelew na konto PFKS lub gotówka w chwili odbioru legitymacji)
- dostarczenie jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego uzyskanie wykształcenia co najmniej średniego - wymóg ustawodawcy (skan mailem lub kserokopia w momencie odbioru)
- dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego w rozmiarze 4,5 * 3,5 cm (zostanie wklejone i ostemplowane w momencie odbioru)
- wymogiem formalnym jest jeszcze oświadczenie o niekaralności, ale to zostało załatwione przy egzaminie - na osobnym druku

Osoby z uprawnieniami uzyskanymi w roku 2010 muszą tylko dostarczyć fotografię - analogicznie jw.

Wszystkie powyższe zadania można wypełnić podczas jednych z zawodów, na których będę obecny: obie pozostałe rundy PP (Świętochłowice i Częstochowa), IMP w Ostrowie oraz gala zakończenia DMP w Toruniu.

Jeżeli są jeszcze chętni do podejścia do egzaminu, jest taka możliwość podczas ww. zawodów; forma również pisemna. Osoby, które podejdą w jednym z terminów jesiennym legitymacje otrzymają w przerwie międzysezonowej.


środa, 6 września 2017

Zapowiedź najbliższego weekendu

SOBOTA 9.09.2017

11:00 IMPMc - Toruń (przełożony z 2.09.2017)
Ponieważ zawody odbywają się w nowym terminie zmieniła się liczba zgłoszonych zawodników. Organizatorzy proszą o ponowne potwierdzenie udziału w zawodach WSZYSTKICH zgłoszonych uczestników (tsztorun@gmail.com). Zmienia się również formuła zawodów: dwa równoczesne, naprzemienne półfinały trzynastobiegowe oraz finał w tradycyjnej dwudziestobiegowej formule.
CKS do sędziowania wyznaczyło Pawła Cegielskiego, a jako rezerwowego Marcina Niedzielskiego.

16:00 IMPMk - Żołędowo
Zawody odbędą się w formule I/13b/13z plus 3 wyścigi finałowe: o miejsca 9-12, 5-8 i 1-4.
CKS do sędziowania wyznaczyło Łukasza Bazelaka, a jako rezerwowego jego brata Michała.NIEDZIELA 10.09.2017 - 9 runda DMP:
11:00 LESZNO - OSTRÓW; sędziuje Krystian Górniaczyk, rez. Paweł Kokot
13:00 TORUŃ - ŻOŁĘDOWO; na podstawie umowy międzyklubowej, sędziego wyznacza gospodarz
15:00 ŚWIĘTOCHŁOWICE - CZĘSTOCHOWA; sędziuje Paweł Szychalski, rez. Artur Pisarek, obserwator (zgodnie z decyzją FTS, na koszt gospodarza) Kazimierz Kuchta


piątek, 1 września 2017

IMPMc przełożone

"Sorry, taki mamy klimat". Dziś w Toruniu spadł deszcz, na tyle obfity, że przygotowanie toru na zaplanowane na jutro zawody stało się niemożliwe.
W porozumieniu z BA ustalono nowy termin zawodów o IMPMc na kolejną sobotę 9.09.2017. W tym samym dniu w Żołędowie odbędą się IMPMk. Oba kluby porozumiały się w temacie godziny zawodów - IMPMc w Toruniu rozpoczną się o godz. 11:00; godzina IMPMk w Żołędowie nie została jeszcze ustalona, jednakże zostanie tak dobrana, aby po zawodach w Toruniu zdążyć do Żołędowa.

środa, 30 sierpnia 2017

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 2.09.2017

12:00 Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzieżowców (U23) - Toruń

Zgłosiło się 18 zawodników. Jeżeli dojadą wszyscy - zawody odbędą się wg "brytyjskiego" dwudziestobiegowego schematu na 20 zawodników. Jeżeli dojedzie tylko 16 lub mniej - zawody odbędą się wg schematu "tradycyjnego" na 16 zawodników.
E-protokoły zostały przygotowane (udostępnione organizatorowi i podlinkowane w zakładce "sezon 2017") w obu wersjach. Kto chce śledzić wyniki LIVE musi na bieżąco sprawdzić, która wersja protokołu jest prowadzona; nieużywana wersja zostanie usunięta.Niedziela 3.09.2017

13:00 zaległy mecz 8 rundy DMP (w zaplanowanym terminie 27.08.2017 zawody nie odbyły się z uwagi na niekorzystne warunki torowe po obfitych opadach deszczu; termin został ustalony wspólnie przez kluby) ŻOŁĘDOWO - OSTRÓW.


piątek, 25 sierpnia 2017

Zmiana obsady sędziowskiej na najbliższy weekend

Z powodów "logistycznych", oba mecze 8 rundy DMP w okręgu południowym (13:00 Częstochowa - Leszno i Świętochłowice - Toruń, godz. 16:00) sędziować będzie PAWEŁ SZYCHALSKI.

wtorek, 22 sierpnia 2017

Zgłoszenia do jesiennych imprez

Poza DMP i dwoma rundami PP, do końca sezonu pozostało kilka zawodów rangi Mistrzostw Polski, do których obowiązują zgłoszenia. Niniejszym podaje się daty imprez oraz terminy i adresy zgłoszeń.

 • Sobota 2.09.2017, Toruń, IMPMc - zgłoszenia do pn. 28.08.2019 na adres tsztorun@gmail.com
 • Sobota 9.09.2017, Żołędowo, IMPMk - zgłoszenia do pt. 1.09.2017 na adres mustangzoledowo@gmail.com
 • Sobota 16.09.2017, Leszno, IMPŻ - zgłoszenia do pn. 4.09.2017 na adres szawerleszno@gmail.com; jednocześnie przypomina się, by przy zgłoszeniu podawać podkategorię (U12, U10, U8, U6) wiekową zgłaszanego
 • Sobota 23.09.2017, Świętochłowice, IMPK - zgłoszenia do pt. 15.09.2017 na adres slaskswietochlowice@gmail.com
 • Niedziela 24.09.2017, Ostrów, półfinały i finał IMP - obowiązują eliminacje (IMO - patrz post niżej)
 • Sobota 30.09.2017, Zielona Góra, finał IMPJ - obowiązywały eliminacje okręgowe
 • Sobota 7.10.2017, Toruń, finał DMPJ - obowiązywały eliminacje okręgowe
 • Sobota 14.10.2017, Żołędowo, DMPMc - zgłoszenia do pt. 6.10.2017 na adres mustangzoledowo@gmail.com


poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Zapowiedź najbliższego weekendu

Przerwa wakacyjna dobiega końca, więc speedrower wraca na tory.

Sobota 26.08.2017 - IMO (eliminacje do IMP)
Na torach w Żołędowie, Lesznie i Świętochłowicach odbędą się Indywidualne Mistrzostwa poszczególnych Okręgów. Do półfinałów (wraz z finałem - Ostrów 24.09.2017) IMP awansuje po dziewięciu zawodników ze wszystkich okręgów. Stawkę półfinalistów uzupełni pięciu zawodników, którym PFKS przyznaje tzw. dzikie karty. W tym roku otrzymali je: Szymon Kowalczyk, Marcin Szymański, Adam Bożejewicz (ubiegłoroczni medaliści IMP) i Marcin Kołata. Piąta pozostaje na razie nieobsadzona - w razie niespodziewanych sytuacji losowych.
CKS podaje, iż o obsadę sędziowska muszą się zatroszczyć gospodarze poszczególnych zawodów.

Niedziela 27.08.2017 - ósma runda DMP:
16:00 ŚWIĘTOCHŁOWICE vs. TORUŃ; sędziuje Paweł Szychalski, rez. Tomasz Grzybek
12:00 ŻOŁĘDOWO vs. OSTRÓW; na podstawie umowy międzyklubowej, sędziego wyznacza gospodarz
13:00 CZĘSTOCHOWA vs. LESZNO; sędziuje Artur Pisarek, rez. Tomasz Grzybek


sobota, 8 lipca 2017

Komunikat dotyczący rozgrywek międzynarodowych - ICSF

Do wakacyjnej przerwy w Polsce pozostały jedne zawody (jutrzejsze MPPKK w Zielonej Górze - godz. 14:00), ale PFKS ma obowiązek podać pewne informacje do ICSF w określonych terminach, stąd niniejszy komunikat. Są dwie sprawy, które kluby muszą rozważyć i podać informacje jeszcze przed końcem wakacji.


MISTRZOSTWA ŚWIATA 2017 - POŁUDNIOWA AUSTRALIA
Do niedzieli 20.08.2017 należy podać imienną listę zawodników (z podaniem kategorii wiekowej; prawdopodobnie dojdzie kategoria U16, wobec czego tak młodzi zawodnicy zostaną do niej zgłoszeni, jeśli kategoria "nie odpali" wystartują w rozgrywkach juniorskich) oraz osób chętnych do sędziowania zawodów w ramach MŚ. Zgłoszenia należy przysyłać do Biura Administracyjnego (biuro.pfks@gmail.com).


MISTRZOSTWA EUROPY 2018 - POLSKA
Zgodnie z obowiązującym schematem rozgrywek europejskich, Mistrzostwa Europy w roku 2018 odbędą się w Polsce (MEDK w maju na Wyspach) w jeden z wakacyjnych weekendów.
PFKS ma obowiązek podać gospodarza imprezy. Ponieważ musimy mieć czas na analizę i wybór organizatora/ów chętni, którzy chcieliby gościć najlepszych europejskich speedrowerowców są proszeni o zgłoszenie takiego zamiaru do niedzieli 3.09.2017, również do Biura Administracyjnego (biuro.pfks@gmail.com).
Przypomina się, że organizator ME musi dysponować conajmniej dwoma torami oddalonymi od siebie maksymalnie o 100 km. Dlatego należy zaznaczyć w zgłoszeniu na których torach zawody zostaną rozegrane; możliwe jest również wspólne zgłoszenie dwóch (lub więcej) klubów.


sobota, 1 lipca 2017

Zmiana arbitra

Jutrzejszy mecz 7 rundy DMP LESZNO - ŚWIĘTOCHŁOWICE sędziować będzie Łukasz Kokott; obaj wyznaczeni wcześniej sędziowie "się wysypali" i CKS podjął decyzję o zmianie.


czwartek, 29 czerwca 2017

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 1.07.2017
Czwarta runda okręgowych rozgrywek juniorskich (DMJO i IMJO): Żołędowo, Ostrów i Częstochowa - sędziów wyznaczają gospodarze.
11:00 Mecz 7 rundy DMP (awansem z niedzieli 2.07.20117) OSTRÓW - TORUŃ; sędziuje Paweł Szychalski, rez. Paweł Kozłowski.

Niedziela 2.07.2017
7 runda DMP:
16:00 ŻOŁĘDOWO - CZĘSTOCHOWA; w ramach umowy międzyklubowej sędziego wyznacza gospodarz.
16:00 LESZNO - ŚWIĘTOCHŁOWICE; sędziuje Krystian Górniaczyk, rez. Paweł Kokot.


środa, 21 czerwca 2017

Zapowiedź najbliższego weekendu

Sobota 24.06.2017 - Świętochłowice

15:30 Egzamin na instruktora speedrowera - budynek OSiRu Skałka (tam gdzie bywały sympozja sędziowskie)

17:00 MPPK. Startują pary z: Częstochowy, Kalet, Leszna, Ostrowa, Poczesnej, Świętochłowic i Torunia. Sędziuje Paweł Szychalski (rez. Artur Pisarek).Niedziela 25.06.2017 - Gniezno

11:00 MPPKMk. Startują pary z Gniezna i Leszna (po 2 pary) oraz Zielonej Góry i Żołędowa.

12:30 MPPKJ. Startują pary z: Gniezna, Leszna, Ostrowa, Torunia, Zielonej Góry i Żołędowa.

Oba turnieje sędziuje Łukasz Kokott (rez. Paweł Kozłowski).


poniedziałek, 12 czerwca 2017

MPPKMk - tydzień później

Zaplanowane na sobotę 17.06.2017 MPPKMk w Gnieźnie odbędą się tydzień później - w niedzielę 25.06.2017 wraz z zaplanowanymi na ten termin MPPKJ, również w Gnieźnie.

Decyzja podjęta wspólnie przez organizatora i BA, została spowodowana zbyt małą liczbą zgłoszeń do imprezy. Przy połączeniu par młodzików z juniorami jest możliwość niepodwajania kosztów dojazdu, co być może skłoni jeszcze jakieś kluby do przywiezienia do Gniezna pary młodzików wraz z juniorami.

Przedłuża się w związku z tym termin zgłoszeń do MPPKMk do terminu identycznego ze zgłoszeniami do MPPKJ - patrz dwa posty niżej.


piątek, 9 czerwca 2017

Komunikat CKS

Uzupełnienie i korekta obsady sędziowskiej na najbliższy weekend:

Sobota 10.06.2017 - MPPKMc w Lesznie: Adam Smoła

Niedziela 11.06.2017 - runda PP w Toruniu: Paweł Kozłowski (DPP i IPP)Następny weekend:

Sobota 17.06.2017 - MPPKMk w Gnieźnie: Paweł Kozłowski, rez. Arkadiusz Szymański

Niedziela 18.06.2017 - 6 runda DMP{
CZĘSTOCHOWA - OSTRÓW: Paweł Szychalski, rez. Artur Pisarek
ŚWIĘTOCHŁOWICE - ŻOŁĘDOWO: na podstawie umowy międzyklubowej, sędziego wyznacza gospodarz
TORUŃ - LESZNO: Łukasz, rez. Michał Bazelak


środa, 7 czerwca 2017

Zapowiedzi do imprez do przerwy wakacyjnej

Po najbliższym weekendzie, do końca pierwszej części sezonu, oprócz dwóch rund DMP i rundy okręgowych rozgrywek juniorskich, odbędzie się pięć imprez rangi Mistrzostw Polski. Niniejszym podaje się szczegóły dotyczące dat, miejsc i zgłoszeń.

Sobota 17.06.2017 - MPPKMk Gniezno; zgłoszenia do niedzieli 11.06.2017 na adres gksorzelgniezno@gmail.com

Niedziela 18.06.2017 - 6 runda DMP

Sobota 24.06.2017 - MPPK Świętochłowice; zgłoszenia do niedzieli 18.06.2017 na adres slaskswietochlowice@gmail.com

Niedziela 25.06.2017 - MPPKJ Gniezno; zgłoszenia do niedzieli 18.06.2017 na adres gksorzelgniezno@gmail.com

Sobota 1.07.2017 - 4 runda DMJO i IMJO

Niedziela 2.07.2017 - 7 runda DMP

Piątek 7.07.2017 - DMPMk Leszno (1. impreza pierwotnie zaplanowana na 20.05.20117, ale we właściwym czasie nie zgłosił się chętny na jej organizację, 2. wg pierwszych zapowiedzi w temacie, w tym dniu miał się odbyć test-mecz z Wielką Brytanią, ale ... "Wyspiarze znowu namieszali', a Szawer jest zobligowany [starający się o różnego rodzaju dotacje to zrozumieją] do organizacji imprezy w tym terminie, 3. niniejszym ww. punkty ostały "pogodzone"); zgłoszenia do piątku 30.06.2017 na adres szawerleszno@gmail.com

Niedziela 9.07.2017 - MPPKK Zielona Góra (zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - impreza przeniesiona z 3.06.2017 w związku z test-meczem PL vs GB); zgłoszenia do niedzieli 2.07.2017 na adres zks_speedrower@o2.pl